NVO aicinās uz sarunu un piedāvās telpas vecajā tiesu namā
INESE ZONE

BD jau informēja par Jēkabpils NVO resursu centra vārdā pilsētas domei adresēto vēstuli, kurā pausta neizpratne par pašvaldības iniciatīvu nevalstiskajām organizācijām (NVO) slēgt jaunus sadarbības līgumus ar domi, kas izteikti jaunā redakcijā.
     Līgums ir pamats nevalstisko organizāciju iespējai pretendēt uz finansiālu atbalstu no domes puses saviem projektiem. Līdz šim biedrības parakstīja visas vienu līgumu, neslēdzot individuālos līgumus. Jēkabpils NVO resursu centrs arī pauda viedokli, ka jaunais līguma variants nav iztirzāts pašvaldības un NVO sadarbības padomē un tas ierobežošot NVO iespējas iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā.
     Par šo jautājumu tika diskutēts arī pēdējā Jēkab­pils domes sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēdē, kur piedalījās arī NVO pārstāvji. Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja Ligita Upīte pauda viedokli, ka individuālo līgumu slēgšana no domes puses ir tirgošanās par varu, un ir nepieciešama diskusija par jaunā līguma saturu, iesaistot biedrības. Domes priekšsēdētāja vietniece un komitejas vadītāja Kristīne Ozola savukārt vaicāja, kāpēc L. Upīte uzstājas NVO resursu centra biedrorganizāciju vārdā, lai nosaucot, kuras no tām viņu ir pilnvarojušas runāt? Klātesošo biedrību pārstāvju viedokļi nebija gluži vienprātīgi. Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības pārstāve Alla Beļinska sacīja, ka ir parakstījusi jauno līgumu un nesaskata problēmas. Noraidoši nebija arī Jēkabpils pensionāru apvienības «Sasaiste» pārstāvji, taču secināja, ka varbūt pirms jaunā līguma piedāvāšanas to vajadzēja pārrunāt ar biedrībām. Domes juristi skaidroja, ka abu – vecā un jaunā līguma – saturs ir lī­dzīgs, varot diskutēt par to, vai nepieciešana pašvaldības un NVO sadarbības padome. K. Ozola piebilda, ka Jē­kabpils NVO resursu centra pārstāvji nav bijuši uz sarunām domē, nav izteikuši priekšlikumus, tikai pretenzijas. 
    Komitejas sastāva esošie opozīcijas deputāti Raivis Ragainis un Līga Kļaviņa arī iebilda, ka nav bijusi diskusija ar biedrībām par jauno līgumu, kas nav koleģiāli, un jaunajā līgumā neesot daudzu lietu, kas bija vecajā. K. Ozola skaidroja, ka kopīgi parakstītais līgums juridiski neatbilst līguma būtībai. Turklāt esot svarīgi uzrunāt katru biedrību, jo katrai esot savi mērķi, ko arī paredz individuālajā līgumā, jo to neslēdz tikai tādēļ, lai varētu kandidēt uz domes finansi­ālo atbalstu. Sarunā iesaistījās arī Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe, sakot, ka nav par visu informēta, jo nepārstāv NVO resursu centra biedrorganizāciju, tātad biedrībām trūkst informācijas. Viņas­prāt, ar jaunā līguma piedāvājuma procedūru tiekot pārkāpti labas pārvaldības principi un valstī pieņemtie sadarbības principi. 
   K. Ozola diskusijas noslēgumā Jēkabpils NVO resursu centra iesniegumu ieteica pieņemt zināšanai un organizēt domes un nevalstiskā sektora pārstāvju tikšanos, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
   Par domes un NVO sa­darbību jautājumi izskanēja arī ikmēneša preses konferencē domē, kur domes vadība informēja, ka tikšanās ar NVO ieplānota 23. oktobrī.
      – Gribētu norādīt, ka uzstādījums ir tas pats: dome vēlas tieši bez starpniekiem sadarboties ar NVO. Esmu saņēmusi atbalstošu nostāju no biedrībām, jo, kā norādīja vienas biedrības vadītāja: nevar likt kopā kaķu un suņu biedrību ar biedrību, kas veicina izglītību. Tāpēc NVO lielākā daļa ir gandarīta par dialogu, un pašvaldība 23. oktobrī ir ieplānojusi organizēt tikšanos ar biedrību pārstāvjiem Brīvības ielā 126 – vecajā tieslietu namā. Aicināsim biedrības, kas darbojas Jē­kab­pilī, kas vēlas darboties Jēkabpilī, lai kopīgi runātu par sadarbības iespējām. Tās NVO, kas izteiks vēlmi un kurām būs iespēja attiecībā uz telpu nomu vai bezatlīdzības lietošanu, varēs ap­skatīt tieslietu nama ēku un izteikt savu viedokli, vai viņām tur ir nepieciešamas telpas un cik lielas. Saruna būs gan par sadarbību ko­pumā, gan iespēju izmantot telpas, – sacīja Kristīne Ozola. 
    Uz jautājumu, kas būs ar NVO, ja kāds izteiks vēlmi nomāt visu ēku, jo pašvaldība pati informēja, ka par to interesējas Agrobiznesa koledža un Latvijas Univer-sitātes filiāle, K. Ozola atbildēja, ka tie būs terminētie līgumi. 
     – Šobrīd nav nomnieka, kas aizņemtu visu ēku, tāpēc nav lietderīgi atstāt namu tukšu. Ja būs priekšlikumi no nomniekiem, kas gribēs izmantot visu ēku, piemēram, liela izglītības iestāde vai ģimenes ārsti, tad šo jautājumu var risināt. Tagad ir būtiski uzklausīt NVO, un, ja pašvaldības un NVO interese sakritīs, tad mēs liekam šo jautājumu izskatīšanai attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē, – skaidro Kristīne Ozola. Viņa  arī piebilda, ka priekšroka uz telpu izmantošanu vecajā tiesu namā būs NVO, kas strādā ar mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām: aizstāv invalīdu, senioru intereses, risina sociālos jautājumus. Ja pa-liks telpas arī citiem, tad par to varot runāt. 
     Uz jautājumu, cik biedrības jau noslēgušas jauno tiešo sadarbības līgumu ar domi, K. Ozola sacīja, ka 11, bet interesējoties arī citas. Jēkabpilī NVO skaits ir kupls. Biedrībā «Jēkabpils NVO resursu centrs» ir apvienojušās 46 biedrorganizācjas, un ir vēl biedrības, kas darbojas atsevišķi.  
 
 
Uzziņai
 23. oktobrī pulksten 15.00 Jēkabpilī, Brīvības ielā 126 (bijušajā justīcijas namā) Jēkabpils domes vadība aicina nevalstisko organizāciju pārstāvjus uz kopīgu tikšanos. Tās mērķis ir pārrunāt aktualitātes pašvaldības un NVO savstarpējā sadarbībā, ņemot vērā katras biedrības individuālās iespējas, darbības mērķus un nepieciešamo atbalstu no pašvaldības puses. 
Jēkabpils pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru