Pļaviņu tūrisma tirgus pulcina dalībniekus no visas Latvijas
INESE ZONE

9. septembrī Pļaviņās norisinājās IV Latvijas tūrisma informācijas tirgus, kas bija iecerēts kā viens no Pļaviņu 90 gadu jubilejas pasākumiem. Tirgus pulcināja pašvaldību tūrisma nozares pārstāvjus, mājražotājus un amatniekus, kā arī tika piedāvāta plaša kultūras programma. 
   Pļaviņas bija pulcējušas plašu dalībnieku skaitu arī no attālākiem novadiem: Gulbenes, Preiļiem, Daugav­pils, Mazsalacas, Smiltenes,  Ogres, Daugavas lejteces pašvaldībām – Stopiņiem, Salaspils, Ķekavas, Baldones, Ikšķiles, Ogres  un citiem. Kurzemi pārstāvēja Kurze­mes Tūrisma asociācija. Savu piedāvājumu popularizēja arī  Dabas aizsardzības pārvalde un ar tūrismu saistītās asociācijas un atsevišķi tūrisma objekti. 
     – Aicināsim visus ciemos tepat kaimiņos – Madonas pusē. Gaiziņa apkaime ir ļoti lieliska vieta, kur baudīt pastaigas zelta rudenī. Pļaviņas taču mums tepat kaimiņos, pēc pusstundas brauciena jau var būt klāt. Protams, aicinām ciemos arī citu novadu pārstāvjus, – stāsta Madonas novada tūrisma darba organizatore Sanita Soma.  Madonieši un arī citu pašvaldību pārstāvji savus stendus bija kuplinājuši ar amatnieku līdzdalību. Madonas stendu koši rotāja audējas Līgas  Kubas krāšņie darbi, rudenim īsti iederīgās siltās seģenes, jostu, grāmatzīmju un citu austo darinājumu raksti. Līga Kuba stāsta, ka aušanu apguvusi tikai pirms dažiem gadiem un jūtas sevi atradusi šajā darbā. Viņa aicina interesentus uz Sar­kaņu amatu centru, kur var ap­gūt aušanas iemaņas, tautas tērpa darināšanu un citus rokdarbus. Par to šo­brīd esot liela interese.  
    Gulbenes novada pašvaldības aģentūras «Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs»  tūrisma operatore Džeina Apsīte stāsta, ka Plaviņu pasākumā cer piesaistīt Zemgales tūristu interesi, jo  Gulbenes tū­risma objekti ir labi apmeklēti, braucot pat no Kurze­mes, bet zemgalieši līdz šim bijuši kūtrāki. Ne viena vien pašvaldība izsecinājusi, ka ir izdevīgi veidot kopīgus tūrisma maršrutus ar citām pašvaldībām, jo īpaši tie piesaista tūristu grupu interesi. Tā Apes, Alūksnes, Raunas un Smil­tenes novadi izveidojuši tūrisma akciju «Ap­ceļo Vid­zemes šosejas pieturas». Akcijas mērķis ir ieinteresēt Latvijas apceļotājus apmeklēt pašvaldību jaunākos un mazāk zināmos, kā arī jau pazīstamus tūrisma objektus. 
     Latgale jau ir guvusi labu atpazīstamību tūrisma jomā. Arī Pļaviņās  Latgales stendos bija gan plašs kultūras piedāvājums, gan arī amatnieku darinājumi, protams, arī Latgalei raksturīgā keramika. Daugavpils  paš­valdības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ilona Mak­sim­čika stāsta, ka Daugavpils var lepoties ar plašu tūrisma piedāvājumu visdažādākajām interesēm. Unikāls  tūrisma objekts šajā ziņā ir Daugavpils cietoksnis ar Rotko centru. 
Gana lielu interesi izpelnījās arī Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils un Vie­sītes novada stendi, kas vilināja gan ar amatnieku piedāvājumu, gan saistošu in­formāciju par tūrisma objektiem. Jēkabpils novada stendā varēja iegādāties biedrības «Ūdenszīmes» darinātās ro­tas un suvenīrus  un Bai­bas Čā­kures laimes ķērājus, Krustpils novada stendā va­­rēja iepazīt keramiķes Inetas Dzirkales darbus, bet Jē­kabpils stendā varēja uzspēlēt lūša ķepu dambreti, nofotografēties ar pasaku muzeja «Butaforija» eksponātiem un, protams, iepazīt tūrisma piedāvājumu.
    Pļaviņu tūrisma tirgus piedāvāja arī plašu koncertprogrammu un izstādi par tūrismu 1930. gados «Ap­ceļo dzimto zemi: fotogrāfijas un informatīvo materiālu par tūrisma veicināšanu Madonas apkaimē trīsdesmitajos gados.
    Pļaviņu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Līva Kotina pasākumu vērtē kā sekmīgu. Pirmkārt jau tādēļ, ka izdevies piesaistīt daudz dalībnieku, pat no Kurzemes, un no visiem bijušas labas atsauksmes. Tāpat vērtīga bijusi pieredzes un informācijas apmaiņa starp tūrisma darbiniekiem. Pļaviņu stendā  tika piedāvāts plašs suvenīru klāsts, pat auskari ar Daugavas ainavu. Nākamo tūrisma tirgus organizatoru pašvaldības nosaka izlozes ceļā: loze krita Preiļu un Riebiņu novada tūrisma informācijas centram, un tas notiks Preiļos. Intere-santi tas, ka arī Preiļi, tāpat kā Pļaviņas šogad, nākamgad svinēs 90 gadu jubileju, un tirgus arī tur būs viens no jubilejas pasākumiem.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru