Pārdos nekustamo īpašumu «Raiņa klubs»
ILZE BIČEVSKA

Salas novada dome iz­skatīja jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma «Raiņa klubs» Sēlpils pagastā pārdošanu (atsavināšanu). 
   Tas ir apbūvēts zemes gabals 1,98 ha platībā un vairākas nedzīvojamas ēkas – muzejs un palīgēkas. Vēl uz šā zemes gabala atrodas būve ar nenoskaidrotu piederību, kas nav reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Īpašumam ir vairāki ap­grūtinājumi: gaisa elektrolīnijas aizsargjosla, autoceļa un Daugavas aizsargjosla, kā arī ceļa servitūts. Muzeja ēkā atradās pašvaldībai piederošas materiālās vērtības, kas patlaban pārvietotas uz izremontētu, apkurināmu un apsargājamu telpu Sēlpils pagasta pārvaldē. Tur tās glabāsies turpmāk un būs publiski pieejamas.
     Pašvaldība apsvērusi šā nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas, tām nepieciešamos finansiālo līdzekļu ieguldījumus, izdarījusi secinājumu, ka līdzšinējās muzeja telpas nav piemērotas eksponātu uzglabāšanai. Tāpat arī pašvaldībai šis īpašums «Raiņa klubs» nav nepieciešams pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai. Līdz ar to Salas no-vada domes deputāti nolēma to pārdot izsolē. Pirms pārdošanas nekustamajam īpašumam veiks novērtēšanu un notiks vajadzīgo dokumentu sagatavošana. 
     Vēl maija domes sēdē novada pašvaldība pieņēma lēmumu pārdot nekustamo īpašumu «Vecindrāni» Sēlpils pagastā. Tā kopplatība ir 3,81 ha, no kuras 0,92 ha ir mežs, kā arī īpašumā ir divas būves: skola  un šķūnis. Otrs pārdodamais īpašums ir «Kumelītes» Salas pagastā – lauksaimniecības zeme 1,3 ha platībā. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. svilpe
    svilpe
    pirms 7 mēnešiem

    Un kas tad ir potenciālie pircēji bijušai muižas klētij?

    Atbildēt

Pievienot komentāru