Palīdz veidot apzinātu skatījumu uz sevi, uz attiecībām un dzīvi
Apmaksāts raksts

 
Mēs esam Biedrība Apvienība I.K.P. un mēs vēlamies radīt iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos un harmonisku attiecību attīstību - uzskatām, ka ir svarīgi palīdzēt veidot apzinātu skatījumu uz sevi, uz attiecībām un dzīvi.
       Biedrība Apvienība I.K.P.  ir izveidota 2015.gada 7.septembrī ar mērķi veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanas un pielietošanas attīstību Latvijā, iesaistīties un aktīvi darboties valsts varas un pārvaldes institūciju izveidotās darba grupās, sadarboties ar starptautiskajām organizācijām, sabiedrībām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām, veicināt sabiedrības izglītošanu.
       Mūsu galvenās aktivitātes un darbības virzieni ir saistīti ar sabiedrības intereses un līdzdarbošanās veicināšanu alternatīvo domstarpību risināšanas veidu (t. sk. mediācijas) ieviešanas un pielietošanas attīstībā Latvijā. Šādas līdzdarbošanās pamats ir praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti. Ir svarīgi sniegt informāciju un palīdzību indivīdiem, kuri kopumā izveidos sabiedrību, kas veiksmīgi spēj risināt problēmjautājumus un vienlīdzīgi pārstāv visu pušu intereses. Sadarbības process starp jauniešiem (t.sk. sabiedrības atstumtās daļas personām) ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sapratni un atbalstu.
         2019. gada rudenī, sadarbojoties Daugavpils, Alūksnes, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas un Liepājas Izglītības pārvaldēm, esam ar komandu novadījuši seminārus kopumā vairāk kā 650 klausītājiem, tai skaitā vairāk kā 310 skolēniem.
      Esot ceļā uz mūsu mērķi, mums ir ļoti svarīgi veidot atgriezenisko saikni ar apmācību apmeklētājiem un semināru klausītājiem - tādējādi noskaidrojam par aktuālo un klausītājiem nepieciešamo informāciju.
       Ar neviltotu prieku dalāmies ar semināru apmeklētāju sniegtajām atsauksmēm:
"Labi saprotama nodarbība, iedvesmojoši un pozitīvi nodarbības vadītāji. Vērtīgs devums komunikācijai ar bērnu. Pamācoši ieteikumi, ko lietot ikdienā. Bija interesanti, turpmāk mēģināšu risināt konfliktus un domstarpības ģimenē labāk."
(bērnu vecāki)
 
"Vērtīgi kursi, kuru laikā bija iespējams aizdomāties par konfliktu risināšanu. Secinājums - vajadzīgs trešais [seminārs], lai rastu mieru. Pārdomas par to, kas ir  pareiza savstarpējo attiecību atslēga. Kā īstenot gudru diplomātiju! "
(skolotājs Kārlis)
 
"Manuprāt, pasākums bija ļoti interesants un ikdienā noderīgs. Šī bija perfekta iespēja izvērtēt savas zināšanas konfliktu risināšanā un apgūt, kā uzdot pareizos jautājumus, lai atrisinātu kādu konfliktu ātrāk un efektīvāk." (Roberts, 11.a)
 
"Pasākumā uzzināju daudz ko jaunu, un domāju, ka iegūtās zināšanas noderēs kā tagad, tā arī nākotnē. Pasākums bija ļoti vērtīgs, jo bija interesanti klausīties un spēlēt paredzētās spēles. Šis pasākums bija lietderīgs un jauks, ļoti ceru, ka tādi skolā notiks vēl."
(Elizabete, 7.d)
 
 
Biedrība, arī pēc īstenotā projekta beigām un noslēguma pārskata iesniegšanas, plāno strādāt, lai:
1. Ikvienam iedzīvotājam paaugstinātu zināšanas un praksē pielietojamās prasmes komunikācijā, cilvēku pamattiesībās un brīvībās;
2. Uzlabotu dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību;
3. Palielināt biedru, brīvprātīgo/dalībnieku skaitu.
     Ikvienu interesentu aicinām apmeklēt mūsu Facebook lapu @MediacijasTelpa vai mājas lapu mediacija.aikp.lv.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru