Novadi par iespēju nebūt kopā ar Jēkabpili neskumst
ILZE BIČEVSKA

Piektdien, 8. maijā, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) komisijas sēde noslēdzās bez gaidītās lemšanas par Jēkabpili – vai tā varēs palikt pašreizējās administratīvi teritoriālajās robežās. Jautājums tika atlikts lemšanai 12. maija sēdē, bet kā piektdienas pēcpusdienā telefona sarunā sacīja Jēkabpils domes deputāts Leonīds Salcevičs, šis jautājums, visticamāk, vēl tiks pārrunāts koalīcijā. 
 
Vai varētu tapt Vidusdaugavas novads?
    Ceturtdien pēcpusdienā uz sēdi, kas notika Ābeļu pagasta pārvaldē, kopā sanāca Sēlijas novadu apvienības pašvaldību vadītāji, kā arī Jēkabpils mērs Aivars Kraps (Krustpils novada pārstāvju šajā sēdē nebija). Bet, kā stāstīja vairāki sapulces dalībnieki, nekādi konkrēti priekšlikumi šajā sanāksmē neizskanēja. 
 -Gan es, gan  arī citi pašvaldību vadītāji klausījās Saeimas ATR komisijas sēdi, gaidot, vai Jēkabpilij tiks dota zaļā gaisma palikt kā atsevišķai pilsētai vai nē. Ko Jēkabpils palikšana savās robežās nozīmē apkārtējiem novadiem? To, ka tad būs jādomā par apvienošanos bez Jēkabpils un ka novads (tam jāizdomā jauns nosaukums; jau, piemēram, ir izskanējusi ideja par Vidusdaugavas novadu) sastāvēs no tagadējiem Aknīstes, Salas, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novada. Sēlijas novada ideju, kā zināms, šī pati Saeimas komisija „izšūpoja” jau februārī. Ja Jēkabpils paliek atsevišķi, tad pārējiem pilsētai nepievienotajiem novadiem jāapvienojas, kas faktiski sanāk teritorija agrākā Jēkabpils rajona robežās, - secina Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks. 
     Viņš arī piezīmēja, ka gadījumā, ja Jēkabpils paliek atsevišķi, tām Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām, kas būs jaunveidojamajā novadā (konkrēti - Jēkabpils, Aknīstes, Viesītes un Salas novads), visticamāk, lai tajā apvienotos, vajadzēs pārskatīt savus lēmumus, jo pēdējais, kas reformas sakarā tika lemts, bija jautājums par apvienošanos jaunveidojamajā Sēlijas novadā. Pārējie Sēlijas novadu apvienības biedri jau „pieskaitīti” citviet: Neretas un Jaunjelgavas novads – pie Aizkraukles, bet Ilūkstes – pie Daugavpils. Par potenciālās jaunās situācijas ieguvumiem vai zaudējumiem Viesītes domes priekšsēdētājs pagaidām nekomentēja. 
     Piesardzīga komentāros par iezīmējušos jauno situāciju bija arī Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene. 
 -Sēlijas veidošanas problēma bija tajā, ka šajā potenciālajā administratīvajā teritorijā nav pilsētas, kas varētu būt centrs (ja nevēlējās šā centra lomā redzēt Jēkabpili). Ja notiktu tā, ka šiem pieciem novadiem jāapvienojas bez Jēkabpils, tad jaunās pašvaldības administrācijas sēdeklis gan, visticamāk, atradīsies Jēkabpilī. Bet pati iespējamā apvienošanās novadiem bez pilsētas ir labāka, jo šāds novads būs „lauku variants”, kurā lielāka pārstāvniecība tiks dota laukiem un to interesēm, nevis pilsētai. Taču pagaidīsim, paskatīsimies, - sacīja V. Dzene. 
 
„Varam sākt darbu apvienotajā novadā kaut rīt”
    Arī Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags sacīja, ka jāgaida, kas notiks, bet tajā pašā laikā neatturējās pārspriest tālākās iespējas. 
      -Patlaban likumi top aizkulisēs, naktīs, un neko nevar saprast. Taču, ja notiek tā, ka Jēkabpils paliek pati par sevi, manuprāt, apkārtējiem novadiem nav nekādu problēmu apvienoties. Galvenās iestrādnes, lai darbs turpinātos, mums jau ir: kopīga būvvalde, izglītības un kultūras pārvalde, tāpat grāmatvedības  novadu pašvaldībām strādā pēc vienas programmas. Ir arī administrācijas telpas – tagadējās Jēkabpils un Krustpils domes ēkā Rīgas ielā. Jēkabpils būs valstspilsēta – apsveicami! Sadarbība ar pilsētu bija, ir un paliks. Bet teritorijas ziņā potenciālais piecu tagadējo novadu apvienojums ir gana liels, un pietiekošs arī iedzīvotāju skaita ziņā: dati gan ir mainīgi, bet ap 20 000 iedzīvotāju visiem  novadiem kopā būs, - tā domā Aivars Vanags. 
    Jautāts par pagasta pārvaldēm un to lomu, viņš piezīmēja, ka nekas labāks pa šiem gadiem kā iedalījums pagastos nav izdomāts, un pagastu pārvaldēs vajadzētu saglabāt saimnieciskos darbiniekus, jo tie ir vistuvāk vietējiem iedzīvotājiem, vislabāk pārzina viņu vajadzības. 
     -Bet, ja taptu lielais centrs, tad gan iedzīvotājiem būtu izmaiņas, jo centram naudas vienmēr vajag vairāk. Ja paliksim novados, lauki iegūs vairāk, lai kurš ko nesolītu. Mums teic, ka pilsēta uzturot reģionālo slimnīcu. Jā, bet arī lauku cilvēki tai dod savus pacientu maksājumus! Ja neesam kopā ar Jēkabpili, mums nebūs uz kakla  jaunās sporta halles uzturēšana. Šie pieci novadi jau patlaban visu laiku sadarbojas, piemēram, dziesmusvētku organizēšanā, tāpat maksājam savstarpējos maksājumus par interešu izglītību, kā mums vēsturiski iegājies. Kā jau teicu – varam sākt darbu apvienotajā novadā kaut rīt, - uzskata Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs. 
„Lauku teritorijas bez pilsētām attīstās labāk un straujāk” 
      -Sēlijas novada ideja ir sapluinīta, bet iebilst pret Jēkabpils lēmumu palikt savās robežās no lauku pašvaldību puses būtu nekorekti. Ņemot vērā situāciju, kā patlaban Saeimas ATR komisija pieņem lēmumus, mums paliek maza izvēle. Ko lauku novadi iegūs un ko zaudēs, ja tie apvienosies bez pilsētas? Kā savulaik sacīja agrākais Latvijas pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis, lauku teritorijas bez pilsētām attīstās labāk un straujāk. Pat, ja apvienotā novada ar pilsētu centrā vadonis būtu zelta gabals, loģiski, ka, esot šādā vienotā administratīvajā teritorijā, nauda aizplūstu uz centru, un tas notiek tāpēc, ka pilsētā ir lielāka iedzīvotāju koncentrācija. Savukārt tad, ja apvienojas lauku novadi, tie spēj labāk sadarboties, jo cits citu saprotam labāk, - uzskata Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe. 
    Arī viņa, līdzīgi kā A. Vanags, uzskaitīja jau esošās kopīgās novadu pašvaldību apvienotās institūcijas kā būvvalde un izglītības un kultūras pārvalde, kā arī uzteica labo sadarbību ar Viesītes  novada Mūzikas un mākslas skolu un Sēlijas Sporta skolu interešu izglītības jomā, kas arī norāda uz līdzšinējo spēju vienoties. 
      -Ja apvienosies tikai lauku novadi, iedzīvotāji zaudētāji nebūs, jo, piemēram, tad, ja jaunveidojamajā centrā būtu Jēkabpils, visticamāk, ar laiku celtos komunālo maksājumu tarifi. Jaunā novada (bez Jēkabpils) administrācijas ēka, visticamāk, gan atradīsies Jēkabpilī. Administratīvais centrs ir viens, bet attīstības centri var būt vairāki. Te jāpiekrīt Viesītes domes priekšsēdētāja un citu pašvaldību vadītāju agrāk paustajam policentriskajam skatījumam, nevis kā savulaik uzspieda cerētajam Sēlijas novadam – centram jābūt vai nu Jēkabpilī, vai Aizkrauklē. Bet vēl jau pastāv iespēja sūdzēties Satversmes tiesā par šīs administratīvi teritoriālās reformas gaitu un to, kā tiek pieņemti lēmumi. Var sūdzēties par reformas nedemokrātisko gaitu, - uzskata I. Sproģe. 
 
Potenciālā novada administratīvais centrs varētu būt Jēkabpilī
    To, ka gadījumā, ja apvienots tiks Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novads, tad jaunās administratīvi teritoriālās vienības administrācija atradīsies Jēkabpilī, pieļauj arī Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. 
     -Novads, kas sastāv no lauku teritorijām, Jēkabpils kā vietas, uz kuru daudzi cilvēki joprojām dosies savās ikdienas gaitās, svarīgumu nemainīs. Protams, ir mums laukos tādas apdzīvotas vietas, no kurām satiksme uz Jēkabpili ir apgrūtināta, un ir tādas apdzīvotas vietas, no kurām šis ceļš uz pilsētu mērojams krietni vieglāk. Jēkabpilij naudas attīstībai vienmēr pietiks, savukārt novadus arī agrāk nelutināja, piemēram, ar ES fondu palīdzību. Par pašreizējo lauku pašvaldību sadarbības iestrādnēm varu piekrist. Tās ir un darbojas, bet apvienošanās brīdī daži jautājumi gan būtu jāprecizē un jāpārrunā. Piemēram, kopīgā izglītības un kultūras pārvalde, manuprāt, patlaban labāk orientējas Jēkabpils novadā notiekošajā, mazāk – pārējos. Cita nianse. „Lielo” attieksmi pret laukiem ne vienmēr var uzskatīt par labu: nupat pieredzējām, ka nebija viegli saskaņot lēmumus par pašvaldības zemes ar mežu nogabaliem pārdošanu Atašienē. Par iegūtajiem vairāk nekā simts tūkstošiem eiro vēlamies ierīkot modernu apkuri Marinzejas muižā. Mums Krustpils novadā tā pieņemts, ka, ja pārdod kādu pašvaldības īpašumu, kas  atrodas konkrētajā pagastā, tad tas arī šā pagasta infrastruktūrā vai objektos top ieguldīts. Bet patlaban visas savstarpējās saskaņošanas tik viegli nevedas, turklāt vēl mums šajā jautājumā jāgaida Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, - pārdomās dalās Kārlis Pabērzs. 
    Par ieguvumiem un zaudējumiem, kādi varētu rasties, apvienojoties ar pārējām lauku teritorijām ap Jēkabpili, viņš lēsa, ka, pašreizējā administratīvi teritoriālajā veidojumā esot, Krustpils novadam salīdzinājumā ar citiem ir vislielākie ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un arī no izlīdzināšanas fonda patlaban tiekot vislielākais atbalsts. Ieguvums, apvienojoties bez pilsētas – jaunajam novadam nebūs jāpiedalās Jēkabpils sporta halles, slimnīcas un poliklīnikas uzturēšanā. 
     -Bet vēl jau savu vārdu teiks Saeimas ATR  komisija, un tāpat būs trešais likumprojekta lasījums. Kas zina, kādi kompromisi uzpeldēs vēl, - domā Krustpils novada pašvaldības priekšsēdētājs. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. Huligāns
  Huligāns
  pirms 4 mēnešiem

  Viss jau būtu jauki ar to novadu apvienošanos, tikai viens jautājums - Kas notiks ar novadu sataisītajiem ģerboņiem, logo, karogiem un himnām? vai būs iespēja tos apvienot vienā? Himnas varētu pārdot citiem novadiem, kuriem tās vēl nav. Jānomaina taču būtu tikai daži vārdi. Arī ar logo lielai problēmai nevajadzētu būt - arī tie ir ejoša prece. Vienīgi grūtības būs ar karogiem...

  Atbildēt
 2. sēlijas novads
  sēlijas novads
  pirms 4 mēnešiem

  Redz cik labi! Un cik ātri aizmirstas skaļie vārdi un it kā cīņa par Sēlijas novadu, ka tik saglabāsies siltās vietas. Ja būtu kopā ar Jēkabpili, tad ntos kantorus novados izdzenātu, a tagad varēs sēdēt nīstajā Jēkabpilī lielā mājā, veidot atkal jaunas nodaļas, pārvaldes un struktūras, visiem siltu vietu pietiks un vēl jaunas nāks klāt. Kāds Sēlijas novads! Arī rūpes par iedzīvotājiem, kuriem būšot grūti saņemt pakalpojumus ja centrs jēkapilī, nez kur pačibēja - jo paši tak sēdēs pilsētā. Vai tiešām jūs visu kaunu esat pazaudējuši un vēl spēsiet cilvēkiem acīs skatīties?

  Atbildēt
 3. laucinieks
  laucinieks
  pirms 4 mēnešiem

  Pat šodien12.05 ATRkomisijā vēlreiz bija iesniegts Sēlijas novada variants,bet šie eleganti to noraka,tāpat kā atsevišķo Jēkabpili.Partijas taisa rebes un bet uz laukiem trauksies zvejot balsis pirms Saeimas vēlēšanām.

 4. tikai par
  tikai par
  pirms 4 mēnešiem

  Būt Sēlijas novadam ar centru Viesītē!

  Atbildēt
 5. sēlijas novads
  sēlijas novads
  pirms 4 mēnešiem

  redz kā aplauzās novadu vadītāji, kuri kā Vanags teica, gatavi kaut rīt veidot jauno novadu bez Jēkabpils! Nekā mīļie, nespīd jums vairs iepriekšējā siltā dzīve, jāsāk pielabināties Jēkapilij.

  Atbildēt
 6. Vilnis
  Vilnis
  pirms 4 mēnešiem

  Tieši otrādāk- novadi jau sen teica,ka negrib pie pilsētas no sākta gala.Pilsēta tikko izdomāja,ka grib atsevišķi. Salcevičs taču beržas gar valdību un Saeimu,bet jenotība ,kurai ir sadarbības līgums ar Jēkabpili, arī uzmeta pilsētu, tāpat kā visas koalīcijas partijas.Lielo zēnu tirgus placis, nekas vairāk,bet par valsti cilvēkiem tur vispār neviens pat neatceras

Pievienot komentāru