Šogad plānotie ceļu apsaimniekošanas darbi Jēkabpils novadā
AIJA VALDMANE

   Laikraksta 12. februāra numurā bija ievietota informācija par domes sēdē apstiprināto Jēkabpils novada autoceļu attīstības  programmu.
     Kas tiks paveikts šajā gadā? Atbilstoši īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļas vadītājas Ingrīdas Feld­ma­nes sniegtajai informācijai, pie­šķirtā mērķdotācija novada autoceļiem 2019. gadā vei­­do 289 990 eiro. Paš­valdībai iedalītās mērķdotācijas 70% apmērā tiek sadalītas starp novada pa­gastu pārvaldēm ikdienas darbu veikšanai proporcionāli pēc to ceļu un ielu ga­rumiem. Galvenie ikdienas darbi ir ceļu un ielu tīrīšana no sniega ziemā, ceļu planēšana un profilēšana vasarā. Pēc vajadzības tiek veikti ceļu plātnes remonti (aizberot vai labojot bedres asfaltā), grāvju rakšana vai apauguma noņemšana gar ceļa malām, ielu un ceļu appļaušana vasarā u. c.
     Ābeļos šogad plāno Al­­daunes un Ozolu ielas, ceļa Jaunrozes–Jēkabpils bedrīšu labošanu; ceļa Maz­reiņi–Baloži – 2,58 km – seguma atjaunošanu ar drupinātu granti; ceļa Kuplejas–Rūķīši – 4,54 km seguma atjaunošanu ar drupinātu granti, tādā pašā veidā at­jaunos ceļu Kārkli–Pelīte – 3,67 km un Upīši–Zīberģi – 4,20 km.
     Dignājā plānota ceļa Lauciņi–Dignājas kapi se­guma atjaunošana; Du­navā: Du­nava–Līči–Strazdiņi – se­gu­ma atjaunošana, caurte­kas nomaiņa, asfalta seguma iesēdumu remonts un čet­ru aku vāku pacelšana; ceļa Tālivaldes–Piesaules– Krusts – seguma atjaunošana – 0,0–6,62; Kalna pagastā – Mežzemes skola–Min­steri – ceļa segas atjaunošana ar drupinātu granti; tādā pašā veidā atjaunos ceļa Pīlādži–Ošāres un ceļa Dzin­tari–Desāres segumu.
Leimaņos būs ceļa Mež­gale–Zodāni seguma atjaunošana ar drupinātu granti 1,59 km; tāpat ceļam Skrī­veri–Dodeļi – 1, 64 km.
       Rubenes pagastā – seguma atjaunošana ceļam Lauk­ga­ļi–­Druvas; Ausmas– Bal­dones; Skromu ceļš; Krūk­­ļi–Dimbas; Rubiķi–Dron­kas; Rubeņi–Lāčplēši; Bērza­krogs–Stagari; sēļu ceļam jānomaina caurtekas, ceļam Kadiķi–Virbuļi jāieliek jauna caurteka.
      Zasā Sila un Zaļajā ielā vajadzīga ceļu bedrīšu laboša­na; Ezerlejiņas–Mežvidi 1,20 km – seguma atjaunošana ar drupinātu granti; tā­pat atjaunos segumu ceļam Ezer­lejiņas–Līdumnieki – 1,74 km, ceļam Lapskalni – 0,75 km; Bedrītes–Jaun­raiņi – 0,30 km; Aloti–Kurši – 0,84 km; Stiebriņu ceļš – 0,86 km; Zasa–Krastiņi–Ogas; bet Za­ļajā ielā – ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana, ap­auguma noņemšana.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru