NVO bažīgas, vai spēs samaksāt par bijušā tiesu nama telpu izmantošanu
INESE ZONE

23. oktobrī Jēkabpilī, Brīvības ielā 126 (bijušajā justīcijas namā) notika Jēkabpils domes vadības un nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvju tikšanās. NVO pārstāvjiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar telpām, ko pašvaldība tām piedāvā nomāt bijušajā tiesu namā, un pārrunāt pašvaldības un NVO savstarpējo sadarbību.
     Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un vietniece Kristīne Ozola informēja, ka priekšroka uz telpu nomu būs NVO, kas pārstāv pensionāru un invalīdu intereses vai sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem, audžuģimenēm vai sociālos pakalpojumus. Taču uz telpu nomu var pretendēt arī citas biedrības. Biedrībām tika piedāvāta iespēja īslaicīgi, piemēram, koncertiem, semināriem vai citiem pasākumiem, iznomāt tiesas zāles otrajā stāvā, kā arī telpas noliktavām, ja biedrībai tādas ir vajadzīgas.   
    K. Ozola, uzrunājot biedrības, aicināja tās slēgt individuālos līgumus ar domi, ko daudzas jau esot izdarījušas.
     – Lielākais, ko biedrības gaida no pašvaldības, ir finansiālais atbalsts. Tas tiek saglabāts. Pašvaldība līdz 3000 eiro sniegs līdzfinansējumu biedrību projektiem, kas ir saņēmuši valsts vai ES atbalstu. Uz to var pretendēt ne vairāk kā divi projekti. Tāpat sniegsim atbalstu, organizējot pašvaldības NVO projektu konkursu, kur arī uz atbalstu līdz 1000 eiro var pieteikt divus projektus gadā, – informēja Kristīne Ozola. 
    Viņa arī atgādināja, ka nākamgad Jēkabpils svinēs apaļu jubileju – 350 gads­kārtu – un aicināja NVO padomāt par aktivitātēm, kas dažādos veidos būtu saistītas ar šīm svinībām.  
     K. Ozola aicināja biedrības šajā tikšanās reizē paust savu viedokli par iespējamo sadarbību ar pašvaldību. Kaut arī bija ieradušies daudzu organizāciju pārstāvji, diskusija par sadarbību īsti neraisījās. Pārstāvjus interesēja telpu apskate un gaidāmā nomas maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem. Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja Santa Lazare informēja, ka, provizoriski rēķinot, vidēji mak­sa par komunālajiem pakalpojumiem varētu būt 2,78 eiro par m2. Dārgākās varētu būt apkures izmaksas – vidēji 1,72 eiro par m2. Sa­vukārt nomas maksa atbilstoši teritorijas plānojumam centra zonā ir lielāka nekā citur. NVO tā ir 0,85 eiro par m2.  Kā zināms, biedrības, kurām ir sabiedriskā labuma statuss, var tikt atbrīvotas no nomas maksas un tām jāsedz tikai komunālo pakalpojumu izmaksas. Daudzām Jēkabpils biedrībām ir šis statuss, un tās labprāt iz­mantotu telpas tiesu namā, jo biedriem un mērķauditorijai – senioriem, invalīdiem – tās pilsētas centrā būtu ērti pieejamas gan no transporta viedokļa, gan tāpēc, ka atrodas pirmajā stāvā. Taču, parēķinot iespējamo maksu par komunālajiem pakalpojumiem vienai vidējai telpai 15 kvadrātmetru platībā, biedrību pārstāvji secināja, ka diezin vai varēs to samaksāt. K. Ozola aicināja katru biedrību, kura grib nomāt telpas bijušajā tiesu namā, nākt un runāt par to ar domes vadību, un paust savu viedokli par ie-spējām attiecībā uz sa­maksu par komunālajiem pa­kalpojumiem, un tad mek­lēšot risinājumu. K. Ozola minēja, ka pašvaldība izskatīs gatavo lēmuma projektu par nomas maksu domes īpašumos un tur biedrībām var noteikt atlaides.
     Krievu biedrības «Rod­ņik» vadītāja un arī citu mazākumtautību biedrību pārstāvji interesējās, vai akcents uz sociālos jautājumus risinošām biedrībām nozīmē, ka turpmāk tiks samazināts atbalsts  mazākumtautību kultūras biedrībām? K. Ozola un A. Kraps solīja, ka izmaiņu nebūs. Nevarot gan apgalvot, ka atbalsts būšot lielāks kā iepriekš, bet noteikti ne mazāks un tikšot saglabātas visas sadarbības iestrādes.
    Arī Jēkabpils domes komisijās tika skatīts jautājums par telpu nomas mak­su, un deputāti akceptēja  nomas maksas atlaižu no­teikšanu. Sīkāk par to varēs informēt pēc lēmuma ap­stiprināšanas domes sēdē.
     Opozīcijas deputāti interesējās, vai tagad telpas nomai NVO piedāvās visās ēkās, kas ir pašvaldības īpašumā, un vairs nebūs spēkā nosacījums, ka NVO var izmantot telpas Brīvības ielā 45 un Jaunajā ielā 39i?  K. Ozola skaidroja, ka tagad varēs izmantot arī citas telpas. Tas ir aktuāli, jo nākamgad telpās Jaunajā ielā 39i tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi. Izskanēja arī jautājums, vai bijušais tiesu nams uz visiem laikiem tiek atdots NVO?  Vai nebūs tā, ka bied­rības tur saņems telpas, bet pēc brīža kāds lielāks nomnieks gribēs izmantot visu māju, un tad biedrībām būs jāmeklē citas iespējas? K. Ozola skaidro, ka tāda situācija, atnākot nomniekam, kas grib izmantot visu ēku, var būt jebkur, ne tikai tiesu namā. Par iespēju izmantot tiesu namu interesējoties neatliekamās palīdzības dienests. Taču šobrīd ēka ir tukša, un esot svarīgi atrast nomniekus, kas to izmanto un sedz vismaz daļu no uzturēšanas izmaksām.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. krolls
    krolls
    pirms 10 mēnešiem

    Ja nespēj samaksāt, tad nenomā! Kur problēma?

    Atbildēt

Pievienot komentāru