Pavasarīgas norises Kaldabruņas skolā
ILZE BIČEVSKA

 Kaldabruņas skolā, biedrības «Ūdenszīmes» mā­jā notika, kā to apzīmē bied­rības vadītāja Ieva Jāt­nie­ce, lielais notikums – kārtējā LEADER finansētā projekta – Vides ekspozīcija «Zaļa zāle ziemā» – at­klāšanas pasākums. 
      Vien­lai­kus šajā dienā notika arī Lauku partnerības «Sēlija» organizētie projektu rakstī­šanas kursi. Līdz ar to Kal­dabruņas skolas telpas šajā dienā bija apmeklētāju pilnas: bija sabraukuši viesi no Ilūkstes, Neretas, Jaun­jelgavas un pašu – Jēkabpils novada. 
     – Īstenībā jau vislielākais jaunais ieguvums skolai ir ēkā ierīkotā centrālā apkure, kas nu ir gandrīz visās telpās (atskaitot da­žas). Arī šā Lauku atbalsta die­nesta administrētā projekta noslēgums mums ir liels gandarījums: nu kopumā apkurināti ir gandrīz 600 m² skolas ēkas. Sa­vu­kārt jaunā ekspozīcija ir ļoti interesanta. «Zaļa zāle zie­mā» – tā ir speciāli ierīkota telpa, kurā var diedzēt sēkliņas un audzēt augus līdz stā­dam jebkurā gadalaikā. Te atrodas īpašs aprīkojums, ir UV apgaismojums, kas augiem ļoti patīk. Jāpiebilst, ka šīs telpas apgaismojumu baro saules baterijas. Te var ievietot, piemēram, arī no­vājinātus augus, kas šajos īpa­ši tīkamajos siltuma, mitruma un gaismas apstākļos atgūstas, – stāsta Ieva Jātniece. 
     Šis ir pētniecības nolūkiem domāts projekts, un tāpēc te ir arī jaudīgs mikro­skops, kas aprīkots ar fotogra­fēšanas un filmēšanas iespējām. 
    – Līdz ar to pie mums ekskursijās var braukt zinātkāru skolēnu grupas, lai ar šīs ierīces palīdzību pētītu un sekotu tam, kā attīstās auga sēkla, kā dīgst asns. Šie fotoattēli vai videomate­riāli var kalpot arī patlaban tik modernā dizaina ar da­bas materiāliem veidošanā. Esam jau saņēmuši jautā­jumus, vai šī mūsu ekspozī­cija ir iekļauta akcijas «Sko­las soma» ietvaros. Diem­žēl neesam šajā akcijā, bet tik un tā tas var kalpot kā vides izglītības pasākums skolu audzēkņiem, – stāsta I. Jātniece.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru