Novada izglītības iestādēs šovasar veikti nelieli remontdarbi
INESE ZONE

Par šovasar veiktajiem remontdarbiem Jēkabpils novada izglītības iestādēs informē domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks. 
     Viņš ziņo, ka Salas bērnudārzā «Ābe­līte» jūlijā pa­beigts re­monts sešgadīgo bērnu gru­pai «Pūcītes» 24 641 eiro apmērā. Tāpat mū­zikas zāles un vadītājas kabinetā at­jaunots parketa grīdas lakojums un kāpņu krāsojums vi­sā iestādē,  kā arī iz­gatavoti jauni soli grupu āra nodarbībām. 
    Jēkabpils pilsētas pirms­skolas izglītības iestādē «Bēr­ziņš» pa­beigta ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un filtru nomaiņa, dūmvadu tīrīšana un dūmkanāla un ventilācijas vada tehniskā stā­vokļa pārbaude. Savukārt Jēkab­pils bērnudārzā «Zva­niņš» uzstādīs āra trenažierus. Bērnudārzā «Auseklītis» šo­va­sar paveikts četru nojumīšu remonts āra laukumos, rotaļu laukuma elementu remonts un konstrukciju tīrīšana un krāsošana, daļēja flīžu maiņa virtuvē un uz virtuves kāpnēm. Vēl plānots 10. grupas laukuma kāpņu re­monts.
     A. Žilinska Jēkabpils Mū­zikas skolā darbi notiek skolas ēkā Brīvības ielā 203, ku­rā tiek remontētas divas mācību klases un garderobe, bet skolas ēkā Brīvības ielā 198  uzsākts fasādes re­monts. 2. vidusskolas ēkā Rīgas ielā192 šovasar plānota divu kabinetu pārbūve par laboratorijām Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vajadzībām. Darbi uzticēti SIA «Er­bauer». Jēkabpils 3. vidusskolā notiek kosmētisko defektu likvidēšana, 10 kabinetos uzlaboti darba ap­stākļi, pieliekot papildu roll­žalūzijas. Vēl plānots nomainīt gāzes degli sporta zāles gā­zes katlam un atjaunot fa­sādes ieejas lieveni. Jē­kabpils 2. vidusskolā, Jau­najā ielā 44 ierīkots aizsardzī­bas mācības kabinets, bet Rīgas ielā 200 veikts gaiteņu un klašu grīdas seguma remonts, mācību telpu kos­mētiskais remonts Jau­najā ielā 44. Tuvākajā laikā plānots sporta laukuma skrejceļa seguma remonts Jaunajā ielā 44 un ventilācijas vadu siltumizolācija Rīgas ielā 200.
   Aknīstes vidusskolā  SIA «Electro Base»  līdz 23. jūlijam bija jāpabeidz gaismekļu instalācijas nomaiņa astoņos kabinetos. Darbi izpildīti piecos kabinetos. Kopējā izmaksu summa ir 5 909,12 ei­ro. Ar Aknīstes pārvaldes pa­līdzību tiek mainīti gaismekļi zēnu mājturības kabine­tā, kur darbus pabeigs līdz 1. septembrim. Skolas teh­niskais personāls vasarā veic kosmētiskos remontus, un ir novērsti defekti apkures sistēmā. Veicot cenu ap­tauju, ir iegādāta malka zē­nu mājturības kabinetam.        
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Fredis
  Fredis
  pirms 1 mēneša

  Katru gadu nemaz lielus remontus visur nevajag, piekrāso izdilušās vietas un labi būs. Jātaupa nauda ziemai.

  Atbildēt
 2. Vārds
  Vārds
  pirms 1 mēneša

  Bet ģimnāzijā? Kas šovasar paveikts ģimnāzijā? Nē, ne jau tajās pagaidu ēkās, kurās, , gaidot līdz renovācijas beigām, kaut ko darīt būtu bezmaz vai muļķīgi un naudas vējā kaisīšana - renstelē izsviešana (jo vairāk ņemot vērā visu līdzekļu un resursu sadārdzinājumus un to ka jebkas ko šajās ēkās tiek darīts un ieguldīts ģimnāzijai šā kā tā nepaliks un nekalpos ilgtermiņā), bet īstajā un vienīgajā Jēkabpils valsts ģimnāzijā, Blaumaņa ielā 27?

  Atbildēt
 3. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 mēneša

  Viss pārējos spēks vajdzej uz ģimnāzij sūtit.

  Atbildēt

Pievienot komentāru