Opozīcija izšūpo balsojumu par pusmiljona sadārdzinājumu skolu mēbelēm
INESE ZONE

    Jēkabpils domes sēdē deputāti nespēja vienoties par kopīgu atbalstu lēmumam, kas akceptēja sadārdzinājumu vairāk nekā 500 000 eiro apmērā Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projektam. Tas radies pēc mēbeļu iepirkuma, kas izrādījies neplānoti dārgs. Turklāt šīs ir uz ES finansiālo atbalstu neattiecināmās izmaksas. Tātad jāsedz pašvaldībai, ņemot aizdevumu, bet, ja Valsts kase aizdevumu atsaka, finansējums jārod pašvaldības budžetā. 
     Abu skolu rekonstrukcijas un aprīkojuma iegādes projekta mērķis ir nodrošināt ergonomisku mācību vidi, modernus informāciju tehnoloģiju risinājumus, pārbūvēt sporta infrastruktūru, ierīkot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus, pārbūvēt dienesta viesnīcu 2. vidusskolā. Pro­jekta plānotās kopējās izmaksas ir 24 107 610,63 eiro. Tai skaitā attiecināmās izmaksas – 21 554 536,60 eiro, no kurām Eiropas reģionālā atbalsta fonda līdzfinansējums ir 5 658 115 eiro, bet valsts budžeta dotācija –  3 888 634,15  eiro un pašvaldības finansējums – 11 665 902,45 eiro. Savukārt uz atbalstu neattiecināmais domes publiskais finansējums ir 341 885 eiro, kā arī jau minētais sadārdzinājums mēbelēm, kopā ar kuru izmaksu summa ir 2 553 074,03 eiro.
      Domes lēmums paredzēja akceptēt šīs izmaksas un  papildināt lēmumu   ar no­sacījumu, ka gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts pilnā projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, tiks finansēta no Jēkabpils  pašvaldības bu­džeta līdzekļiem, kas ir neatkarīgi no aizņēmuma Valsts kasē. 
      Deputāts Raivis Ragainis iebilda, ka sadārdzinājumu rada neadekvāti lielā 10 gadu garantija mēbelēm. Varbūt to varot samazināt, lai iekļautos iepriekš plānotajos izdevumos? Ko gan darīs tad, ja neļaus aizņemties no Valsts kases vēl pusmiljonu? Vai spēs to atvēlēt no pašvaldības budžeta? Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps skaidroja, ka skolu vadība šādu iepirkumu atbalsta, lai arī dažas pozīcijas neesot pats nepieciešamākais. Visai lielu sadārdzinājumu radot mūsdienīgi darbgaldi amatu mācības vajadzībām. Bet tie ir nepieciešami. Taču šī iepirkuma sadaļa esot tāda, ka vajadzības gadījumā varot atteikties no jebkuras pozīcijas. Savukārt informāciju tehnoloģiju aprīkojuma iepirkums noslēdzies bez sadārdzinājuma. R. Ragainis atkal iebilda, ka jāpērk viss nepieciešamais, taču jāskatās, ko pirkt – «Opel» vai «Merce­des». A. Kraps noraidīja šāda salīdzinājuma izmantošanu, sakot, ka ne jau viņa va­dībā sagatavota iepirkuma specifikācija. Tas bijis R. Ra­gaiņa domes priekšsēdētāja darba laikā, kad specifikācijā  ielikts «Mercedes».  Pilsēt­vides departamenta direktors Raits Sirmovičs atgādināja, ka toreiz no­lemts, ka jāpērk labas mēbeles, lai tās ilgi kalpotu, nevis ar divu gadu garantiju. Arī deputāts Aleksandrs Deinis (bijušais 2. vidusskolas direktors) sacīja, ka pats atbalstījis  labu mēbeļu iepirkumu, jo – kad vēl būs tāda situācija, kad skolām pirks jaunas mēbeles. Ja pērkot lētāk, tad jau pēc pusgada mēbeles jāsāk remontēt. Domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola piebilda, ka darbgaldus taču varētu izmantot arī interešu izglītībai. 
       R. Ragainis un citi opozīcijas deputāti tomēr palika pie viedokļa, ka pusmiljona sadārdzinājums nav pieņemams. Balsojumā R. Ra­gainis atturējās, Aigars Nitišs un Mārtiņš Svilis balsoja «pret», bet deputāti Andrejs Gavrilovs, Māris Dimants un Broņislavs Ivanovskis  balsojumā nepiedalījās, jo ir skolu būvnieki. Līga Kļaviņa un Signe Bērziņa sēdē nepiedalījās, bet ar atlikušo pozīcijas deputātu balsīm bija par maz, lai lēmums tiktu pieņemts, un tā tas arī palika neatbalstīts.  
     BD vaicāja Aivaram Kra­pam, kāds būs risinājums, jo skolām septembrī jāsāk darbs un aprīkojums ir nepieciešams. A. Kraps solījās runāt ar kolēģiem un tad piedāvāt jautājumu uz atkārtotu balsošanu. Pieci deputāti tomēr esot balsojuši par. Tātad jāskatās aritmētika, un var sasaukt arī ārkārtas sēdi. 
      – Uzstādījums par šādu mēbeļu iegādi bija iepriekšējās domes vadības laikā, tad jau uzreiz viņiem vajadzēja izsludināt citādu iepirkumu. Taču, ja nebūs finansiālu iespēju, mēs varam kādas pozīcijas mainīt vai atteikties no kaut kā, – sacīja Aivars Kraps. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru