Pašvaldība turpina pieņemt iesniegumus energoresursu atbalstam
Jēkabpils novada pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļa

Atgādinām, ka energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, koksnes briketes, koksnes granulas un malku. Atbalsta saņemšanai kvalificējas dzīvojamās mājas un dzīvokļa īpašumi.
    Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai energoresursu atbalstam  var iesniegt  līdz 2023. gada 30. aprīlim. Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai ar malkas apkuri bez maksājumu apliecinoša dokumenta (vienreizējs atbalsts 60 eiro apmērā) iespējams iesniegt līdz 2022. gada 30. no­vembrim. Iesniegumus var ie­sniegt: pašvaldību e-pa­kalpojumu portālā www. epakalpojumi.lv; klātienē: Jē­kabpilī, Brīvības ielā 45, bet novada teritorijā – pagastu pārvaldēs klientu apkalpošanas speciālistu pieņemšanas laikos.
 Atbalstu mājsaimniecībai nevar saņemt: 
–  Ja ir pirktas koksnes granulas vai koksnes briketes un nav pieejams čeks vai cits maksājumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums, stingrās uzskaites kvītis).
–  Ja malkas, granulu vai brikešu maksājumu apliecinošā dokumentā neparādās nopirktā kurināmā apjoms, datums, sum­ma.
–  Ja persona nevar uz­rādīt nekādu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu un persona nav arī nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs par šo mājokli, nav elektroenerģijas līguma slēdzējs/rēķina maksātājs.
–  Ja minētajā adresē ze­mesgrāmatā ir ieraksts, kas apliecina tikai īpašuma tiesības uz zemi, un nav nedz saskaņota būvprojekta dzīvojamajai ēkai, uz kā pamata izsniedz būvatļauju, nedz citu dokumentu, kas apliecina, ka tas ir mājoklis, piemēram, inventarizācijas lieta.
–  Ja apkures izdevumu apmaksu veikusi juridiska persona, komersants, izņemot, ja vairāku dzīvokļu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība vai apsaimniekotājs.
–  Ja par konkrēto mā­jokli atbalstu jau saņēmusi cita persona.
     Ja iesnieguma izskatīšanas procesā tiek konstatēta neatbilstība likumā noteiktajiem nosacījumiem, iesniegumā norādītā apkures veida neesamība mājoklī, mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu trūkums vai citi iemesli (piemēram, sniegta apzināti nepatiesa informācija), pašvaldības amatpersona gatavo lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu mājsaimniecībai un 30 darba dienu laikā, no iesnieguma iesniegšanas, nosūta to uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu, ja e-pasts nav norādīts.
     Izņēmuma gadījumā, ja nav iespējas personai atbalstu mājsaimniecībai saņemt bankas kontā, tad atbalstu varēs saņemt skaidrā naudā 30 darba dienu laikā.  Jē­kabpils novadā skaidru naudu izmaksās: Jēkabpilī,  Jaunajā ielā 39i (sociālā dienesta kase); Aknīstē, Skolas iela 7; Viesītē, Brīvības ielā 10. Iesniegumus energoresursu atbalstam mājsaimniecībai ar naudas izmaksu skaidrā naudā var iesniegt tikai klātienē! 
     Vairāk par valsts atbalstu  iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai var lasīt Ekonomikas ministrijas mājaslapā  https://www.em.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona un Valsts kancelejas mājaslapā https://www.mk.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-iedzivotajiem-energoresursu-cenu-pie­auguma-kompensacijai.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru