Par situāciju «Lauku partnerībā «Sēlija»»

Par situāciju «Lauku partnerībā «Sēlija»»
 
     Godājamās dalīborganizācijas, sadarbības partneri, LEADER projektu ieviesēji, kopienu aktīvisti un domājošie cilvēki!
      Mēs, «Lauku partnerības «Sēlija»» izpildvaras pārstāves un LEADER programmas vadītājas – Ieva Jātniece un Skaidrīte Medvecka –, šoreiz publiskojam savu viedokli par notiekošo mūsu organizācijā. Tas saistāms ar faktu, ka publiskajā vidē pieejamais sludinājums par vakantajām amata vietām «Izpild­direktors» un «Izpilddirek­tora vietnieks»  ir izsaucis daudzus jautājumus. Mēs saņemam telefona zvanus. Un, satiekoties ar dalīborganizāciju pārstāvjiem pasākumos, dzirdam neizpratnes pilnus jautājumus: «Kas ir noticis? Kādēļ jūs abas tik pēkšņi vēlaties pamest partnerību? Viss taču tik labi, aktīvi notiek? Tik daudz aizsāktu iniciatīvu?». Tā jautā sludinājumu lasījušie cilvēki. Savukārt tie, kuriem šis sludinājums palicis nemanīts, jautā: «Kas jauns partnerībā? Kādi kursi un semināri būs? Kad būs nākamais LEADER projektu konkurss? Kādas vēl aktivitātes?».  
     Lūk, tad visi šie cilvēki ir pelnījuši situācijas skaidrojumu no mūsu puses. Kā arī visi tie labticīgie cilvēki, kuri jau ir pieteikušies vai plāno pieteikties uz divām vakantām darbavietām ar minimālām kvalifikācijas prasībām un dāsnu atalgojumu. 
     O, jā, līdz šim jūs visi no mums esat saņēmuši tikai ziņas par darbību – par kursiem, semināriem, projektu konkursiem, braucieniem un citām aktivitātēm; par mūsu dalīborganizāciju un pašas partnerības projektu veiksmēm Latvijas un Eiropas Savienības līmenī. Esat saņēmuši konsultācijas par LEADER un citu projektu izstrādi, aicinājumus iesaistīties, dokumentu paraugus un padomus. Līdz šim, saudzējot organizācijas reputāciju, esam klusējušas par to absurdo situāciju, kas valda partnerības padomē. 
      Vai jūs pēdējo divu gadu laikā esat saņēmuši kādu jēgpilnu ziņu no partnerības padomes? Varbūt no tās priekšsēdētājas? Varbūt esat dzirdējuši Kristīnas Rubinas-Apinītes uzrunu kopsapulcē un redzējuši prezentācijas par padomes un tieši viņas paveikto? Droši varam teikt – NĒ, jo šādu ziņu, uzrunu un prezentāciju vienkārši nav bijis. Taču par «Lauku partnerības «Sēlija»» padomes priekšsēdētāju Kristīna Ru­bina-Apinīte kļuva 2017. gada martā. Vai jūs, godājamās dalīborganizācijas, vispār zināt, kas ir mūsu padomes priekšsēdētājs? 
    No 2017. gada marta mēs, Ieva un Skaidrīte, esam strādājušas atklāta bosinga, ko rada nekompetences un ambīciju apvienojums, ap­stākļos. Un minētais sludinājums ir situācijas kvintesence. 
     Jā, izpildvaras pilnvaru termiņš beidzas 2019. gada 1. novembrī – pilnvaras tiek apstiprinātas uz 3 gadiem, un to atjaunošana ir LP «Sēlija» padomes kompetencē. Rīkot konkursu ir atklāta un adekvāta rīcība, pret to nevienam nekādu iebildumu nevarētu būt un nav. Taču – paša konkursa nolikuma izstrādē un izsludināšanas kārtībā gan ir ļoti daudz lietu, kam vēlamies pievērst uzmanību:
   1) NEVIENS ar mums nav loģiski un jēgpilni diskutējis par darba rezultātiem – kaut vai 3 gadu periodā. NAV veikts profesionāls, objektīvs izvērtējums par «Lauku partnerības «Sēlija»» izaugsmi vai tās trūkumu šo gadu laikā. NEVIENS no mums šādu pārskatu nav prasījis. Žēl, jo mums būtu daudz sakāmā; 
    2) NAV pieņemts neviens lēmums par to, ka Ievas Jāt­nieces un Skaidrītes Med-veckas pilnvaras būtu pārtraucamas sakarā ar... nu, šeit būtu nepieciešami pa­matoti,  pārbaudāmi fakti un argumenti;
    3) konkursa nolikums, pēc Kristīnas Rubinas-Apinītes iniciatīvas, tiek izstrādāts slepenā sanāksmē Salas novadā, iesaistot tikai daļu padomes  – piecus no piecpadsmit padomes lo­cekļiem. Pārējā padome, nemaz nerunājot par dalīb­organizācijām, nav iesaistīta un netiek informēta. Būtu interesanti Kristīnai Rubinai-Apinītei pajautāt, pēc kā­diem principiem šīs sanāksmes dalībnieki tika izraudzīti? Tās noteikti nav zināšanas par «Lauku partnerības «Sēlija»» darbību, par to liecina tapušais nolikums;
    4) padomes sēde, kurā paredzēts apstiprināt jau sagatavoto nolikumu, tiek izsludināta pirmdien, 16. septembrī. Un notiek trešdien, 18. septembrī. Pie tam – informācija par šo sēdi izpilddirektorei Ievai Jāt­niecei netiek nosūtīta. Izpilddirektora vietniece Skaidrīte Medvecka ir atvaļinājumā. Bet tas, protams, nevienu neinteresē;
    5) sēdes laikā netiek ņemti vērā to padomes lo-cekļu, kuri nav iesaistīti «lieliskā piecinieka» apspriedē,  ierosinājumi un iebildumi;
    6) pieteikumi uz vakantajām darbavietām ir jāiesniedz nevis biedrības juridiskajā adresē, bet gan padomes priekšsēdētājas dzīvesvietā! Un jau šis apstāklis vien izraisa gan jautājumus, gan smīnu. 
    Taču – šīs ir tikai procesuālās dīvainības, kas parāda padomes priekšsēdētājas paviršo attieksmi gan pret likumdošanas, gan pret  pašas biedrības statūtu noteikumiem. Būtiskākais – tiek demonstrēts absolūts izpratnes un  kompetences trūkums par «Lauku partnerības «Sēlija»» darbību.
    Kā tieši tas izpaužas? Vispirms – lai tiešām sabojātu omu potenciālajiem amatu pretendentiem un nolikuma autoriem, ir jāsaka:
    1) izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks NAV darbavietas. Tie ir vēlēti amati biedrībā;
    2) šobrīd Ieva Jātniece un Skaidrīte Medvecka šos pienākumus veic bez samaksas;
    3) atalgojumu Ieva Jāt­niece un Skaidrīte Medvecka saņem par LEADER programmas administrēšanu LP «Sēlija» teritorijā. Atal­gojums ir paredzēts projekta ietvaros, kur mēs pildām šādas funkcijas: Skaidrīte Medvecka – administratīvā vadītāja, pilna slodze; Ieva Jātniece – administratīvās vadītājas asistente – 0,75 slodzes. Un mūsu atalgojumi nebūt nav sludinājumā norādītie, atvainojamies par dziļo vilšanos; 
     4) vēl viena vilšanās – mūsu darba līgumi ir SPĒKĀ līdz projekta noslēguma termiņam. Un finansētājs nav izteicis norādījumus par to, ka šie līgumi būtu laužami.
    Kas tad šeit ir noticis ar «lieliskā piecinieka» vētraino darbību un autoritatīvās padomes priekšsēdētājas akceptu? Ziniet, ir divi va-rianti:
     1. LP «Sēlija» padomes izcilā daļa ir nolēmusi pieņemt darbā divus jaunus darbiniekus. Un maksāt atalgojumus no biedru naudas iemaksām. Mums nav iebildumu – papildu darbinieki lieti noderēs, un mēs varēsim nodoties mūsu galvenajam uzdevumam – LEADER programmas ieviešanai, jaunā plānošanas perioda izaicinājumiem, jaunās stratēģijas izstrādei, reģionālajiem un starptautiskajiem projektiem. Padomes sēdes, kopsapulces, biedrības ik­dienas darbu darīs šie divi darbinieki. Tikai – šajā gadījumā biedru naudas iemaksas ir jāpalielina vismaz 10 reizes. Vai esat tam gatavi? It īpaši pašvaldības? 
     2. Izraudzīties izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku, kuri strādā brīvprātīgi, bez samaksas. Jo šie ir amati biedrībā, kas nav tiešā veidā saistīti ar atalgojumu. Arī šai gadījumā mums nav iebildumu – lai strādā, jo mūsu pienākumi būs nodalīti.
     Ja nu tomēr šie pieci padomes locekļi iedomājušies par to, ka jaunie izpild­varas kandidāti veiks visas tās funkcijas, ko līdz šim īstenojam mēs, tad rodas jautājumi par viņiem izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:
    1) nolikumā nav ne vār­da par LEADER programmas ieviešanu, projektu vērtēšanas sistēmas izstrādi un procesa īstenošanu. «Lauku partnerības «Sēlija»» pamatfunkcija nav minēta pat netieši!
    2) nav prasīta izpratne, kompetence un pieredze par šiem procesiem, teritorijas plānošanu, projektu vērtēšanu, NVO, uzņēmējdarbības un pašvaldību funkciju pārzināšanu;
    3) nav prasītas pat minimālas svešvalodu zināšanas, tikai valsts valoda augstākajā līmenī.
     Būtībā – tiek meklētas divas sekretāres. Nav slikti, BET – kā jūs domājat, kurš nodrošinās LEADER projektu konkursu norisi? Kurš izstrādās nākamā perioda stratēģiju? Kurš strādās ar jau apstiprinātu starptautiskās sadarbības projektu? Un vēl citiem, kas varētu būt? Kurš nodrošinās spožā «Sēlijas salu» projekta ilgtspēju?  Bez valodu zināšanām. Bez pieredzes un izpratnes. 
    Ziniet – mēs vairs nevēlamies strādāt šādā atmosfērā. Tas ir kļuvis neiespējami. Neapgalvojam, ka esam bijušas pašas labākās – ikvienu lietu var darīt labāk. Un, ja ne labāk, tad citādāk pavisam noteikti. 
     Domājiet par nākamajiem darītājiem – cilvēkiem, kuriem būs reāli jādara, nepārtraukti uzklausot ap-robežotus, pretlikumīgus un absurdus norādījumus. Ne­pamatotus apvainojumus. Aizdomas un ķengas.
     Šī brīža situācija ir tāda, ka ne padomes locekļi, ne padomes priekšsēdētāja nenes nekādu tiesisku atbildību par pieņemtajiem lē-mumiem.  Pašreizējā padome un tās priekšsēdētāja ir ieslīguši tādā visvarenības transā, ka pat negrasās uz­ņemties kaut vai morālu at­bildību par notiekošo. Savukārt izpildvara nes visa veida atbildību ne tikai par saviem, bet arī par padomes lēmumiem, bez iespējām šos lēmumus ietekmēt vai apstrīdēt. 
Nepatikšanas briest jau ilgi, tāpēc pēc pēdējās kopsapulces silti ieteicām padomei ar jurista palīdzību sakārtot statūtus, lai šādu situāciju nepieļautu, taču ieteikums neatrada dzirdīgas ausis. Jo darīt, kas ienāk prātā, un ne par ko neatbildēt ir daudz jautrāk, nekā rīkoties kā pieaugušam cilvēkam, apzinoties, ka ikvienai rīcībai ir sekas, un kādas – pozitīvas vai negatīvas, tas atkarīgs no rīcības.
      Domājiet par cilvēkiem, kurus ievēlat «Lauku partnerības «Sēlija»» padomē. Varbūt pajautājiet esošajai padomes priekšsēdētājai – kādu viņa redz «Lauku partnerības «Sēlija»» turpmāko attīstību, izaugsmi, stratēģisko virzienu? 
     Atcerieties, ka LEADER programmas finansējums vēl aizvien ir un paliek vienīgais rīks teritorijas nevalstiskajām organizācijām, ar kura palīdzību tās var iegūt pamatlīdzekļus un ieguldījumus infrastruktūrā; viens no nozīmīgākajiem mazo paš-valdību papildu finanšu avotiem; galvenais nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības atbalsta instruments teritorijā īpaši augsto atbalsta procentu dēļ. 
     Ja LEADER programma turpmākos gadus netiks ieviesta (un šobrīd situācija uz to norāda), partnerības eksistencei kā tādai nāksies meklēt citu jēgu un ietvaru. Cik dalīborganizācijas partnerībā paliks kā biedri, ja nebūs LEADER projektu konkursu? Kas finansēs partnerības darbu? Kāda ir padomes un tās priekšsēdētājas vīzija šim gadījumam?
     Kliedzoša nekompetence komplektā ar totālu, infantilu bezatbildību (morālu un tiesisku) ir izputinājusi ne šādas vien struktūras, un šobrīd LP «Sēlija» stāv  kra­ha priekšā.
    No jūsu lēmumiem lielā mērā ir atkarīga mūsu re-ģiona attīstība, izaugsme un publiskais tēls. Sēlijas nākamais plānošanas pe­riods, kas nāks komplektā ar reģionālo reformu. Ne visi izpildvaras pārstāvji būs gatavi gadiem ilgi piesegt klaju agresiju un ļaunprātīgu muļķību no padomes puses, vienlaikus nežēlīgi daudz strādājot. 
     Balsot kopsapulcē  vai padomē nav formalitāte. Un nevajag sevi maldināt ar atrunām – sak, ko tad es, visi jau tā... un man negribas neko iebilst, mazāk maisīties tajās negācijās... es labāk paklusēšu... un varbūt vispār izstāšos... Nē. Katra balss ir katra personīgā at­bildība. Tāpat kā katra klusēšana.
Personības, nevis institūcijas un amati virza attīstību.
 
Ieva Jātniece,  LP «Sēlija» izpilddirektore un LEADER programmas administratīvās vadītājas asistente
 
Skaidrīte Medvecka,  LP «Sēlija» izpilddirektores vietniece un LEADER programmas administratīvā vadītāja 
 
 
Komentārs par Ievas Jātnieces un Skaidrītes Medveckas vēstuli
 
Ievai Jātniecei novembrī beidzas darba līgums, un saskaņā ar «Lauku partnerības «Sēlija»» statūtiem tās padome izlemj par konkursa izsludināšanu vai vienkāršu līguma pagarināšanu uz vēl trim gadiem. Uz padomes sēdi, kura sastāv no 15 lo­cekļiem, ieradās 9 un vienbalsīgi nolēma izsludināt konkursu uz izpilddirektores un viņas vietnieces amatu. Pirms trīs gadiem Ievas Jātnieces pilnvaras tika pagarinātas bez konkursa. Cilvēks, kurš partnerībā pilda izpilddirektora vai vietnieka  pienākumus, veic arī ap­mak­sātus LEADER projektu vadītāja pienākumus. Part­ne­rībā nekādas papildu informācijas par šiem līgumiem nav, tāpēc tagad pieprasīsim informāciju no Lauku atbalsta dienesta. Ieva Jātniece un Skaidrīte Medvecka mudināja padomes locekļus izsludināt šo konkursu, informējot, ka viņas tā organizēšanā nepiedalīsies. Droši vien viņu cerība bija, ka padome to neizdarīs, un tāpēc tagad ir tik vētraina reakcija. Konkursa nolikumā minētie pienākumi ir saskaņā ar Sēlijas partnerības statūtiem, un arī šīs vēstules autores var piedalīties konkursā.
 
Kristīna Rubina-Apinīte, «Lauku partnerības «Sēlija»» padomes priekšsēdētāja

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (19)

 1. Flegmātiskais vērotājs
  Flegmātiskais vērotājs
  pirms 8 mēnešiem

  Kur nauda, tur skandāli....

  Atbildēt
 2. krolls
  krolls
  pirms 8 mēnešiem

  Padomju cilvēki nokļuvuši brīvajā Eiropā!

  Atbildēt
 3. Paga, paga
  Paga, paga
  pirms 8 mēnešiem

  Es saprotu, ka līdz šim izpilddirektore un viņas vietniece algu nesaņēma, bet tagad izsludināts konkurss uz šiem amatiem ar algu ao 2000 eiriki. Skaidrs, ka dāmām ir cemme. gan jau ka WSproģe to visu maisa.

  Atbildēt
 4. A
  A
  pirms 8 mēnešiem

  Visur, kur Sproģe gaisu maisa, nu ļoti slikta smaka rodas. Darba piedāvājums ar 1300 + euro algu katrai parādījās vispirms Salas novada mājas lapā. Prasības pretendentiem arī likās nu ļoti piezemētas: mazliet skolas koridors staigāti. mazliet runā latviski i vsjo. Varbūt Salas novada darbinieki cierē uz šīm darba vietām vai pat pati Sproģe. Viņa laikam domā, ka visu LEADER naudu varēs sagrābt Sala?

  Atbildēt
 5. Spodra
  Spodra
  pirms 8 mēnešiem

  Skaidrīte izveidoja Sēlijas partnerību! Viņa tur ieguldījusi sirdi un dvēseli! Strādā pēc labākās sirdsapziņas. Arī Ieva daudz paveikusi lauku cilvēku dzīves pilnveidošanā! Viņām abām pateicībā daudzi simti cilvēku! Nesaprotu kādas muļķīgas pretenzijas....

  Atbildēt
 6. Svens
  Svens
  pirms 8 mēnešiem

  ..un ar sirdi un dvēseli apkakāja partnerību.....

 7. jautājums
  jautājums
  pirms 8 mēnešiem

  vajadzētu papētīt, cik bieži projektu naudu ir dabūjuši Ievas radinieki

  Atbildēt
 8. ha
  ha
  pirms 8 mēnešiem

  Vajadzētu papētīt, kurš no Salas novada iestāstījis maz izglītotajai Kristīnei, ka uz savas mājas adresi var sūtīt pieteikums vēstules un CV. Protams, ka Sproģe ne par ko neatbild, bet Kristīni ļoti smagi Sproge uzmetīs.

 9. A
  A
  pirms 8 mēnešiem

  Ja raksts par Salas novadu, tad paši darbinieki nekomentē, lai neizsauktu uz sevi negāciju straumi. Salas novada p-ce domā, ka varēs naudu šķipelēm grābt uz savu pusi. Būs rūgta vilšanās...

  Atbildēt
 10. Jana
  Jana
  pirms 8 mēnešiem

  Kāds te sakars ar Salas novadu???? Runa par situāciju Sēlijas partnerībā!Varbūt pirms komentē, izlasi!Jeb nespēj uztvert izlasīto, uztveres problēmas, vai?No cita portāla te esi pārcēlusies,rasma?

  Atbildēt
 11. ?
  ?
  pirms 8 mēnešiem

  Kāds sakars ar Salas novadu? Slepena sapulce notika Salā. Darba sludinājumi izvietoti Salas novada interneta mājas lapā. Un Salas Sproģei gribas pārņemt partnerības grožus savās rokās.

 12. sēliete
  sēliete
  pirms 8 mēnešiem

  vai to partnerību nevajadzētu knabam pakratīt? daudz nesmuku valodu kur nauda aiziet un nav dūmu bez uguns

  Atbildēt
 13. ?
  ?
  pirms 8 mēnešiem

  Nekad līdz šim nebiju dzirdējusi nevienu nesmuku runu par partnerību. Tu jau pati te izplati aizdomas un pati apstiprini zem cita nika

 14. lasītāja
  lasītāja
  pirms 8 mēnešiem

  Jā, par to KNAB piesaistīšanu ideja laba!Būtu interesanti papētīt, kam un kādiem projektiem pa šiem gadiem nauda tika pešķirta.!Vai tik Jātniecei nav ciešas radu saites ar finansējuma saņēmējiem!Ne velti abas tagad mēģina ko saglābt, lai slēpjami fakti nenāk gaismā līdz ar cita izpilddirektora ievēlēšanu.

  Atbildēt
 15. A
  A
  pirms 8 mēnešiem

  Beidz, Sproģe, te izplatīt baumas. Tavas metodes sen zināmas. Gadiem izplati baumas, ka Rasma apzagusi pagastu, muzeju, baznīcu un pat KAPUS!Tevis stulbinātā tauta tam arī notic. jo tautai patīk būst "apzagtai". Paši jau nav vainīgi, ka slinki un nenovīdīgi. viņiem ir ārējais ienaidnieks. Tev, Sproģe, visur, kur nauda gribas būt pie dalīšanas. Bāre/nu nams Līkumi tu tū un nu domā, ka smelsi no partnerības kases. LAD katru projektu rūpīgi pārbauda. Zinu pēc savas pieredzes. Jāatskaitās par katru centu. Visi izmēra. saskaita un pārbauda. Un gadu gadiem uz priekšu. Skaidrīte un Ieva strādāja pēc labākās sirdsapziņas par ko man nav ne mazāko šaubu. Kaldabruņas skola ir tam pierādījums. Sēlijas salas arī ir ļoti labs prpjekts par ko visi zina. Un Salā Birztaliņa uztaisīta pateicoties Holistai un partnerības naudai. Neticiet Sproģei! Viņai salda mēle un indes zobi

atbildēt uz komentāru