Īpašuma nodokļa parādu piedziņa automatizēta, par atlaidēm jāinteresējas pašiem
INESE ZONE

BD jau informēja par Jēkabpils domes lēmumu noteikt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides personām, kuru īpašumos nebija deklarēta neviena persona, ja tur kāds piedeklarēsies. Kā zināms, par šādiem īpašumiem bija jāmaksā lielāka likme – 1,5% no kadastrālās vērtības.  BD interesējās, vai ir apzināts, cik personu, kurām nekustamā īpašuma nodoklis bija 1,5% un kuras varēja pretendēt uz atlaidi, ir uz to pieteikušās?
   BD lasītāji arī vaicā, kāpēc pašvaldība automātiski nevarētu personām, kuras ir 70 gadus vecas un kurām pienākas 50% atlaide no nekustamā īpašuma nodokļa, piešķirt to automātiski. Tas tiešām ļautu to saņemt visiem, kam tā pienākas, jo veci cilvēki neizprot informāciju, nezina, kur to atrast. Viņi maksā pilnu summu un gaužas par pašvaldību, kas apkrauj cilvēkus ar lielu nodokli. Daži izsaka aizdomas, ka tas darīts tīšām, lai cilvēki paliktu nezinot un pašvaldība iegūtu lielākus ienākumus.
    – Tas nav tāpēc, lai kāds neuzzinātu šo informāciju, tāds viedoklis ir jautātāju interpretācija. Visu cieņu, bet dome nevar sekot līdzi katra iedzīvotāja datiem. Tad jāpalielina štati, lai būtu darbinieks, kas seko līdzi visiem sarakstiem, kad cilvēks sasniedz 70 gadus un vai viņam ir īpašums, un tad nodoklis jāsamazina. Par iespēju to darīt nav domāts. Bet mēs taču izplatām šo informāciju ar ielu komiteju starpniecību, nepārtraukti par to visur runājam. Varbūt ir cilvēki, kas neseko tam visam līdzi. Tiešām nezinu, vai var ieviest automātisku atlaides piemērošanu, nezinu, vai to vajag. Varbūt to var izdarīt, varbūt ir jāanalizē, cik tad ir to, kuriem ir 70 un viņi nezina par atlaidi, un maksā pilnu nodokli. Varbūt vajag katram sūtīt vēstuli tūlīt,  kā viņam paliek 70 gadi, – tāda bija domes priekšsēdētāja Leonīda Salceviča atbilde. 
    Izpilddirektors Guntars Gogulis, runājot par to, cik namīpašnieku pieteikušies 1,5% nodokļa samazinājumam, skaidroja, ka pieteikšanās vēl būs spēkā arī jūnijā. Šobrīd esot saņemti septiņi iesniegumi. 
    – Nekustamā īpašuma nodokli automātiski aprēķina programma. Program­mētāji tajā ir iekļāvuši tikai to, ko paredz likums, tās atlaides tur ir automātiski. Atlaides, ko nosaka pašvaldība, tā pati administrē. Ja mēs gribam, lai mūsu noteiktās atlaides ir automātiski piemērojamas, jādod programmētājam uzdevums mainīt lielo programmu atbilstoši mūsu vajadzībām. Tā kā citām pašvaldībām šādu programmu nevarēs pārdot, tikai mums, tas izmaksās lielu naudu. To varētu darīt arī manuāli, izejot cauri 9660 nodokļu maksātājiem, konstatējot, kuram pienākas atlaides.  Šobrīd mums divi cilvēki administrē nekustamā īpašuma nodokli.  Viņi veic arī parādu piedziņu, kā arī  nodarbojas ar savstarpējiem norēķiniem. Ik pa brīdim no deputātiem dzirdams, ka aktīvāk jāpiedzen nekustamā īpašuma nodokļa parādi, tāpēc šogad šo sadaļu gan esam automatizējuši, un tas jau prasīja naudu. Ja vēl gribētu automatizēt nodokļa atlaižu piemērošanu, būtu nepieciešami papildu darbinieki. Katrs taču izvēlas savu nodokļa samaksas kārtību, un darbiniekiem būtu manuāli katru reizi jāiet visam cauri – vai samaksājis vai pienākas atlaide. Tāpēc darīt to manuāli nav lietderīgi. Un vēl jau ir jāņem vērā emocionālais faktors. Vieni jums saka, ka nezina par viņiem pienākošos atlaidi. Citi, kuriem tāda piedāvāta, mums sašutuši ir teikuši:  kāpēc, neesam tik nabagi,  ka nevaram samaksāt no­dokli par savu īpašumu.  Tas arī jāņem vērā, ka cilvēki ir dažādi.  Citus cilvēkus no­dokļa atlaides piedāvājums var aizvainot. Tāpēc ir normāli, ka tas, kurš grib atlaidi, nāk pats un izsaka vēlmi to saņemt. Es nedomāju, ka ir liela problēma ar tādiem, kuri nezina par atlaidi. Pri­vātīpašnieki pa šiem gadiem  labi apzinās, ko nozīmē uzturēt savu īpašumu, un seko līdzi visiem maksājumiem. Manuprāt, tā ir tikai katra cilvēka vēlme sekot līdzi savam makam, – tāds bija izpilddirektora Guntara Goguļa skaidrojums. 
   – Nezinīšu skaits uz kopējā fona ir niecīgs, domāju, ka lielākā daļa seko visam līdzi, un, ja ir iespēja saņemt atlaidi, viņi nāk un izdara to, kas ir rakstīts mūsu noteikumos, un to atlaidi saņem. Vai ir lietderīgi  dažu nezinošu pensionāru dēļ rakstīt 9660 vēstules visiem namīpašniekiem?  Par dažādiem citiem maksājumiem un atlaidēm valsts iestādes taču arī visus neinformē. Pašiem jābūt aktīvākiem, – piekrita arī L. Salcevičs.  

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru