Novadu pašvaldības un skolas dzīvo ārkārtas laika darba režīmā
ILZE BIČEVSKA

Jau pagājušas trīs nedēļas, kopš valstī izsludināta ārkārtas situācija. Novadu skolās un pašvaldībās mācības un domes sēdes notiek attālināti vai ievērojot sociālo distancēšanos. Interesējamies par notiekošo novados. 
 
Pašvaldība var piedāvāt pašizloācijai tās īpašumā esošos dzīvokļus
    Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene BD pastāstīja, ka līdz 31. martam pašvaldība nebija saņēmusi nevienu pieteikumu no iedzīvotājiem, kuriem būtu vajadzīga pašizolēšanās, kā arī vairs nav ienākušas sūdzības par varbūtējiem pašizolācijas noteikumu pārkāpumiem, kādas ir bijušas ārkārtas situācijas laika sākumā. 
    -Patlaban novadā ir iedzīvotāji, kuriem šis nosacījums jāievēro, bet cilvēki par to gādā paši, neprasot pašvaldības palīdzību, kā arī, jādomā, ievēro izolācijas nosacījumus. Ja pašvaldībai šāda palīdzība tiktu lūgta, mēs varētu pašizolācijai piešķirt kādu no pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem, – stāsta V. Dzene. Domes priekšsēdētāja informē, ka arī Aknīstes novada dome caur Latvijas Pašvaldību savienības piedāvājumu pieteikusies aizsarglīdzekļu iegādei, bet pagaidām tie nav saņemti. Taču pašvaldībā un tās iestādēs pagaidām viss vajadzīgais ir, un tas sagādāts pašu spēkiem. Domes kārtējā sēde notika klātienē, bet ievērojot distancēšanos. 
 
Biržu pamatskolā veic iekštelpu remontdarbus
     Biržu pamatskolā, kamēr audzēkņi nav skolā, notiek vairāki remontdarbi, kas parastā situācijā būtu veikti tikai vasaras brīvlaikā. 
     -Matemātikas un vizuālās mākslas kabinetos izkrāsotas grīdas, ēdamzālē ielikām linoleja klājumu, kā arī top vienas sienas vizuālais noformējums ar fototapetēm. Lielāks remonts notiek arī skolas mazajā zālē, kur nomainīti griesti, ielikts grīdas klājums, uzstādīts videoprojektors. Te mums notiks pirmsskolas un sākumskolas audzēkņu pasākumi, kā arī lekcijas pedagogiem. Skolā esmu es un neliels skaits tehnisko darbinieku, bet lielākā daļa patlaban ir atvaļinājumā, - stāsta Biržu pamatskolas direktore Aija Grišule. 
    Tālmācības gaitu viņa vērtē kā veiksmīgu, skolotāji par norisēm regulāri sazinās savā starpā. Tiem skolēniem, kuriem tas ir vajadzīgs, skola sagatavo darba lapas, kas tiek nodotas vecākiem. Darba lapas tiek gatavotas arī piecus un sešus gadus vecajiem pirmsskolas iestādes audzēkņiem. 
-Darbs tālmācībā ir apjomīgs, saziņa ar audzēkņiem  notiek regulāri, bērni sagatavotos darbus skolotājiem sūta kārtīgi. Esam saņēmuši Izglītības un zinātnes ministrijas sagādātās viedierīces – divas planšetes, kas patlaban vēl ir pie audzinātājas, bet tiks nodotas diviem otrās klases skolēniem. Mūsu saziņas līdzekļi ir e-klase un tālrunis. Mācību grāmatas un darba burtnīcas ir pie skolēniem mājās, bet mācāmies pēc otrā pusgada stundu plāna. Matemātikas skolotājs patlaban piestrādā pie tā, kā apgūt grūtākos uzdevumus, kā iemācīt pašu galveno šā priekšmeta programmā. Un vēlos uzsvērt, ka sadarbība ar skolēniem un viņu vecākiem ir laba, - stāsta A. Grišule. 
 
Cer, ka entuziasms mācīties attālināti nenoplaks
     Par apzinīgumu un labu sadarbību ar skolotājiem savus audzēkņus un viņu vecākus slavē arī Aknīstes vidusskolas direktore Aija Voitiške. 
-Jau brīvlaika nedēļas pirmdienā, 16. martā, mūsu pedagogi  bija saplānojuši  visu mācību vielu, kas bija jāapgūst laikā no 23. līdz 27. martam. Tāpat skolotāji papildināja prasmes strādāt ar vietnēm “uzdevumi.lv”, “soma.lv”, arī feisbukā un “WhatsApp” un arī “Zoom”, kur var rīkot tiešraides. 27. martā izsūtījām anketas vecākiem un skolēniem, aptaujai par tālmācības rezultātiem un līdzšinējo pieredzi. Es e-klasē aizsūtīju pateicību vecākiem par ieguldīto atbalstu šim darba procesam. Patlaban skolēniem jaunais mācīšanās veids izraisa azartu un interesi, un cerams, ka šis entuziasms nenoplaks, - stāsta A. Voitiške. 
    Aknīstes vidusskolas audzēkņiem uzlikts nosacījums, ka dienas veikums skolotājiem jāiesniedz līdz pulksten 16.00 konkrētajā dienā. Direktore norāda, ka šādi noteikumi disciplinē labāk. 
    Laikā, kad skola veica aptauju par audzēkņu ģimeņu tehniskajām iespējām nodrošināt attālināto mācīšanos, neesot saņemta neviena atbilde par to, kā kādai ģimenei būtu vajadzīgs vēl kāds dators. 
-Bet reālā dzīve ievieš korekcijas, un izrādījās, ka kādai ģimenei, kurā ir četri bērni, tomēr nevarēja nodrošināt visiem vienlīdzīgas iespējas mācīties pie vienīgā datora. Un te mums labu ideju, kā vajadzīgo nodrošināt, ieteica mūsu informātikas skolotāja, direktora vietniece informātikas jomā Līga Mažeika, - stāsta A. Voitiške. 
 
Pateicas  par piecu datoru dāvinājumu
     30. martā Aknīstes vidusskola saņēma dāvinājumu no a/s „EMERGN” (Rīga) – piecus lietotus, labā kārtībā esošus galda datorus, kuru komplektā ir sistēmbloks, monitors, tastatūra, datorpele, kabeļi un licencēta „Windows 10” operētājsistēma. 
     -Mums par to jāpateicas mūsu ilggadējam sadarbības partnerim - interneta tehnoloģiju izglītības fondam „Start IT”, kas savukārt sadarbojas ar lielu programmēšanas gigantu – „Accenture”, ar kuru palīdzību skolas jau daudzus gadus tiek apgādātas ar datorikas metodikas materiāliem un citu informatīvo materiālu. Un, kad es šajā grūtajā brīdī uzrakstīju šiem sadarbības partneriem vēstuli ar lūgumu palīdzēt, atbilde un reāls dāvinājums nāca zibenīgi. Paldies „Start IT” izpilddirektorei Evijai Celmai personīgi, kā arī Aknīstes novada domei, kura šo dāvinājumu palīdzēja atgādāt no Rīgas uz Aknīsti. Nu jau četri datori no pieciem nodoti skolēnu rīcībā,- stāsta L. Mažeika. 
     Viņa norāda, ka prasmes strādāt ar datoru, ar lietotnēm u.c. patlaban cītīgi jāpārskata arī audzēkņiem, jo īpaši vecāko klašu skolēniem, kuriem jāgatavo, piemēram, prezentācijas. 
      -Protams, darbu var ierobežot arī tāds faktors kā interneta ātrums, jauda, katram lietotājam piešķirtais limits, kā arī vieta, kurā katra no mājsaimniecībām atrodas. Mācību iestādē labs interneta pieslēgums jau pastāv, bet visā novada teritorijā gan nav vienādi jaudīgs pārklājums. Jā, ir bijuši gadījumi, kad skolēns īsziņā raksta, ka zudis interneta pieslēgums. Tad šo lietu respektējam, un atbildes tiek pagaidītas vai arī dots cits uzdevums, piemēram, no mācību grāmatas. Skolas veiktajā aptaujā vecāki un skolēni pārsvarā šo tālmācības pieredzi vērtē kā interesantu, bet izskanēja arī bažas par to, kā veiksies tad, kad atkal varēs atgriezties skolā. Aknīstes vidusskolā ir izglītības programma arī skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Viņiem uzdevumus sagatavojam vieglajā valodā, kā arī dodam nedēļu laika izpildei. Šajā laikā daudz izmantojam radošos uzdevumus, matemātikas skolotājiem laba vietne ir “uzdevumi.lv”. Jā, un interesanta šīs situācijas iezīme: patlaban ātri var „izķert” tos, kuri vēlas paslinkot, jo līdz pulksten 10.00 katram jāreģistrējas, un nu, kad jau attālinātajās mācībās ir pagājušas divas nedēļas, var secināt, ka kavētāju mums praktiski nav. Zināmā mērā var sacīt, ka mums jau veidojas cita ikdienas darba rutīna, - secina Līga Mažeika. 
      Viņa kā informātikas skolotāja audzēkņu un pedagogu sagatavotību šādai situācijai novērtē kā labu, sakot, ka visa cieņa jādod kursiem, kas agrākos gadus rīkoti digitālo prasmju apguvē. Skolotāja Līga Mažeika arī uzslavē “e-klases” kapacitāti, kas pēc pirmo divu attālināto mācību dienu sarežģījumiem spēja tos novērst tā, lai turpmākajā darbā šādu traucējumu vairs nebūtu. 
    Savukārt direktore Aija Voitiške praksē pārbaudījusi feisbuka tehniskās iespējas videokonferences rīkošanā un secinājusi, ka kapacitāte ir laba. Vēl viņa stāsta, ka diemžēl nācies slēgt sporta laukumu pie skolas. - Vairs neļaujam te pulcēties cilvēkiem, kuri vēl brīvdienās te sportoja. Varēja just, ka cilvēki alkst izkustēties, bet tagad nekā, - teic direktore. 
     Arī Aknīstes vidusskola šajās dienās izmanto iespēju veikt remonta darbus: saremontēta skolā esošā podiņkrāsns, būs remontdarbi ķīmijas kabinetā, un tad, kad no atvaļinājuma atgriezīsies apkopējas, viņām (protams, ievērojot distancēšanos) būs darbs pie grīdu krāsošanas. Vīrusa laikā ir arī kāds ieguvums: skolas ēkas, kurā atrodas mājturības kabinets, vajadzībām par daudz zemāku cenu iepirkta malka, turklāt jau sagatavota. Nu tā tikai jāsakrauj. 
Viesītes novada pašvaldība pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa maksas termiņus
     Viesītes novada pašvaldība 31. martā plānoja ārkārtas sēdi, kas klātienē tika rīkota kultūras pils kino zālē, lai šajā lielajā telpā varētu ievērot sociālās distancēšanās nosacījumus. 
     -Sešu sēdes jautājumu klāstā bija jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma atlikšanu. Plānojam 1. un 2. ceturkšņa maksājumu pārcelt uz 15. augustu, bet 3. un 4. – uz 15. novembri. Par kavējumu sods aprēķināts netiks, vien šim nolūkam jāveic nelielas izmaiņas datorprogrammā, kas šo nodokli uzskaita. Tāpat lemsim par brīvpusdienu nodrošinājumu mazturīgo ģimeņu bērniem. Nauda, kas bija plānota šo pusdienu apmaksai no pašvaldības budžeta, tiks ieskaitīta bērnu vecāku kontos. Maksājums plānots, sākot ar 23. martu, kad beidzās skolēnu pavasara brīvdienas. Vēl jāatliek autobusa pirkšana, kas bija domāts Sēlijas Sporta skolas vajadzībām. Tam paredzētos 50 000 eiro pagaidām jāpietaupa. Ārkārtas sēdē lemsim arī par īres un komunālo maksājumu atlaidi ēdināšanas firmai, kura strādā Viesītes vidusskolā, - stāsta Viesītes novada pašvaldības vadītājs Alfons Žuks. 
      Arī Viesītes vidusskolas no speciālā Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma saņēma viedierīces: četrus planšetdatorus un septiņus viedtālruņus. A. Žuks stāsta, ka tie jau nodoti skolēnu rīcībā. Savukārt divām mājsaimniecībām Ritē un Viesītē, kurās ir skolēni, pašvaldība nodrošināja interneta pieslēgumu. 
Arī Viesītes novada pašvaldības iestādēs notiek remonti: Viesītes kultūras pils foajē nomainīti griesti, bet kopmītņu ēkā tiek remontētas dušas telpas. 
     - Atliekam lietas, ka bija plānotas, kā jau pieminētā autobusa iegāde, tāpat arī skolai paredzēto desmit datoru pirkšana, jo savu kārtu gaida lielais projekts – vidusskolas ēkas jumta maiņa, kam jau noticis iepirkums par 150 000 eiro. Runājot par sabiedrisko kārtību - iedzīvotāji distancēšanos ievēro, un īpaši stingri noteikumi ir Viesītes Veselības un sociālās aprūpes centrā (VSAC) un veco ļaužu namā. Tie VSAC iemītnieki, kuri spēj pārvietoties, drīkst iziet pastaigās pa vienam tikai pa centra iežogoto pagalmu, savukārt veco ļaužu namā iemītnieku ikdienu palīdz vadīt izpalīdze, lai viņiem nebūtu jāiet ārpus savām telpām. Pašvaldībai vēl jālemj par vidusskolas stadiona slēgšanas jautājumu. No vienas puses, ir labi, ka zēni spēlē futbolu, nevis slaistās pa ielām, bet, no otras puses – jāņem vērā drošības nosacījumi, - stāsta Alfons Žuks. 
 
 
 
 
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru