Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteni
Alfons Žuks, Viesītes novada domes priekšsēdētājs

Aprīlī saņēmām neoficiālu informāciju par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Viesītes posteņa slēgšanu. 
       Pašlaik postenis atrodas Āžu krogā – pilsētas vecākajā ēkā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei. Turklāt  ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski lietderīga.  Tāpēc nekavējoties rakstījām oficiālu vēstuli Iekšlietu ministrijai, VUGD priekšniekam, ka esam PRET Viesītes posteņa likvidēšanu, pamatojot ar to, ka tuvākais postenis atrodas Neretā un ir nepieciešama apmēram pusstunda laika, lai ugunsdzēsēji ierastos uz notikuma vietu pie mums. Zinot, ka uguns nelaimē katra minūte ir dārga, tad Viesītes pilsēta un pagasti būtu pakļauti lielam riskam. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Viesītes posteni, līdz ar to oficiālajā vēstulē norādījām, ka esam gatavi piedāvāt telpas bijušās arodskolas teritorijā. 
     Reaģējot uz pašvaldības nosūtīto vēstuli, 21. aprīlī Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji klātienē apskatīja piedāvātās telpas, lai tālāk ziņotu par to atbilstību Iekšlietu ministrijai. Savukārt 13. maijā saņēmām atbildi no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka ģenerāļa O. Āboliņa par to, ka dienests piekrīt pašvaldības piedāvājumam ar lūgumu pēc iespējas īsākā laikā uzsākt telpu pielāgošanas darbus. Dienests arī informēja, ka visos jautājumos, kas saistīti ar telpu nomas maksas apmēru un apsaimniekošanas izdevumu segšanu, pašvaldībai ir jāvienojas ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru. Tajā pašā dienā, 13. maijā, Viesītes novada deputāti finanšu komitejas sēdē atbalstīja līdzekļu piešķiršanu telpu remontam arodskolas teritorijā, nosakot maksimālo summu – līdz 35 tūkstošiem eiro. Plānojam, ka jaunās telpas remontdarbi sāksies pēc līguma noslēgšanas ar Iekšlietu ministrijas Nodro­šinājuma valsts aģentūru.
    Mēs ļoti ceram, ka Viesītes novada pašvaldības atbalsts būs pietiekams arguments, lai Iekšlietu ministrija  saglabātu VUGD Viesītes posteni.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru