Pieņem lēmumu par maiņas līgumu ar «Tiesu namu aģentūru»
INESE ZONE

Jēkabpils dome nolēmusi noslēgt maiņas līgumu ar valsts akciju sabiedrību «Tiesu namu aģentūra» par nekustamo īpašumu maiņu.
    Atbilstoši līgumam tiek mainīts domei piederošais zemes gabals Neretas ielā 39 – 1,3338 ha platībā –, uz kura top jaunais tieslietu nams, pret  «Tiesu namu aģen­tūras» īpašumiem Brīvības ielā 126 (esošais tieslietu nams) un Rīgas ielā 150 (zemesgrāmatu Jēkab­pils nodaļa).  
    Atbilstoši sertificētu vērtētāju  atzinumam apstiprinātas šādas maināmo īpašumu cenas: ēkas Brīvības ielā 126 nosacītā cena ir 70 000 eiro, ēkas Rīgas ielā 150 – 63 000 eiro un zemes gabala Neretas ielā 39 cena ir 135 000 eiro. 
    Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, publiskas personas nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu ne­kustamo īpašumu, kas nepieciešams to funkciju izpildes nodrošināšanai. Maināmo nekustamo īpašumu cenu starpība nedrīkst pārsniegt 20%, un šo starpību sedz naudā. Maiņas gadījumā ar «Tiesu namu aģentūru» nekustamo īpašumu cenu starpība ir līdz 20%  un ir 2000 eiro. «Tiesu namu aģentūra» piekrīt Jēkabpils domei segt šo cenu starpību. 
     Izde­vumus, kas saistīti ar Jē­kabpils domes nekustamā īpašuma pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts akciju sabiedrības «Tiesu namu aģentūra» vārda, segs aģentūra. Tie ir: kancelejas nodeva zemesgrāmatai 21,34 eiro un valsts nodeva zemesgrāmatai 2 700 eiro apmērā. Savukārt izdevumus, kas saistīti ar «Tiesu namu aģentūras» nekustamo īpašumu pārreģistrēšanu zemesgrāmatā uz domes vārda, segs pilsētas pašvaldība: kancelejas nodevu zemesgrāmatai – 42,68 eiro un valsts nodevu zemesgrāmatai – 3 369,40 eiro. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. bļin!
    bļin!
    pirms 6 mēnešiem

    Oho, cik dārgi zemesgabali.

    Atbildēt

atbildēt uz komentāru