Piešķirs telpas pirmsskolēniem
AIJA VALDMANE

  Jēkabpils novada pašvaldībā tika saņemts jaunatnes lietu speciālistes Jurgitas Bareikas iesniegums ar lūgumu piešķirt telpas bērnu un jauniešu iniciatīvām novada pašvaldībai piederošajā dzīvoklī «Veldrēs»-3A, Dignājas pagasta Vandānos. 
   Arī Dignājas pamatskolas direktore Ilga Vēvere rakstījusi iesniegumu ar lūgumu rast iespēju pārcelt Dig­nājas sabiedrisko centru no pa­matskolas telpām uz «Veldrēm»-3A. Esošā telpa nepieciešama pirmsskolas sagatavošanas grupai, lai sekmīgi īstenotu pirmsskolas izglītības programmu un nepārkāptu nosacījumus par nepieciešamo telpu lielumu.
     Par šo jautājumu tika spriests apvienotajā komiteju sēdē. Deputāti atzīmēja, ka pirmsskolas izglītība ir jānodrošina, jo telpa ir maziņa. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags piebilda, ka Van­dā­nos šajā dzīvoklī notiek re­monts, kam vajadzētu drīz jau būt pabeigtam. Skolas sabiedriskais centrs ir vairāk no­sacīts, jo par to ir cita veida atbildība nekā par Dignājas kultūru. Vandāni no skolas ir nepilna kilometra attālumā. Izpilddirektors Jānis Subatiņš teica, ka bija domes lēmums par minēto telpu izveidi kā centru ģimenes atbalstam. Runa ir par to, kur darbosies kultūras koordinators. Dignājas skolas ģimenes atbalsta centrs būs pārvaldes pakļautībā. Kādam cilvēkam to vajadzēs pieskatīt. Ģimenes atbalsta centrā ir divas telpas – viena saimnieciskā un viena pasākumiem.
Dignājas pamatskolas direktore Ilga Vēvere pastāstīja, ka sabiedriskajā centrā bija jānotiek mājturības stundām, tās varētu pārcelt uz trešo stāvu, jo tur ir izlietne. Bez izlietnes mājturības stundas nevar notikt. Līdz šim 3. stāvā risinājās vēstures stundas.
   A. Vanags norādīja, ka pirmsskolas grupai būtu jāatrodas 1. stāvā. Grupā ir 25 bērni. Novadā jau ir divas audžuģimenes. Viņš uzsvēra, ka kultūras darbiniekam tomēr vajadzētu atrasties Vandānos, jo skola no turienes ir netālu. J. Su­batiņš sacīja, ka skolā jāatrodas kādai telpai, kur glabājas dokumentācija. A. Va­nags atkārtoja, ka pamatskolā tomēr bērni dzīvo sa­spiestībā, vienīgi sabiedriskajā centrā viņi var atrasties pēc mācībām.
Dignājas pagasta pārvald­nieks J. Raubiška izteicās, ka vasarā daļa bērnu atrodas Vandānos, bet dar­ba kabinetam būtu jābūt skolā, «šajā ziņā es piekrītu izpilddirektoram».
    Savukārt A. Vanags palika pie sava viedokļa, jo «vai tad kultūras darbinieks visu laiku atrodas kolektīvu mēģinājumos? Viņš taču ne­pieder pie mācību darba!» J. Subatiņš iebilda, ka kultūras darbinieks taču atbild par visu, kas notiek – par mēģinājumu laikiem. No vi­ņa taču nevar prasīt atbildību, ja cilvēka nav klāt! 
       Kultūras darbiniece sa­cīja, ka viņa ir par Van­dā­niem, jo, kad kļūst tumšs, bērni skolā vairs neuzturas.
    A. Vanags palika pie tā, ka kultūras darbiniekam Vandānos tomēr būs jāuzturas vairāk nekā skolā.
      – Apšaubu darba kabineta nepieciešamību. Līdz domes sēdei noskaidrošu, –izteicās domes priekšsēdētājs.
      Jēkabpils novada domes sēdē tika nolemts atļaut Dignājas pamatskolas direktorei izvietot pirmsskolas sagatavošanas grupu pa­mat­skolas 1. stāva telpās, vie­nojoties ar pagasta pārvaldes vadītāju un Dignājas kultūras pasākumu organizētāju par darba telpu ierādīšanu kultūras pasākumu organizētājai.
     Atļaut Dignājas sabiedriskā centra izveides un aprīkošanas projekta rezultātā iegādātās materiālās vērtības darbības nodrošināšanai pārvietot uz citām telpām un uzdot Īpašuma apsaimniekošanas un pakalpojumu sniegšanas nodaļai veikt nepieciešamās darbības īpašuma «Veldres»-3A, Vandānos lietošanas mērķa maiņai. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. he he
  he he
  pirms 11 mēnešiem

  Kas tas par vārdu pirmsskolēni. Pirmo reizi dzirdu.

  Atbildēt
 2. zinātājs
  zinātājs
  pirms 11 mēnešiem

  Kurš pirmais uz skolu atnāk, tas ir pirmskolnieks.

 3. Anda
  Anda
  pirms 11 mēnešiem

  Prieks lasīt, ka deputāti diskutē. Salas novadā neviens vārdu pār lūpām nelaiž, jo pēc tam Sproģe no zemes noēdīs, internetā izcūkos, apsaukās.

  Atbildēt
 4. he he
  he he
  pirms 11 mēnešiem

  a ko citu deputātiem darīt, ka ne diskutēt? Bet vai salmu rokās ir pacēluši, vot tas ir retorisks jautājums.

 5. īpaši stulbs
  īpaši stulbs
  pirms 11 mēnešiem

  Anda, es, cik esmu dzirdējis, Salas deputāti pirms kārtējās sēdes kārtīgi izdiskutējot, izmetot pat villu un biegās vienojas, bet sēdēs, kad jāklausās un jābalso, neviens nebļaustās un lieki netērē iedzīvotāju nodokļu naudu, jo par katru sēdes stundu ir jāmaksā. Pareizi Sproģe dara, ka skaļi uzbļauj katram, kas nelaikā vēl kaut ko izdomā murgot.

  Atbildēt

Pievienot komentāru