Pieejamas kompensācijas par meža zosu un dzērvju nodarītajiem postījumiem
Sagatavoja J. Apīnis

Gājputni pavasara un rudens migrācijas laikā nereti nodara kaitējumu dažādām lauksaimniecības kultūrām, un, lai tos segtu, lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikties kompensācijām par migrējošo sugu, piemēram, zosu un dzērvju, nodarītajiem postījumiem.
    Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka kompensācijām jāpiesakās iespējami ātri pēc postījumu konstatēšanas, lai eksperti varētu situāciju izvērtēt un lemt par zaudējumu apmēru un kompensācijas piešķiršanu. Jau martā ir saņemti pieteikumi, un tie  ir par zosu nodarītajiem postījumiem ziemas kviešiem.
     Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka iepriekšējos gados visbiežāk postījumus sējumiem nodarīja zosis, bet  visvairāk postītās kultūras pērn bija lauka pupas un ziemas kvieši. Kompensācijas apmērs ir atkarīgs no postītās kultūras un postījumu platības. Izmaksāto kompensāciju apmērs 2018. gadā bija robežās no 307 līdz 533 eiro par hektāru.
     Lai saņemtu kompensāciju, postījumu vietā ir jābūt īstenotiem aizsardzības pa­sākumiem postījumu novēršanai, piemēram, jābūt uz­stādītiem vizuālajiem vai akustiskajiem atbaidītājiem. 
     Kompensācijām var pieteikties arī zivsaimnieki, kuriem zaudējumus radījuši zivjēdāju putnu sugas un ūdri, kā arī biškopji, kuru saimniecībās postījumus pastrādājuši lāči.
    Plašāks skaidrojums par kompensāciju piešķiršanas kārtību un aprēķiniem, kā arī iesniegums  pieejams  Dabas aizsardzības  pārvaldes mājaslapā www.daba. gov.lv. Papildu informācija pieejama, zvanot uz tālruni: 67509766 vai rakstot uz e-pastu: daba@daba.gov.lv.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru