Piedāvās apsaimniekot Jēkabpils nakts patversmi
INESE ZONE

BD jau informēja par Jēkabpils domes ieceri, kādus sociālos pakalpojumus, pirmkārt nakts patversmes darbības nodrošināšanu, uzticēt nevalstiskajai organizācijai. 
     Pašvaldība, izpētot Rīgas pieredzi, secinājusi, ka ne­valstisko organizāciju sniegtie pakalpojumi izmaksā lētāk, nekā tos var nodrošināt pašvaldība pati, jo tādas organizācijas kā Sarkanais Krusts vai Samariešu apvienība savas darbības atbalstam saņem ziedojumus un humāno palīdzību. Domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa informē, ka sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejā ir izskatīts jautājums par deleģēšanas līguma slēgšanu par nakts patversmes pakalpojuma nodrošināšanu, un līguma slēgšana uzticēta sociālajam dienestam. Dienests ir izstrādājis tirgus izpētes noteikumus par tiesībām slēgt līgumu par nakts patversmes pakalpojumu sniegšanu, saņemot šim nolūkam pašvaldības finansējumu. Noteikumi ir izsūtīti visiem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā norādītajiem pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā arī Latvijas Sarkanajam Krus­tam. Atbilžu iesniegšanas termiņš ir 29. marts. 
    – Tad arī redzēsim, cik no iespējamajiem pretendentiem un par kādu cenu ir gatavi sniegt nakts patversmes pakalpojumus. Ceram arī uz Sarkanā Krusta piedalīšanos. Pretendentiem jānorāda gan cena, par kādu viņi gatavi sniegt patversmes pakalpojumu, gan darbiniekiem nepieciešamā kvalifikācija, lai varam pārliecināties, ka šis pakalpojums arī pēc tā deleģēšanas nevalstiskai organizācijai būs tikpat kvalitatīvs kā līdz šim. Bet mūsu mērķi ir ekonomēt, un mēs ceram, ka piedāvātā cena būs zemāka, nekā līdz šim tērē paš­valdība, sniedzot šo pa­kalpojumu. Aprīļa sākumā varēsim ziņot, cik ir pretendentu un kādi ir viņu piedāvājumi. Mēs pretendentiem piedāvājam izmantot tās pašas telpas Zaļajā ielā, kur arī līdz šim darbojas nakts patversme. Deleģēšanas lī­gumu plānojam slēgt uz 22 mēnešiem, kas ir gandrīz divi gadi. Šis būs pilotprojekts, kas varētu parādīt, kādus vēl pakalpojumus nākotnē mēs varētu uzticēt sociālo pakalpojumu nozares dalībniekiem, – saka L. Kļa­viņa. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru