Plāno paplašināt personu loku, kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi
INESE ZONE

Jēkabpils pašvaldības attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē deputāti atbalstīja virzīšanai izskatīšanai fi­nanšu komitejas sēdē priekšlikumus grozījumiem saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm.
    Līdz šim par īpašumiem, kuros neviens nav deklarēts, ir jāmaksā lielāks nodoklis. Priekšlikums paredz palielinātu nodokļa apmēru nenoteikt, ja ēka ir jaunbūve vai arī ēkas īpašnieks ir miris iepriekšējā gada laikā.  
     Ierosināts papildināt to personu kategorijas, kas var saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, nosakot, ka atlaidi 90% apmērā var saņemt sociālie uzņēmumi, bet 50% apmērā – audžuģimenes, aizbildņi un Černo­biļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki. 
     Atlaidi 50% apmērā rosināts noteikt arī uzņēmējiem, ja ielā, kur atrodas uzņēmums, vismaz trīs mēnešus notiek remontdarbi. Atlaide pienāktos par remontdarbu laiku. 
     BD jau informēja par kādu Pasta ielas uzņēmēju, kas lūdza domi viņam piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, jo ilgstošā ielas remonta dēļ uzņēmums cietis zaudējumus. Pašval­dības atbilde bija, ka tas nav iespējams, jo nav atbilstošu saistošo noteikumu, kas ļautu piešķirt šādu atlaidi. Tad domes priekšsēdētājs Aivars Kraps solīja, ka tiek plānoti saistošo noteikumu grozījumi, lai būtu pamats noteikt uzņēmējiem šādu atbalstu. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru