Paplašina «Jāņa Āboliņa sporta kluba» telpas
AIJA VALDMANE

Krustpils novada pašvaldībā 2018. gada 31. augustā ir saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu biedrībai «Jāņa Āboliņa sporta klubs» «Leader» projekta «Biedrības «Jāņa Āboliņa sporta klubs» infrastruktūras attīstība bērnu, jauniešu un sieviešu aktīvai atpūtai» realizācijai. 
           Projekts ir apstiprināts ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu. Kopējās  tā izmaksas ir pieaugušas par 1 180,43 eiro, sasniedzot 31 180,43 eiro. Deputāts Kārlis Stars  paskaidroja, ka būvdarbu gaitā ir precizēts otrā stāva izbūvējamo sienu izvietojums (tika pavirzītas sienu asis), kā rezultātā ir palielinājies būvprojektā norādītais remontējamo telpu apjoms no 84,96 m2 līdz 99,70 m2, kas iepriekš nebija paredzēts. Līdz ar to būvniecības izmaksas ir palielinājušās par 2 239,53  eiro. Kopējās izmaksās tiek iekļauta arī apkures ierīkošana 2. stāvā, kam plānoti 1 302 eiro. Inventarizācijas lieta Valsts zemes dienestam maksās 400  eiro. Līdz ar to biedrība lūdz piešķirt finansējumu 5 121,96 eiro  apjomā, lai var turpināt darbu un nodrošināt svarbumbu celšanas un fitnesa treniņus jaunās izremontētās telpās.
         Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs norādīja, ka «mēs esam līdzdibinātāji šim klubam un arī atbildīgi  par to. Mūsu pašvaldības cilvēki to izmanto. Jaunajās telpās varēs arī vingrot.» K. Stars informēja, ka apkure gan vēl nav ierīkota. Viņš norādīja  arī uz to, ka Jāņa Āboliņa meita ir ieinteresēta  saglabāt šo viņas tēva mantojumu un ir gandarīta par to, ko pašvaldība tajā iegulda. Otrajā stāvā būs arī stūrītis, kurā izvietos Jāņa Āboliņa godalgas.
      Deputāti nolēma atbalstīt  lūgumu, piešķirot fi­nansējumu 5 121,96 eiro, nau­du  novirzot no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.  Kontroli par lē­mu­ma izpildi uzdots veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru