Plāno slēgt piecus no esošajiem atkritumu poligoniem, arī «Dziļo vādu»
INESE ZONE

Līdz ar reģionālo reformu  tiek virzīta virkne citu re­formu, kas arī būtiski skar  sabiedrības intereses, bet ļoti iespējams, ka sabiedrība, nobažījusies par Covid-19 draudiem, citām aktualitātēm seko maz un tās pat nepamanīs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas (VARAM) sabiedrisko attiecību nodaļa publiskojusi informāciju, ka valsts sekretāru sanāksmē  izsludināts VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums «Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020. gada». Tas paredz sadzīves at­kritumu apsaimniekošanas reģionu reformu, pārskatot to robežas un poligonu funkcijas un pārejot no desmit sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģioniem uz pieciem. Tai skaitā plānots apturēt arī SIA «Vidusdau­gavas SPAAO» sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» darbību, kas varētu sadārdzināt atkritumu tarifu, jo uz citu poligonu tie būs jāved daudz tālāk. «Dziļajā vādā» ieguldīti lieli lī­dzekļi. Tas ir jaunākais atkritumu poligons un varētu darboties vēl daudzus ga­dus, tāpēc tā  darbības ap-turēšana šķiet neloģiska, lai gan VARAM informē, ka to plāno darīt, lai efektīvāk iz-mantotu resursus un sa-sniegtu jaunos atkritumu apsaimniekošanas mērķus. 
 
Tie būšot spēcīgi atkritumu apsaimniekošanas reģioni
Šobrīd Latvijas teritorija ir sadalīta desmit atkritumu apsaimniekošanas reģionos, un katrā darbojas viens sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons. Paredzēts veidot piecus atkritumu apsaimniekošanas reģionus, kur pašvaldības apvienotas pēc teritoriālā principa, ņe­mot vērā prognozējamās atkritumu plūsmas un infrastruktūru. Atkritumu ap­glabāšanu un bioloģisko at­kritumu pārstrādi  iecerēts nodrošināt vienā no atkritumu poligoniem katrā re­ģi­onā, bet pārējie sadzīves at­kritumu poligoni tikšot pārveidoti par atkritumu apsaimniekošanas centriem, specializējot funkcijas. Reformas rezultātā saglabāšot nepieciešamās atkritumu apsaimniekošanas funkcijas reģionos, piemēram, atkritumu sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai. Taču apturēšot tādas infrastruktūras ekspluatāciju, kuras uzturēšana nav ekonomiski pamatota. 
2019. gadā Latvijā 63,8% sadzīves atkritumu tika apglabāti atkritumu apglabāšanas poligonos. Lai sasniegtu izvirzītos apsaimniekošanas mērķus, 2035. gadā atkritumu poligonos jānoglabā tikai līdz 10% sadzīves atkritumu. VARAM ieskatā, tāpēc nepieciešami tādi atkritumu apsaimniekošanas reģioni, kas spējīgi piesaistīt investīcijas un to īstenot, jo esošie salīdzinoši nelielie atkritumu apsaimniekošanas reģioni nevarēšot nodrošināt infrastruktūras uzturēšanu, attīstību un atbilstošas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu un sa­sniegt minēto mērķi. 
VARAM arī norāda, ka turpinās palielināties dalīti vākto atkritumu apjomi, kas nosaka nepieciešamību at­tīstīt infrastruktūru dalīti savākto atkritumu pārstrādei un derīgo materiālu sagatavošanai un pārstrādei. 
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu atkritumu apsaimniekošanas reģionos ietilpstošajām pašvaldībām līdz 2022. gada 30. decembrim jāizstrādā un jāapstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālie plāni laikposmam līdz 2027. gada 30. decembrim. Tādēļ esot svarīgi izstrādāt plānu poligonu skaita samazināšanai, lai laikus informētu pašvaldības, kura atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros tās turpmāk organizēs atkritumu apsaimniekošanu.
 
Pašvaldības protestēs, jo nav saņēmušas atbildes uz daudziem jautājumiem
BD interesējās, kāds ir Jēkabpils domes viedoklis par šo poligonu reformu, ņemot vērā to, ka Jēkabpils pašvaldība šobrīd ir lielākā «Dziļās vādas» kapitāldaļu turētāja un būs topošā Jē­kabpils novada administratīvais centrs.   Jēkabpils do­mes izpilddirektors Guntars Gogulis stāsta, ka Jē­kabpils novads būs iekļauts Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, un atkritumi būs jāved uz poligonu Demenē Daugavpils novadā. 
– Lai arī kā pašvaldība esam iekļauti Zemgales re­ģionā, atkritumi būs jāved uz Demeni, bet Zemgales reģions tos vedīs uz Rīgu, uz Getliņiem.  Latgales atkritumu reģionā plānots iekonservēt «Dziļo vādu» un poligonu «Križevņiki» Rēzeknes novadā. Loģikas tur nav ne­kādas. Pašvaldību pārstāvjiem ir bijusi diskusija  ar šī plāna izstrādātājiem. Nav atbildes uz jautājumiem, vai tas ir izdevīgi, ja esošajos poligonos ieguldītas lielas finanses. Tas gan ir  tikai informatīvais ziņojums, tā­tad  tikai aptuveni tas, ko grib darīt, bet nav vēl skaidrs, kā tas vēlāk izpaudīsies normatīvajos dokumentos Bet tajā pašā informatīvajā ziņojumā ir daudz jautājumu, neloģismu, uz ku-riem nevar atbildēt. Loģiski, ka Rēzeknes apkaimes un Jēkabpils apkaimes iedzīvotājiem tam visam teorētiski ir jākļūst dārgākam. Pat, ja pieņem, ka Demenē tarifs ir zemāks, viņiem pie esošajām jaudām šūna atkritumu noglabāšanai ir izmantojama vēl trīs gadus un tad tā ir pilna. «Dziļajā  vādā» šūna ir izmantojama 21 un «Križevņikos» – 18 gadus. Turklāt «Dziļajā vādā» ir vēl trīs hektāri brīvas teritorijas, kur nākotnē var būvēt jaunu šūnu. «Dziļā vāda» atrodas asfaltēta ceļa malā ar labu pieejamību. Plāna izstrādātāji gan ir atraduši veidu, kā palielināt Daugavpils novada poligona ietilpību. Šūnu kraujot augstāk, to var pagarināt uz 10 gadiem. Protams, atkal ir jautājums, kā tad ir ar zaļo kursu un C02 izmešiem, kad transports jādarbina, vedot atkritumus 100 kilometrus tā­lāk? Un cik tur traktorus vajadzēs darbināt, lai stumtu šūnu augstāk? Tur nav loģisku paskaidrojumu, –  stāsta Guntars Gogulis.
BD interesējās, vai no plānu autoru puses tomēr nav bijuši vēl kādi plašāki skaidrojumi, kā tas, ka  tā jārīkojas, lai būtu stipri atkritumu apsaimniekošanas reģioni. Un, ja skaidrojumu nav un pašvaldības šādos plānos neredz jēgu, kā tās domā protestēt un kādi ir priekšlikumi?
 G. Gogulis stāsta, ka, protams, iebildīs, un protestē arī kolēģi no Rēzeknes novada. 
– Mēs strādājam ar mi­nistrijas speciālistiem, jo nevar jau tā vienkārši kliegt, tur kādam viedoklim pretī ir jābūt. Tāpat nav skaidrs, kāpēc Madonas novadu iekļauj Vidzemes atkritumu reģionā, jo  attālums līdz «Dziļajai vādai» ir mazāks nekā līdz Valmierai. Uz «Dzi­ļo vādu» būtu tuvāk, un tādu neloģismu tur ir ļoti daudz. Mēs par to nepārtraukti it kā runājām jau sagatavošanas posmā un cīnījāmies, bet pagaidām vilciens iet uz priekšu, jo plāns ir samazināt poligonu skaitu. Tas ir skaidrs, bet vai jātaisa ciet darbojošies poligoni, tas ir neloģiski. Bija do­ma, ka tas daļēji saistīts ar infiltrāta (piesārņoti ūdeņi, kas no šūnas var noplūst gruntī) problēmām, bet tās ir visos poligonos, un no tā, ka tos slēgs ciet un iekonservēs, infiltrāts nekur nepazudīs. Diskusijas ir bijušas, un atbildes nav dotas. Turklāt «Dziļā vāda» šogad pirmo reizi strādā pa nullēm bez zaudējumiem. Kad jautājām, kāda jēga slēgt struktūrvienību, kas nenes zaudējumus un pati spēs lēnītēm maksāt kredītus, kas ņemti iekārtošanai, nevis pārkraut tos uz Lat­gales reģionu, atbilžu arī nav. Mēs gatavojam  izvērstāku vēstuli VARAM, lai tad izvērtē, vēlreiz pasaka, ko tad mēs domājam nepareizi, ko tad mēs neredzam, kāpēc ir vajadzīgas šīs izmaiņas? Ziņojumā ir minēts, ka kaut kādas darbības slēgtajos poligonos atstās, bet diskusijā izpilddirektoru asociācijā izskanēja,  ka slēgtos poligonus plāno iekonservēt. Rekultivēt būtu ļoti dārgi. Bet izskanēja, ka iekonservēs, tas ir, noliks sargu un šlagbaumu. Tas nekur oficiāli gan nav parādījies, bet pēc loģikas tas tā ir, – saka Guntars Gogulis. Viņš piebilst, ka tagad reformu, kas «gāžas» virsū, un ar tām saistīto izaicinājumu ir tik daudz, ka visiem uzmanību sadalīt ir grūti un nav resursu, kas to var darīt. 

         

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par materiāla «Plāno slēgt piecus no esošajiem atkritumu poligoniem, 
arī «Dziļo vādu»» saturu atbild SIA «Brīvā Daugava»
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 8 mēnešiem

  Es nesaprot, kapēc pirms vēlēšanam vis tie deputāt kandidāt liekas normāl cilvek, bet, kad tiek Saeima vai valdība, paliek par dauņim un idiotim?

  Atbildēt
 2. Žanis lustīgais
  Žanis lustīgais
  pirms 8 mēnešiem

  Tev pēdējais laiks iefiltrēties starp viņiem un pamatīgi visu izpētīt. Saki kurā sarakstā būsi, es organizēšu vēlēšanu kampaņu.

 3. A
  A
  pirms 8 mēnešiem

  Nu tad maksa par atkritumiem x 2 un atkal pilni meži ar sūdiem. Ar kuru galu tie Rīgas jefiņi domā?

  Atbildēt

Pievienot komentāru