Novadu bibliotēkas atsāk darbu
Jānis Apīnis

Kā jau ziņots, kopš 12. maija  lasītāju apkalpošanu klātienē pakāpeniski var atsākt arī publiskās bibliotēkas, gan saglabājot dažādus ierobežojumus un ņemot vērā vietējos apstākļus. 
    BD, sazinoties ar bibliotēku darbiniekiem un izmantojot  tīmeklī atrodamās ziņas,  apkopoja informāciju par novados esošo bibliotēku  darba laiku un piedāvātajiem pakalpojumiem.
      Salas bibliotēkas vadītāja Ruta Lavrinoviča informēja, ka Salas bibliotēka līdz 9. jūnijam  apmeklētājus ap­kal­po no plkst. 8.00  līdz 17.00. Pusdienu pārtraukums ir no 12.00  līdz 13.00. Piektdienās darba laiks ir no 8.00  līdz 16.00 bez pusdienas pārtraukuma. Grāmatas tiek saņemtas un izsniegtas pa bibliotēkas logu. Saņemtās grāmatas nedēļu tiek atliktas atsevišķā telpā, tikai tad liktas krājumā. Piekļuve datoriem un lasītavas pakalpojumi paš­laik (pagājušonedēļ) netiek piedāvāti. Bibliotēkas darbinieces ar lietotājiem strādā arī attālināti, piedāvājot dažādus pakalpojumus: e-grāmatu lasīšanas iespējas; datubāzes www.letonika.lv  izmantošanu; grāmatu re­zer­vēšanu; dažādu bibliogrāfisko uzziņu sniegšanu.
    Savukārt Sēlpils 1. bibliotēkas darba laiks ir nemainīgs (plkst. 8.30–17.00). Pie datoriem un lasītavā apmeklētāji pagājušonedēļ netika pielaisti. Grā­matas un žurnāli tiek nodoti, jau iepriekš sazvanoties un nokomplektējot izsniegumu. Saņemtās grāmatas nedēļu notur atsevišķā telpā, tikai tad liek krājumā. Ar lasītājiem daudz tiek runāts telefoniski, sniedzot konsultācijas.
     Sēlpils 2. bibliotēkas darba laiks ir trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00,  piektdienās – no  9.00  līdz 17.00. Bibliotēka veic grāmatu apmaiņu, saņemtās grāmatas tiek ievietotas karantīnā.   Datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai, ieteicama iepriekšēja pierakstīšanās pa telefonu 65263591 uz to lietošanu.
Biržu bibliotēkas darba laiks pirmdienās–trešdienās ir no plkst. 8.30  līdz 17.30, ceturtdienās – izsniegšanas punktā Ošānos, piektdienās – no plkst. 8.30 līdz 17.30. Telefons 65223291. Biržu bibliotēka atsāks darbu standarta darba laikā. Tomēr aicina pievērst uzmanību tam, ka piesardzības nolūkos tiks ieviesti dažādi ierobežojumi, kas var mainīties atkarībā no situācijas. Lasītāju apkalpošana notiek šādi: ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas to ievietošanai karantīnā. Pēc tam jādezinficē ro-kas, un var doties lasītāju apkalpošanas zālē izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot divu metru distanci. Peri­odisko izdevumu lasīšana bibliotēkā nebūs iespējama, bet žurnālus (izņemot pēdējo numuru) var paņemt lasīšanai uz mājām.
    Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbiniece nodrošināta ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiek arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana.
     Salas novada pagastu bibliotēkas no 18. maija atsāka darbu standarta darba laikā, tomēr  jāpievērš uzmanība tam, ka piesardzības nolūkos ir ieviesti daži ierobežojumi, kuri var mainīties atkarībā no situācijas: maksimālais lasītāju un datorlietotāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes; bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pasta sūtīšana, rēķinu samaksa internetbankā u.tml.) Datori izklaidei nebūs pieejami. Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi. Nodo­tās vienības atkārtoti lasītājiem neizsniegs 72 stundas, pirms ievietošanas bibliotēkas krājumā – tās tiks ievietotas karantīnā. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot  un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
    Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana.
   Viesītes bibliotēka šo­brīd atvērta lasītājiem katru dienu no plkst. 10.00 līdz 18.00, izņemot sestdienas un svētdienas. Lai iegūtu sīkāku informāciju,  lietotāji var sazināties pa tālr. 65245173, 20212409, e-pasts: biblioteka@viesite.lv.
   Saukas un Elkšņu pa-gasta bibliotēkas ir at­vērtas  un strādā kā iepriekš. Darba laiks nav mainījies. Bibliotēkās stingri tiek ievērotas sanitārā protokola bibliotēku darbības prasības.
    Rites pagasta bibliotēka strādā pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz tālruni 22010247.
    Arī V. Ancīša Aknīstes bibliotēka ir atsākusi ap­meklētāju pieņemšanu klātienē. Darba laiks: pirmdien–ceturtdien  plkst. 9.00–18.00, piektdien 10.00–16.30, sestdien, svētdien – brīvdiena.
   Savukārt Krustpils novadasa­biedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie informēja, ka novada pagastu bibliotēkas pagaidām vēl nav sākušas darbu ierastajā ritmā. l
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru