Šogad plānotie lielākie ieguldījumi Krustpils novadā
Aija Valdmane

Krustpils novada pašvaldība apstiprinājusi aktualizēto  investīciju plānu  objektiem laikā no 2017. līdz 2019. gadam. 
     Šogad plāna sadaļā «Ra­došs, apņēmīgs un izglītots cilvēks drošā vidē, izglītība un sports, publiskās teritorijas labiekārtošana» plānota jauniešu aktīvās  atpūtas laukuma izveides Vīpes ciemā 1. un 2. kārta ar prognozējamo sum­mu 47988 eiro; vienota stila tūrisma informācijas stendu  uzstādīšana pagastu  centros — 4000 eiro; Lāč­plēša ordeņa kavaliera piemiņas zīmes uzstādīšana — 500 eiro; iesākt  tūrisma infrastruktūras uzlabošanu Ro­gāļu gravas dabas takās — 9000 eiro;   iesākt sabiedriskā centra izveidi Medņu ciemā — 2500 eiro.
     Sadaļā «Kultūra un tradīcijas» — skatuves aprīkojuma atjaunošana Mežāres kultūras namā — 15 000 eiro; Mežāres kultūras nama kino un audio  aprīkojuma atjaunošana — 22974 eiro; Atašienes kultūras nama pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana — 243900 eiro; plānots iesākt Mežāres kultūras nama un pagasta pārvaldes ēku re­konstrukciju un energoefektivitātes paaugstināšanu — 603661 eiro, kā arī iesākt Mežāres kultūras nama un pagasta  pārvaldes  ēkas iekštelpu remontu —576790 eiro.
   Sadaļā «Veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un drošība» tiks īstenots  projekts «Atver sirdi Zem­galei» — 1500 eiro; atbilstošas vides radīšana mazaizsargāto  iedzīvotāju  grupām Mežāres pagasta pārvaldes un kultūras  nama ēkā — 9951 eiro.
    Sadaļā «Pārvalde un sadarbība» paredzēta novada iedzīvotāju aptauja ar prognozējamo summu — 6000 eiro.
    Sadaļā «Satiksme un infrastruktūra»  plānota ceļa Atašiene — Joksti —  Za­lā­ni pārbūve ar prognozējamo summu — 124216 eiro; ceļa  Darvasbrenči — Kaķīši pārbūve — 98637 eiro; ceļa  Prodsala — Uģērnieki pārbūve — 63024 eiro; ceļa  Spolāni — Dārzupītes  pārbūve — 105772 eiro; ceļa Zīlāni —Jaunāmuiža pārbūve — 97954 eiro; ceļa Pakalnes — Sūnas pārbūve — 171719 eiro; ceļa Ļamāni — Luksti pārbūve — 68143 eiro; ceļa Kropiņi  — Druvasnieki  pārbūve — 15101 eiro; ceļa Kaupernieki — Iemiņi pārbūve — 380429 eiro; ceļa Vīpes skola — Luksti pārbūve — 176533 eiro;  energo­efektīvā ielu apgaismojuma ierīkošana Spuņģēnu  ciemā 1. kārta — 14 599 eiro; energoefektīvā ielu apgaismojuma ierīkošanas Variešu ciemā 1. kārta — 12073 eiro.
   Sadaļā «Inženierteh­niskā infrastruktūra» šo­gad paredzēta kanalizācijas pieslēguma izveide Spuņ­ģēnu  ciematā ar prognozējamo summu — 8787 eiro; ūdenssaimniecības attīstība Variešu pagasta Antūžu ciemā — 40000 eiro.
     Sadaļā «Dabas re­sursi» — publiskās vides infrastruktūras uzlabošanas pie Marinzejas ezera 2. kārta — 5000 eiro; infrastruktūras uzlabošanas pie Baļotes ezera 2. kārta — 28643 eiro; zivju resursu atjaunošana Laukezerā — 2000 eiro; zivju resursu atjaunošana  Marinzejas ezerā — 3000 eiro; zivju resursu atjaunošana Baļotes ezerā — 6000 eiro; tas pats Ildzenieku ezerā — 2000 eiro; Baltezerā (Timsmales ezerā) — 2000 eiro;  sabiedrības  informēšanas  pasākumu organizēšana novada ūdenstilpju zivju  resursu saudzīgai izmantošanai — 1600 eiro; zivju resursu aizsardzība novada ūdenstilpēs — 10000 eiro; ekspluatācijas noteikumu izstrāde novada ūdenstilpēs — 4000 eiro.
    Sadaļā «Uzņēmējdarbī­bas attīstība» šogad sāks sakārtot teritoriju pie Krustpils  stacijas, izbūvējot asfaltbetona segumu — 402579 eiro, kā arī izstrādās projektu «Proti un dari» — 42234 eiro.
    Prognozējamo summu, kā kurā objektā, veido paš­valdības līdzekļi, ES nauda un citi finansējuma avoti. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Anna
  Anna
  pirms 1 gada

  Necels vēl kādu sporta zāli pa pāris miljoniem, kur neviens neiet?

  Atbildēt
 2. Toties
  Toties
  pirms 1 gada

  būs aptaujs par 6000 eiro

  Atbildēt
 3. Jecis
  Jecis
  pirms 1 gada

  Būs vel tribīnes Spunģēnos

  Atbildēt

Pievienot komentāru