Par siltummezglu ierīkošanu Ķieģeļu ielas mikrorajonā sola domāt vasarā
Sagatavoja J. Apīnis

Jau informējām, ka, lemjot par Jēkabpils pilsētas šī gada budžetu, deputāts Broņislavs Ivanovskis interesējās,  vai dome budžetā plāno iekļaut finansējumu siltum­mezglu ierīkošanai aptuveni 15 mājās Jēkabpilī, kur to vēl nav.
      Pārsvarā šīs mājas atrodas Ķieģeļu ielas mikrora­jo­nā, kur ir daudz sūdzību par auk­stiem dzīvokļiem un lielu apkures maksu, taču ir arī daudz  apkures parādnieku. Gan­­drīz visi Ķieģeļu ielas mik­rorajona dzīvokļi nav privatizēti, tātad tie un mā­jas ir domes īpašums un, uz­stādot siltummezglus, dome gā­­dātu par savu īpašumu. Sil­tummezgli ļauj regulēt katras mājas apkures režīmu atkarībā no āra gaisa temperatūras. Tas ļauj samazināt izdevumus par apkuri un uzlabo komfortu dzīvokļos. Domes vadība B. Iva­nov­skim skaidroja, ka, skato­ties uz pašvaldības finansiālo situāciju un siltuma pa­tēriņu šajās mājās un šī mikrorajona iedzīvotāju mak­sātspēju, ierīkot siltummez­glus nebūtu lietderīgi. B. Iva­nov­skis iebilda, ka mikrorajonā ir arī godprātīgi maksātāji. Tad tika prasīts «Jē­kabpils siltuma» vadītāja Alek­san­dra Karpenko ko­men­tārs. Viņš skaidroja, ka sil­tummez­gli ir vajadzīgi, jo mā­jām ir dažāda siltumnoturība un ar mezglu palīdzību vairs nebūtu tādu māju, kur dzī­vokļi ir auksti visā mā­jā vai tās galos. In­di­vi­duāli katrai mājai ar rokām ieregulēt atbilstošu apkures re­žīmu fiziski neesot iespējams, jo tad tas jādara vairākas reizes dienā. Tā kā, ap­stiprinot budžetu, nauda siltum­mez­gliem tajā netika iekļauta, solot par to domāt vēlāk, BD vaicāja, vai jau ir do­māts par iespējamiem risinājumiem un kad varētu būt re­zultāts? Atbilde joprojām bija aptuvena.
     – Mūsuprāt, ir divi va­ri­anti. Viens, kad mājās uzstāda automātiskos siltummezg­lus, otrs, kad uzstāda au­tomātiskās vadības sistēmas, ka regulēšanu veic no katlumājas un atkarībā no āra gaisa temperatūras var regulēt siltumnesēja plūsmu, kas iziet caur māju. Tas ir tas pats, kas pirmajā va­riantā tikai bez siltummaiņiem mājās. Cik tas izmaksās, šobrīd es nevaru pa­teikt, bet jābūt lētāk, nekā uz­stādot siltummezglus, bet, vai tas atrisinās visas ap­kures kvalitātes problēmas mā­­jās, nevaru pateikt, – sacīja SIA «JK Namu pārvalde» valdes loceklis Ainars Va­silis. Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps, komentējot A. Va­si­ļa redzējumu, skaidroja, ka par šo jautājumu pašvaldība, visticamāk, domāšot vasarā saistībā ar nākamo apkures sezonu, bet šosezon nekādu izmaiņu nebūs. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. ķieģeļu iela
    ķieģeļu iela
    pirms 1 gada

    Vot, tur jau ir tas prikols, ka sāks tikai domāt. Kāpēc darīt, ja var arī nedarīt.

    Atbildēt

Pievienot komentāru