Šodiena, iemūžināta vēsturei
AIJA VALDMANE

Jau vairāku gadu garumā  Aknīstes vidusskolas skolēni aktīvi piedalās Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas organizētajā  fotokonkursā. Tā organizatori katru gadu sadarbojas ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) un Jaunsardzes un informācijas centru. 
      Aknīstes vidusskolas skolotāja Mārīte Pērkone BD pastāstīja, ka dalība šādos konkursos jauniešiem dod iespēju iepazīties ar citiem talantīgiem jauniešiem no visas Latvijas, uzzināt par Saeimas darbu, struktūru, ēkas vēsturi, izbaudīt piedzīvojumus dažādās NBS bā­zēs. Konkurss māca plašāk paskatīties sev apkārt, saskatīt skaisto mūsu zemē, lepoties ar to, ka mums ir sava Latvijas valsts. 
       Kā pirmā šajā konkursā 2015. gadā piedalījās un uzvarēja vidusskolas 11. klases skolniece Gita Pērkone. Konkursa tēma tajā gadā bija «Tev mūžam dzīvot, Latvija!»
        Arī 2017. gadā tā pati meitene, jau būdama Rīgas Stradiņa universitātes Ko­munikācijas fakultātes žurnālistikas programmas pir­mā kursa studente, uzvarēja konkursā, kura tēma bija «Mūsu karogs». Fotogrāfijai bija jāpievieno arī vēsturiskā informācija. Viņa šo karogu atrada dzimto māju «Va­gulānu» koka guļbūves starpsienu remonta laikā. Viņa domā, ka to paslēpis vecvectēvs Mārtiņš Vabulis Latvijas valsts okupācijas laikā. Viņa ģimene pārdzīvoja izsūtījumu Sibīrijā un 1956. gadā atgriezās savās dzimtajās mājās. «Kamēr karogs būs mūsu rokās, tikmēr mums būs sava māja, zeme un valsts», rakstīja Gita. Par šo darbu viņa saņēma arī speciālbalvu no Saeimas Aiz­sardzības, iekšlietu un ko­rupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja biedra Kārļa Seržanta. Balvā par uzvaru konkursā bija iespēja doties arī izbraukumā pa Rīgas jūras līci ar NBS Jūras spēku patruļkuģu eskadras kuģi.
Šajā konkursā dalību turpina Aknīstes vidusskolas pašreizējās skolnieces Vik­torija Pakalne un Elīna Bērziņa. Aizvadītā gada novembrī laureātu vidū bija 11. klases skolniece Elīna Bērziņa. Konkursa tēma – «Es = Latvija». Tajā skolniece ieguva godalgas no Jaunsardzes un informācijas centra, NBS un personīgi no Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces.
       – Jāatzīmē, ka bez skolotāju, draugu, vecāku un skolasbiedru atbalsta šādi panākumi nebūtu iespējami, – stāstīja Mārīte Pērkone. – Konkursa «Es – Latvija» fotogrāfiju tapšanu atbalstīja Aknīstes vidusskolas skolēni Elvita Svikša, Līva Poriete, Laura Dirda, Ingūna Žīgure, Helvis Jānis Spurķis un Elvitas mazais brālītis Imanuēls. Tās bija uzņemtas Aknīstes Novadpētniecības muzejā sadarbībā ar muzeja vadītāju Līgu Jaujinieci. Fotogrāfiju, kura ieguva Jaunsardzes un informācijas centra speciālbalvu, konkursa rīkotāji izvēlējās par titulfoto šī gada konkursam «Va­roņu spēks».
     Aizvadītā gada fotokonkursa uzvarētāji, arī Elīna Bērziņa, ieguva  vēsturisku ie­spēju piedalīties tā gada 18. novembra Saeimas svinīgajā sēdē, kura veltīta Latvijas Republikas simtgadei. 
      Šogad 7. novembrī Sa­eimas ēkā notika fotoizstādes «Varoņu spēks» atklāšana un laureātu apbalvošana. Laureātu vidū bija 11. klases skolniece Elīna Bērziņa. Viņa šī konkursa fotogrāfijām bija izvēlējusies trīs dažādu paaudžu sev īpašos cilvēkus, kuru dzīve un darbs meiteni iedvesmojuši. Elīna ir pateicīga saviem atbalstītājiem un fotogrāfiju varoņiem – bijušajai klases audzinātājai un ilggadējai Aknīstes vidusskolas skolotājai Ainai Deksnei. Viņa joprojām vada senioru deju kolektīvu Aknīstē. Vidējo paaudzi pārstāvēja novadpētnieks un Karoga grupas pārstāvis Aigars Pērkons. Viņš savulaik kopā ar citiem Karoga grupas biedriem organizēja Latvijas karoga pacelšanu Rīgas pils Sv. Gara tornī 1988. gada 11. no­vembrī. Tas bija laiks, kad Latvijas neatkarība vēl nebija atjaunota.
      – Īpašu atzinību konkursa organizētāju vidū ieguva fotogrāfija, kurā fiksēts brīdis, kad Jēkabpils novada sabiedrisko attiecību speci­ālists Kaspars Sēlis pēta vēsturi, intervē novada pensi­onāri Ritu Lazdiņu. K. Sēlis sa­vu brīvo laiku velta Jē­kabpils novada vēstures izpētei un mūsdienu notikumu reģistrēšanai, kas ar laiku kļūs par nozīmīgiem vēstures avotiem, pētot dzīvi mūspusē 21. gadsimta sākumā. Tādēļ Aknīstes vidusskolas jaunieši un skolotāji izsaka pateicību Kas­param Sēlim par ilggadējo atbalstu un profesionālajiem padomiem dažādu foto un vēstures projektu veidošanā, – saka pedagoģe Mārīte Pērkone. – Paldies jāsaka arī Gitas fotogrāfiju varoņiem – kaimiņienei Anetei Mažorei un vecmammai Ritai Lazdiņai, kura jau divas reizes ir veiksmīgi piedalījusies fotostāstu veidošanā. Tikai paši fotogrāfiju autori zina, cik liela pacietība, izdoma un mazas viltībiņas ir vajadzīgas, lai izdotos modeļus pierunāt piedalīties fotoprojektos. Turklāt šādi konkursi ir veids, kā bērnus piesaistīt vēstures izpētei. Taču lielākoties tā ir jauniešu pašu iniciatīva, varu viņus tikai atbalstīt un kaut ko ieteikt.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru