Precizētas aizņēmumu summas septiņiem Jēkabpils pašvaldības investīciju projektiem
INESE ZONE

Jēkabpils domes ārkārtas sēdē pieņemti vairāki lēmumi par aizdevumu ņemšanu Valsts kasē, lai turpinātu uzsāktos projektus. Speciālisti skaidroja, ka lēmumi par aizņēmumu septiņiem projektiem vienlaikus sagatavoti, lai ātrāk varētu pretendēt uz aizdevumu,  jo šobrīd aktīva projektu īstenošana uzsākta visās pašvaldībās un rindā uz aizņēmumiem Valsts kasē ir  liela konkurence.   
    Viens no šādiem projektiem ir 2017. gadā uzsāktais, kas paredz Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas pārbūvi un mācību vides infrastruktūras uzlabošanu.
     Projekta kopējie izdevumi ir 23 549 278,61 eiro, tai skaitā attiecināmās izmaksas ir 21 554 536,60 eiro, no kurām: Eiropas Reģio­nālā atbalsta fonda finansējums ir 5 658 115 eiro, Valsts budžeta dotācija – 3 888 634,15 eiro un pašvaldības finansējums – 11 665 902,45 eiro. Paš­valdības priekšfinansējums ir  341 885 eiro un uz projektu neattiecināmās izmaksas – 1 994 742 eiro. 
     Šobrīd ir noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu, būvuzraudzību un autoruzraudzību un 2. vidusskolā notiek būvdarbi. Jēkabpils dome projekta īstenošanai nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  līdz 14 002 529 eiro. 
 
Turpina ielu pārbūves darbus
     Aizņēmums nepieciešams arī projekta «Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN–T tīklu» (Do­lomīta, Neretas, Brīvības, Zīlānu ielas rekonstrukcija) īstenošanai. Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts Brī­vības ielas pārbūvei, ir izsludināts iepirkums Dolomīta ielas rekonstrukcijas būvdarbiem, un notiek Dolomīta ielas pārbūves būvuzraudzības iepirkuma vērtēšana, kā arī norit būvdarbi Neretas ielas posmā no Zaļās ielas līdz pilsētas robežai un no rekonstruētā Neretas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai. Ir noslēgušās iepirkuma procedūras Zīlānu ielas pārbūvei un būvuzraudzības veikšanai, tāpēc nepieciešams precizēt vajadzīgo aizņēmuma apmēru. 
    Saistībā ar minētajiem projektiem nolemts veikt grozījumu  Jēkabpils domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā par aizņēmumu projekta «Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu» īstenošanai, paredzot ņemt aizņēmumu Valsts kasē 3 266 025 eiro  apmērā.
 
Papildu izmaksas – arī Krustpils pils rekonstrukcijai
     Turpinās arī projekta «Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Dau­gavas ceļā»  īstenošana. Ir veikti iepirkumi un noslēgti līgumi par būvprojekta izstrādi, izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi, autor­uzraudzību, būvuzraudzību, būvdarbiem un pastāvīgās ekspozīcijas izveidi Krustpils pilī. Krustpils pils ēkas daļām veikta apsekošana un tehnisko risinājumu izstrāde. Saskaņā ar apsekošanas slēdzienā piedāvātajiem tehniskajiem risinājumiem tika konstatēts, ka nepieciešams veikt papildu darbus, kuri netika sākotnēji plānoti projektā (lielās zāles pārseguma uzlabošana, Krustpils pils kāpņu telpas nesošo sienu konstatēto plaisu novēršana, sienu pastiprināšana, lietus ūdens sistēmas novadīšana no fasādes) un kuriem būs nepieciešams papildu finansējums.
    Arī pils pagalma atjaunošanai nepieciešami papildu darbi. Nepieciešamais finansējums Krustpils pils ēkas daļu apsekošanai un tehnisko risinājumu izstrādei ir 11 979 eiro (ar PVN), pa­pildus būvdarbiem – 72 140,59 eiro (ar PVN), un kopā papildus nepieciešami 84 119,59 eiro. Iepriekš minētās izmaksas tiks iekļautas kā neattiecināmās būvdarbu izmaksas.
    Tāpēc dome nolēma veikt grozījumus 2018. gada 19. jūlija lēmumā par aizņēmu pils rekonstrukcijai, nosakot kopējo aizņēmuma apmēru Valsts kasē līdz 2 141 120 eiro. 
    Pagaidām nav veikta iepirkuma procedūra par aprīkojuma un iekārtu iegādi Krustpils pilī, to plānots izdarīt līdz 2019. gada beigām. Pēc iepirkumu veikšanas to līdzfinansēšanai, iespējams, būs nepieciešams precizēt aizņēmuma apmēru atbilstoši iepirkuma rezultātiem.
 
Jāfinansē Pasta ielas projektā neiekļaujamās izmaksas
    Jēkabpils pašvaldība 2018. gada 10. augustā no­slēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru  par ES fonda projekta  «Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai» īstenošanu. 
    Projekta kopējie izdevumi ir 3 869 492,75 eiro, no kuriem attiecināmie izdevumi ir 3 573 591,61 eiro un neattiecināmās izmaksas – 295 901,14 eiro. Līgumā  nav iekļautas, bet projekta kopsummu veido arī projektā neiekļaujamās izmaksas 168 882,61 eiro apmērā. Tās neatbilst  noteiktajiem at­balsta nosacījumiem, taču ir saistītas ar projekta īstenošanu, un tās veido daļa būvdarbu izmaksu Pasta, Ausekļa, Jēkaba, Akmeņu un Viestura ielā – 33 427,54 eiro, Jēkaba ielas un Riekstu (jeb Akmeņu ielas) skvērā – 133 189,95 eiro, kā arī būvdarbu uzraudzība šajos objektos 2 265,12 eiro apmērā. Pašvaldība 2016. un 2018. gadā ir veikusi projektā neiekļaujamo izmaksu samaksu 14 716,81 eiro apmērā, bet 2019. gadā neiekļaujamo izmaksu apmaksa plānota no Valsts kases aizņēmuma 75% apmērā ar pašvaldības līdzfinansējumu ne mazāku kā 25% apmērā no kopējās 2019. gada projektā neiekļaujamo izmaksu summas. Atbilstoši domes lēmumam  pašvaldība minētajam nolūkam ņems aizņēmumu Valsts kasē 114 901 eiro apmērā.
 
 
Īsteno projektus ražotņu izveidei
    Jēkabpils dome 2018. gadā uzsāka arī projekta «Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā» īstenošanu.  Pašreiz norit projekta pieteikuma sagatavošanas darbi. Iesniedzot to izvērtēšanai, iesniedzami arī būvprojekti par paredzētajām būvniecības aktivitātēm. Plānots izstrādāt piecus būvprojektus:  – Zīlānu ielas pārbūvei posmā no Ķieģeļu ielas līdz Oļu ielai; Mālu ielas pārbūvei; Oļu ielas pārbūvei;  ražošanas ēkas un inženiertīklu jaunbūvei Zīlānu ielā 97 un ielas jaunbūvei Zīlānu mikrorajonā. Pašreiz ir noslēgusies iepirkuma procedūra un ir noslēgti līgumi par būvprojektu izstrādi par kopējo summu 188 957,25 eiro. Jēkabpils pašvaldība veikusi avansu apmaksu 20% ap­mērā par noslēgtajiem līgumiem daļai iepirkumu 33 344,70 eiro apmērā no pērnā gada Valsts kases aizņēmuma. Atlikušajai daļai atbilstoši domes lēmumam šogad plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē 116 709 eiro apmērā. 
    2018. gadā pašvaldība uzsāka vēl vienu integrēto teritoriju investīciju projektu «Jēkabpils pilsētas teritorijas revitalizācija jaunu uzņēmumu izveidei». Pašreiz norit projekta pieteikuma sagatavošana. Tā realizēšanai ne­pieciešams izstrādāt trīs būvprojektus: Ķieģeļu ielas posma no Zīlānu ielas pārbūvei, jaunam elektroapgādes pieslēgumam Ķieģeļu ielā 19 un ražošanas ēkas jaunbūvei Ķieģeļu ielā 19, kā arī veikt šī būvprojekta  ekspertīzi. Samaksa par divu pirmo būvprojektu izstrādi 38 865 eiro apmērā veikta no Valsts kases aizņēmuma  2018. gadā. Domes sēdē nolemts šogad ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 61 427 eiro  būvprojekta izstrādei ražošanas ēkas jaunbūvei Ķieģeļu ielā 19, un būvprojekta ekspertīzes veikšana. 
 
Ņems aizņēmumu velotrases būvniecībai
   Dome 2018. gadā uzsāka īstenot velotrases jaunbūves projektu  Filozofu ielā 15. Tur paredzēts izveidot individuāla risinājuma universāli pielietojamu velotrasi (pampaktrasi) 1 600 kvadrātmetru platībā ar speciāli sagatavotu asfaltbetona segumu. Projektēšanas dar­bu veikšanai pērn noslēgts līgums ar SIA «We Build Parks» par kopējo summu 4 997,30 eiro (ar PVN), un samaksa veikta no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Ir noslēgts līgums ar SIA «Jē­kabpils pakalpojumi» par velotrases būvniecību, un kopējā līguma summa ir 175 400,76 eiro ( ar PVN). Būvuzraudzības pakalpojuma samaksai noslēgts lī­gums, nepiemērojot Pub­lisko iepirkumu likuma normas, jo paredzamā līgumcena nepārsniedza 10 000,00 eiro bez PVN. Līgums no­slēgts ar SIA «MK di­zains» par kopējo summu 2178 eiro (ar PVN). 
   Lai īstenotu velotrases projektu, dome ņems  aizņēmumu Valsts kasē 130 079 eiro apmērā. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Ivars
  Ivars
  pirms 1 gada

  Tad sanak pec jusu rakstita ka posma no Rigas ielas Zilanu iela neparveidos pieturas un nebus videonoverosanas.bus tikai otra posma no Slimnicas ielas .kautka savadi

  Atbildēt
 2. he he
  he he
  pirms 1 gada

  Krustpils pils tiek apmesta viena laikā ar Betu uz Rīgas ielas un Bebrovkā, Manuprāt Betas ir apmestas daudz kvalitativāk, arī smukāk nokrāsotas. Skatīsimies, kurš objekts nopluks ātrāk. :))

  Atbildēt

Pievienot komentāru