Pieņem lēmumu domes priekšsēdētājas vietnieku pieņemt darbā uz noteiktu laiku
ILZE BIČEVSKA

28. jūnija sēdē citu jautājumu starpā tika skatīts arī jautājums par algotā domes priekšsēdētāja amata izveidošanu Aknīstes novada pašvaldībā, uz kuru pretendē deputāts Jānis Vanags. 
    Domes sēdē piedalījās deputāti Vija Dzene, Jānis Vanags, Santa Curikova, Inārs Čāmāns, Aija Kurkliete, Normunds Zariņš (stājās no saraksta ievēlētā, bet deputātu mandātu nolikušā Jāņa Gavara vietā, kurš palika pašvaldības izpilddirektora amatā), Sandra Vārslavāne (stājās mandātu nolikušās Ilgas Cālītes vietā), Guntars Geida un Skaidrīte Pudāne, kura sēdē ieradās ar nokavēšanos: tikai pēc tam, kad balsojums par algoto vietnieka amatu bija noticis.
Pirms balsojuma par šo sēdes darbakārtības jautājumu vārdu lūdza deputāts Inārs Čāmāns, kurš klātesošajiem pauda savu, kā arī deputātes Santas Curikovas viedokli par šo ideju. 
     – Esmu iepazinies ar nupat manā rīcībā nonākušo domes priekšsēdētājas vietnieka amata aprakstu, un mans secinājums ir tāds, ka tajā ierakstītie pienākumi lielā mērā pārklājas gan ar pašvaldības telpiskās plānotājas Ilgas Cālītes, gan izpild­direktora Jāņa Gavara, gan SIA «Aknīstes pakalpojumi» vadītāja darbu. Ja tas tā ir, tad, piemēram, jāsamazina darba apjoms un līdz ar to arī atalgojums domes izpild­direktoram, kurš tādā ga­dījumā var strādāt uz pusslodzi, – savu viedokli skaidroja I. Čāmāns. 
    Viņš arī norādīja uz to, ka budžetā algota domes priekšsēdētāja vietnieka darba samaksai ieplānota nauda nav un ka patlaban šāda amata veidošana ir pretrunā arī ar pašvaldības nolikumu, kurš noteic, ka vietnieka amats ir t.s. «neatbrīvotais». Vēl I. Čāmāns at­gādināja J. Vanaga saraksta pirmsvēlēšanu programmā solīto strādāt saimnieciski, nevis veidot jaunus amatus.
    Uz viņa uzdotajiem jautājumiem deputāte A. Kurk­liete sacīja, ka vietnieka amata pienākumos ietilpst koordinēšana, kā arī komunālās saimniecības lietu pieskatīšana. Līdzīgi domāja arī domes priekšsēdētāja, sa­kot, ka kādam ir jāseko, lai viss noritētu raiti. Deputāts G. Geida norādīja, ka patlaban domē trūkstot kāda, kurš koordinētu sadarbību starp pašvaldības struktūrvienībām. Uz to I. Čāmāns atkārtoti norādīja, ka tas ir izpilddirektora darbs. Savu­kārt deputāte S. Vārslavāne sacīja, ka, ja reiz domes priekšsēdētājai vienai ir grūti koordinēt visus darbus, tad esot jāizmanto iespēja nākamos četrus gadus viņai sagādāt palīgu, turklāt, ja reiz varot, šim no­lūkam atrast naudu pašvaldības budžetā. 
   V. Dzene klātesošajiem atgādināja, ka viņa savulaik saņēmusi pārmetumus, ka netiek galā ar visiem darbiem, uz ko I. Čamāns norādīja, ka vairāk būtu jāstrādā domes izpilddirektoram. Uz viņa sacīto, ka citās pašvaldībās šādu algotu vietnieka amatu nav, V. Dzene atbildēja, ka pirms sēdes esot sazinājusies ar tām pašvaldībām, kur šis amats ir (konkrētas pašvaldības, kurās tā ir un pasākuma lietderību neviens no idejas aizstāvjiem sēdes laikā nosaukt un pamatot nevarēja). 
    Kad I. Čāmāns vēl norādīja, ka novada nodokļu maksātāji par šādu amatu un tam atvēlēto atalgojumu no pašvaldības budžeta būs ļoti neapmierināti, viņam iebilda arī amata kandidāts Jānis Vanags, sakot, lai jaun­ievēlētais deputāts vispirms iedziļinās lietas būtībā un tikai tad oponē, kā arī lai runā ar savu, nevis kāda cita balsi. 
 
 – Vai tu zini, kādas problēmas ir Aknīstes komunālajā saimniecībā? Un kādas Asares pamatskolā? Iedziļi­nies tajā visā un tad runā! – nikni sacīja Jānis Vanags.
    Uz to I. Čāmāns atbildēja, ka viņš domā ar savu galvu un runā savas domas, kā arī atzina, ka vēl nav paguvis iedziļināties visās problēmās, bet to nekavējoties darīs. Deputāts atkārtoti norādīja uz priekšsēdētājas vietnieka un izpilddirektora, kā arī citu speciālistu darba pienākumu pārklāšanos jaun­izveidotajā amata aprakstā. Uz šo atkārtoto norādījumu un jautājumu sēžu zālē uz brīdi iestājās klusums. 
   Tad sēdes vadītāja Vija Dzene ierosināja Jāni Vanagu pieņemt darbā par algoto domes priekšsēdētāja vietnieku uz trim mēnešiem. I. Čāmāns iebilda, sa­kot, ka uz trim mēnešiem, bet tikai uz pusslodzi. 
   Rezultātā tika nolemts, ka Jānis Vanags priekšsēdētājas vietnieka amatā darbu sāks ar 1. augustu, bez pārbaudes laika (trīs mēneši), bet pagaidām viņš tiks pieņemts darbā uz noteiktu laiku: līdz 31. decembrim. Amata alga vietniekam tiek aprēķināta pēc koeficienta 1,2 no domes priekšsēdētājas algas, kas šajā gadījumā būs 982 eiro pirms nodokļu samaksas. 
   Pēc sēdes BD lūdza ideju par jaunā amata vajadzību un lietderību Aknīstes novada domē komentēt arī pašu Jāni Vanagu. 
Uz jautājumu, kas ierosinājis to, ka šim amatam jābūt uz pilnu laiku, J. Va­nags nevarēja tieši atbildēt, sakot, ka laikam ierosinātāja bija domes priekšsēdētāja. Uz jautājumu pamatot šā amata lietderību J. Va­nags sacīja: 
 
 – Tā būs pat ļoti liela lietderība! Līdz šim ir bijusi ļoti slikta kontrole visās jomās: komunālajā saimniecībā, sociālās aprūpes centrā, pagastu pārvaldēs, kā arī domes komisiju darbā. Kontrolēts tika vāji. Jāveido vienota komunālā saimniecība novadā. Uzņēmēji do­mā, ka uz manu algu tiks zaudēts. Centīšos sevi attaisnot. 
   Uz jautājumu, vai viņš savu darbību vairāk redz tikai kā kontrolēšanu, J. Va­nags atbildēja, ka jā, un piebilda, ka, runājot par optimizāciju, tas nenozīmēšot, ka notiks domes administrācijas štata vienību mazināšana. 
   – Pašvaldībā klibo sadarbība starp resoriem, tas jāuzlabo, – sacīja J. Vanags. 
    Uz jautājumu, vai viņš ir izlasījis savu potenciālā amata aprakstu un piekrīt tam, ka darba pienākumi pārklājas jau ar esošo domes darbinieku amata pienākumiem, J. Vanags atbildēja, ka ir iepazinies ar amata aprakstu un tas viņu apmierina daļēji. Bet uz jautājumu, kas tajā būtu jāmaina, viņš atbildēja, ka vēlas lielākas pilnvaras. Savukārt pienākumu pārklāšanos ar, piemēram, izpilddirektora pienākumiem viņš neesot konstatējis. Viņš arī norādīja, ka turpmāk izpilddirektoram būs vairāk pienākumu, bet atturējās konkretizēt sīkāk. 
    Uz jautājumu, kāpēc J. Va­nags pats nekandidēja uz domes priekšsēdētāja amatu, viņš atbildēja, ka par V. Dzeni bija atdots vairāk balsu. Bet uz jautājumu, vai ir taisnība tas, ka pārējie trīs saraksti, izņemot «Jauniešu apvienību», ir vienojušies un parakstījuši memorandu, kurā ir noruna, ka V. Dzenes kandidatūra tiks atbalstīta uz priekšsēdētājas, bet J. Vanaga – uz vietnieka amatu, J. Vanags atbildēja apstiprinoši. Uz jautājumu, vai šis memorands tiks arī publicēts, lai ar to varētu iepazīties vēlētāji, viņš sākumā atbildēja noliedzoši, bet tad sacīja, ka varbūt. 
    – Runājot par algotu vietnieka amatu: kad novada domes priekšsēdētāja bija Ingrīda Vendele, Vija Dzene bija viņas vietniece algotā amatā. Tolaik mani no šā amata nostūma nost, – sacīja Jānis Vanags.

Saistītais raksts:

Kārotais pašvaldības vadītāja vietnieka krēsls Aknīstes domē (papildināts)

 

 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (44)

 1. signe
  signe
  pirms 1 gada

  Cik tad Vanags parādā valstij nodokļos.Kur tad pazudusi vakardienas informācija.

  Atbildēt
 2. Nieks vien
  Nieks vien
  pirms 1 gada

  Nieks vien tur ir tas Vanaga nodokļu parāds - 3,5 tūkstoši. Brīvajā Daugavā šodienas numurā tas ir aprakstīts

 3. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Pa to vietnieka algu pagastu ceļiem virskārtas varētu atjaunot. Ko ta priekšniece nevar viena pati nastu pacelt? Kur jau tik švaka?

  Atbildēt
 4. signe
  signe
  pirms 1 gada

  Ja priekšniece tik švaka ,tad jāiet priekšlaicīgā pensijā. Taču Vanagu Dzene nevirzīja vietnieka amatā.

  Atbildēt
 5. līga
  līga
  pirms 1 gada

  Virzīja gan!

 6. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Kāpēc visi deputāti Aknīstē nedomā kā i Čamāns, jebitīt matos? Kārtība vienreiz būs mūsu valstī vai nebūs???

  Atbildēt
 7. Andris
  Andris
  pirms 1 gada

  Tāpēc.ka viņš pats tieši tā nemaz nedomā (ja pats vispār ko domā). Tā viņam liek domāt dažs labs padomdevējs. Arī balsoju par jauniešiem, bet esmu vīlies. Nedomāju, ka I.Čamāns varētu būt tāds bezmugurkaulnieks.

 8. Sanita
  Sanita
  pirms 1 gada

  Čāmāna kungam govis jāgana, nevis par deputātu jābūt!

 9. no malas
  no malas
  pirms 1 gada

  Deputāts Inārs Čāmāns argumentēti izteica savu viedokli, kuram es arī piekrītu. Tāpēc jau ir ievēlēts, lai iedziļinātos konkrētā jautājumā un droši paustu savu viedokli. Katrs izsaka savu viedokli un tad nobalso. Vairākuma viedokli ir jāatbalsta mazākumam.

 10. Skumīgais....
  Skumīgais....
  pirms 1 gada

  Žēl,ka šogad nekandidēja iepriekšējais deputātu (skolotāju) trijnieks... vismaz no A. Voitišķes kaut mazliet baidījās. Tagad dažs labs sajuties baigais kungs varēs izpausties!

  Atbildēt
 11. Kaimiņš
  Kaimiņš
  pirms 1 gada

  Vai tad Voitišķe sēdēja domē priekš iebaidīšanas? Iebaidīt viņa var tikai savus pedagogus!

 12. domātājs
  domātājs
  pirms 1 gada

  Tik mazā novadā vajag 3 personas, kas kontrolē pašvaldības darbiniekus? Priekšsēdētājs, izpilddirektors, un tagad vēl vietnieks? Kaut kas tur nav īsti tīrs, ja daudz lielākajiem apkārtējiem novadiem nav šī amata, bet Aknīstes novadam būs. Var izdarīt secinājumus, ka Dzene un Gavars nepilda savus tiešos pienākumus un tagad savā ligzdiņā vēlas paņemt Vanagu. Vēl es nesaprotu kāpēc daži komentētāji ķeras pie rīkes jauniešiem, ko ta viņi ir sliktu izdarījuši?

  Atbildēt
 13. eh!
  eh!
  pirms 1 gada

  Vairāk tādu deputātu kā šie jaunieši.

 14. domatājam
  domatājam
  pirms 1 gada

  jaunieši izradījās dumji un ambiciozi, būtu gudrāki, tad nevajadzētu vietnieku, kuram gribas algu

  Atbildēt
 15. iveta
  iveta
  pirms 1 gada

  Neloģiskuma kalngals..!

 16. signe
  signe
  pirms 1 gada

  Kā saka Gavars,ka tikai piķītis nāk.

  Atbildēt
 17. ede
  ede
  pirms 1 gada

  Vanags neprot optimizēt savu uzņēmumu, tagad varēs iztikt ar lielo vietnieka algu. Bez tās jau laikam izputēs. Tie, kas neprot strādāt, vienmēr prot pārbaudīt!!!!!!

  Atbildēt
 18. pali
  pali
  pirms 1 gada

  jaunieši vēl nav samaitāti ar varaskāri kā Dzene. Ka tik amats, vienalga kāda cena.

  Atbildēt

Pievienot komentāru