Precizē mājdzīvnieku īpašnieku pienākumus
INESE ZONE

Jēkabpils domes sēdē nolemts apstiprināt «Saisto­šos noteikumus par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā». Tie vēl jānosūta izskatīšanai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā un  jāpublicē oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis». Pēc noteikumu stāšanās spēkā tos publicēs Jēkabpils pašvaldības mājaslapā. Tie noteiks mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas  sesku – turēšanas kārtību.
          Tāpat kā iepriekš, noteikumos minēts, ka iekasētā nodeva  tiks izlietota klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanas organizēšanai, dzīvnieku patversmes uzturēšanai, speciālu suņu pastaigas laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, dzīvnieku kapsētas iekārtošanai un uzturēšanai. Depu­tāti gan uzsāka diskusiju, ka līdz šim taču tā arī neesot tikts līdz suņu pastaigu laukuma ierīkošanai. Taču domes priekšsēdētājs Le­onīds Salcevičs to pārtrauca ar iebildi, ka laukumam vajag vairākus desmitus tūkstošus eiro, un to nodevās iekasēt nevar. Turklāt kāda jēga ierīkot vienu laukumu, ja no otra pilsētas gala tik un tā uz to neviens suņus nevedīs – staidzinās tuvāk mājām. Jāpiebilst, ka, paļaujoties tikai uz nodevām, nevarētu ne dzīvnieku pa­tversmi uzturēt, ne kapsētu ierīkot, ja dome tam neatvēlētu budžeta naudu. Turklāt suņu īpašnieki mudināja ierīkot nevis vienkārši pastaigu laukumu, bet tādu, kas derētu suņu apmācīšanai. Taču var secināt, ka pagaidām domē tam atbalsta nav.  
           Atbilstoši jaunajam no-teikumu variantam, Namu pārvaldēm, namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem vienu reizi gadā līdz 1. martam jāiesniedz informācija Jēkabpils pašvaldībai par mājas dzīvnieku uzskaiti viņiem piederošajās (pārvaldāmajās) mājās. Mājdzīv-nieku īpašniekiem jānodrošina, lai, atrodoties ārpus īpašnieka teritorijas, dzīvnieks būtu identificējams un pieejama informācija par tā saimnieku. Kaķim vai mājas seskam, kuram nav implantēta mikroshēma, atrodoties ārpus saimnieka īpašuma, jābūt ar pašvaldības izsniegtu žetonu vai kakla siksnu ar norādi par dzīvnieka īpašnieka tālruni. Savukārt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēti dzīvnieki, kas apzīmēti ar pasīvu la-sāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci (Red. piez. – čipu), jāreģistrē mājdzīvnieku reģistra datu bāzē. Kā saimnieku pienākumi minēti: nomaksāt ikgadējo pašvaldības noteikto nodevu; ziņot SIA «Jēkabpils pakalpojumi», ja dzīvnieks ir pazudis; nepieļaut, ka mājas dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedriskās ēkās, kā arī pilsētas sabiedriskajās vietās. Aizliegts barot dzīvniekus daudzdzīvokļu māju kop­lietošanas telpās. Per­sonām, kas baro mājas dzīvnieku sabiedriskā vietā (pie kaķu mājām), jānodrošina barošanas vietas sakopšana. Bezsaimnieka kaķus atļauts izmitināt dzīvojamo māju koplietošanas telpās un tai pieguļošā teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemta tās nekustamā īpašuma koplietošanas telpu daļas, kurā paredzēts kaķus izmitināt, īpašnieku un apsaimniekotāja rakstiska atļauja. Pilsētā ārpus norobežotās teritorijas – suņu pastaigu laukumos un pilsētas zaļajā zonā –  suns bez pavadas īpašnieka uzraudzībā un redzeslokā var atrasties tādā attālumā, kādā īpašnieks spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot vietas Jēkabpils pilsētā, kur suns jāved pavadā: skvērs Brīvības–Neretas ielas krustojumā, Kena parks, pilsētas kapsēta, Krustpils saliņa, Mežaparks, Palejas ielas skvērs, Oskara Kalpaka laukums, Uzvaras parks, Pils parks, skvērs pie Brīvības un Plostu ielas krustojuma un Strūves parks.
        Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku jāpaziņo «Jēkabpils pakalpojumiem» vai Jēkabpils pašvaldības policijai. SIA «Jēkabpils pakalpojumi» nodrošina šo dzīvnieku izķeršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē. Īpašnieka pienākums ir segt izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku ķeršanu un uzturēšanu patversmē. Īpašnieks, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var izņemt dzīvnieku no patversmes ar Jēkabpils pašvaldības policijas atļauju, uzrādot  dzīvnieka reģistrācijas dokumentu un vakcinācijas apliecību.  Mājdzīvnieku var eitanizēt vai atdot turējumā citai personai, ja īpašnieks 14 dienu laikā to  neizņem no patversmes vai dzīvnieks nav identificējams. Par bojā gājušu dzīvnieku jāziņo «Jēkabpils pakalpojumiem», kam tie jāsavāc divu stundu laikā no paziņošanas brīža.
        Naudassods par noteikumu neievērošanu ir no 7 līdz 350 eiro. Noteikumu izpildi kontrolē pašvaldības policija. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Pats galvenais no šī raksta ir pēdējais teikums. :D Sodīt, iekasēt! Pilsētai ne priekš kā nav naudas, bet multihalli būvēt taisās. Un uzturēs par kādiem līdzekļiem? Par to nekur ne vārda. Vajag, kaut tu pakaries! Piebildīšu, ka pēc 1. janvāra nekas nav mainījies. Kā suņi klaiņoja, tā klaiņo. Neviens neizķer. Darīt nav ko domei.

  Atbildēt
 2. Frīdis
  Frīdis
  pirms 1 gada

  Kārtībai vienreiz jābūt,īpaši suņu laikā pa nomalēm neomulīgi staigāt,ej nu sazini vai tiem lopiem prātā vairošanās prieki vai iekost kādam.

  Atbildēt

Pievienot komentāru