Pētnieki aicina dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu vēstījumiem un rakstītiem dzīvesstāstiem
Ilze Ļaksa-Timinska

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) zinātnieki veic pētījumu par dzīves pierakstīšanas tradīcijām Latvijā 20. gadsimtā un aicina uzticēt personiskās dienasgrāmatas, rakstītus dzīvesstāstus un atmiņas.
     Tie ir unikāli materiāli, kas ne tikai ļauj iepazīt rakstītāju personības un dzīves līkločus, bet atklāj daudz jaunu un bieži vien nezināmu detaļu par cilvēkiem, vietām un arī laikmetu. Šī projekta vadītāja Sanita Reinsone, grāmatas “Meža meitas” autore, atzīst: “Dienasgrāmatas un atmiņu stāsti ir ārkārtīgi demokrātisks žanrs – rakstīt taču var ikviens! Tie dod unikālu iespēju ieraudzīt vēsturi personiskā mikrolīmenī. Vēstījumi par personīgi piedzīvoto vēsturi arī iedzīvina, notikumiem piešķir daudzbalsību, tie dod priviliģētu iespēju saklausīt mazo balsi lielajos vēstures notikumos, atklāt neoficiālo, ignorēto, nezināmo, aizmirsto. Uzzināt pagātnes ikdienišķo, kas līdz mūsdienām nav saglabāts, jo bijis pārāk parasts, lai tam veltītu uzmanību.”
     Paralēli pētījumam kopš 2018. gada sākuma LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē tiek veidots Autobiogrāfiju krājums, par kuru informāciju var atrast interneta vietnē autobiografijas.lv. Jau šobrīd iesniegto autobiogrāfisko materiālu daudzums sniedzas pāri simtam. Dienasgrāmatu un atmiņu rakstītāji ir ļoti dažādi gan vecuma, gan profesionālo interešu ziņā. Daudzveidīgi ir arī iesniegtie materiāli. Cits uztic savas dienasgrāmatas, ko rakstījis gadu desmitiem. Tajās vērojam rakstītāja personības attīstību un pētām tēmas, kas bijušas svarīgas pieminēšanai dienasgrāmatā. Dažam tā būs tikai viena dienasgrāmatas burtnīca, kas rakstīta vidusskolas pēdējās klasēs. Taču arī tā ir vērtība! Citam savukārt ģimenes arhīvā glabājas vecāku atmiņu pieraksti. Vēl kāds sava dzīvesstāsta pierakstīšanu pabeidzis pavisam nesen.
    Autobiogrāfiju krājuma mērķis ir saglabāt šos pierakstus nākamajām paaudzēm, padarīt tos viegli pieejamus internetā, ja autors to ļauj. Dienasgrāmatas, kuras satur sensitīva rakstura informāciju, tiek izmantotas vien pētnieciskos nolūkos un publicētas internetā netiek, ja vien rakstītājs vai dienasgrāmatas īpašnieks nav tieši to vēlējies. Iesniegtie materiāli tiek digitalizēti un, ja īpašnieks tā vēlas, atdoti atpakaļ. 
    Lai arī vairāki autobiogrāfiskie materiāli pārstāv Sēlijas pusi, atmiņu vēstījumu, dzīvesstāstu vai dienasgrāmatu no Jēkabpils novada pagaidām krājumā nav. Lai pētījums būtu pēc iespējas pilnīgāks un lai dzīves pieraksti tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm, pētnieki jo īpaši aicina Jēkabpils puses iedzīvotājus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu pierakstiem un rakstītiem dzīvesstāstiem!
   Informāciju par to, kā iesniegt materiālu un kā tas tiek izmantots tālāk, var izlasīt http://autobiografijas.lv. Sazināties ar projekta dalībniekiem var, rakstot uz garamantas@lulfmi.lv vai zvanot Autobiogrāfiju krājuma veidotājiem 24854778. 
    Autobiogrāfiju krājuma veidošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Zinātnes padome.
 
Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājuma veidotāju vārdā –  
Ilze Ļaksa-Timinska 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru