Šogad tūristu aktivitāte Jēkabpils novadā bijusi mērena
INESE ZONE

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks at­tīstības jautājumos Kārlis Stars informē, ka precīza statistika par tūrismu 2022. gadā tiks apkopota 2023. gadā. Taču pēc sarunām ar uzņēmējiem var secināt, ka kopumā tūrisma sezona Jēkabpils novada tūrisma objektos vērtējama kā mērena. Apmeklētāju skaits bijis stabils, bez ievērojama krituma, izņemot atsevišķus ga­dījumus.
   Pārsvarā ceļojot ģimenes vai nelielas grupas. Aktīvas ir senioru grupas. No ārvalstu ceļotājiem aktīvākie ir lietuviešu tūristi. Dominē vie­nas un divu dienu ceļotāji.
    Fiksēta tendence, ka aktīvi ceļo ārzemju latvieši, kas atbraukuši ciemoties dzimtenē. 
K. Stars  kā nākotnē risināmu jautājumu min to, ka fiksēts ar kemperiem ceļojošu tūristu skaita pieaugums, kas liek mums domāt par nepieciešamību veikt in­fra­struktūras uzlabojumus. Esot zināma pieredze no citām Baltijas valstīm un pašvaldībām Baltijas jūras piekrastē, kur ir ierīkoti kemperu laukumi. Tur jā-nodrošina atbilstoša infrastruktūra – ūdens un kanalizācijas pieslēgums, elektroapgāde. Galvenais esot notekūdeņu savākšanas jautājums. 
     Pašvaldība informē, ka pilsētas un novada populārāko objektu – Krustpils pili – līdz oktobra beigām apmeklējuši vairāk nekā 44 000 ceļotāju, bet «Sēļu sētu» – vairāk nekā 8 000. Dominē vietēji ceļotāji, ļoti aktīvi arī lietuvieši. Tāpat muzejā bieži viesojoties arī ukraiņi, kas aktīvi izmanto iespēju muzeju apmeklēt bez maksas un iepazīt Jēkabpils vēsturi. Salīdzinoši pagājušajā gadā kopumā Jēkabpils muzeju – pili un «Sēļu sētu» kopumā apmeklēja virs 30 000 tūristu. Gan esot jāņem vērā tas, ka  pa­gājušajā gadā bija spēkā ilgstoši Covid ierobežojumi, kas liedza apmeklēt mu­zeju. 
    – Kā jau diskutējām ar tūrisma nozares pārstāvjiem aprīlī rīkotajā seminārā, daudziem šajā situācijā sa­mazinājās darbības apjoms, kādi pat  ir slēgti. Cerams, ka tāda apjoma ierobežojumus vairs nepieredzēsim, –saka Kārlis Stars. 
    Uzņēmēji esot gandarīti par tūrisma akcijas «Mājas kafejnīcu dienas» norisi gan Krustpils apkaimē, gan arī Sēlijā. Tūrisma informācijas centrs (TIC) izveidojis divus tūrisma video «Mājas kafejnīcu dienas Jēkabpils un Krustpils pusē», kā arī vi­deo – «Piedzīvo Jēkabpils novadu!»
    TIC informē, ka  2022. gadā izveidota tūrisma vietne visit.jekabpils.lv, kas apkopo visa novada tūrisma informāciju, un vairākiem tūrisma objektiem organizētas profesionālas fotosesijas.
    Tāpat aktualizēta un izdota Jēkabpils tūrisma kar­te un tūrisma karte «Daugavas ūdensceļš». TIC apzinājis lielāko daļu Jēkabpils novada tūrisma objektu un turpina darbu pie novada tūrisma bukleta, kas būs pieejams latviešu, angļu, krievu un arī lietuviešu valodā, lai uzrunātu mūsu tuvākos kaimiņus un aktīvākos ārvalstu viesus. Šogad TIC uzsāka dalību divos Zem­gales plānošanas reģiona projektos – «Baltu ceļš» un «Ģeoloģiskais mantojums Zemgalē un Zie­meļlietuvā».
    Uzsākta Jēkabpils novada piedāvājuma izstrāde Zemgales mārketinga kampaņai 2022./2023. gadam «Zemgale aicina». Tāpat organizētas tikšanās ar uzņēmējiem un uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Bauskas novadu. Jau uzsākta pilsētas āra/vi­des tūrisma karšu nomaiņa, iekļaujot arī populārākos novada objektus, un Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī uzstādīts infostends «Krustalīča klintis». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru