Reģiona uzņēmēji tiekas biznesa forumā
SARMĪTE RUTKA

1. novembrī Krustpils kultūras namā notika plaši apmeklētais Latvijas Tirdz­niecības un rūpniecības kameras sadarbībā ar Jēkabpils  pašvaldību, ban­ku «Citadele» un uzņēmumu «tet» rīkotais Zem­gales biznesa forums. 
     Tas notika jau ceturto ga­du pēc kārtas, un tā nosaukums bija «Cilvēks – veiksmes faktors». Atklāša­nas uzrunā Latvijas Tirdz­niecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis iezīmēja četras galvenās problēmas, kas svarīgas ne tikai Latvijas, bet visas pasaules biznesa attīstībai. Ne tikai pie mums iz­glītības sistēma neatbilst darba tirgus prasībām. Lai gan dažādos reģionos darbaspēka problēmas ir ar atšķirīgām niansēm, tomēr daudzviet darbaspēka kvalifikācija netiek līdzi tendencēm, kurp gatavas augt va­došās kompānijas. Nozīmīgas izmaiņas biznesa attīstībā rada cirkulārā ekonomika un digitalizācija. Tās tad arī ir svarīgākās jomas, kur jāstrādā un jāinvestē ikvienam uzņēmumam, lai veiksmīgi attīstītos nākotnē. Tomēr visos laikos biznesa sekmīgai attīstībai ir svarīga stabilitāte – pārliecība, ka nebūs kā Latvijā bijis daž­kārt iepriekš, ka līdz ar jauno valsts budžetu steigā tiek mainīta visa nodokļu sistēma. Par laimi, šogad politiķi bijuši gana apdomīgi un šādas kardinālas pārmaiņas nav ieviesuši, tomēr esam jau brīdināti, ka nā­kamgad tiks izstrādāta nopietna nodokļu reforma.
– Pašlaik Latvijā ir ap 5 000 uzņēmēju, kas samaksā valstij ap 90% nodokļu. Manuprāt, vajadzētu vēl 5 000 uzņēmumu, kas, pat nepalielinot nodokļu slogu, kopumā dotu vairāk ienākumu nekā pašlaik. Mums šķiet svarīgi pirms nodokļu celšanas izdomāt, kā dabūt jaunus uzņēmumus un kā kontrolēt, lai nelietderīgi netiktu iztērēta tā nauda, kas jau pašlaik tiek iekasēta nodokļos. Tomēr politiķi domā citādi: ka vajag izspiest vairāk no esošajiem.  Nodokļu reforma jau izsludināta. Tādēļ aicinu visus uzņēmējus tās sagatavošanas laikā būt īpaši aktīviem un visos veidos – medijos, sociālajos tīklos, biedrībās u.tml. – izteikt savu viedokli par gaidāmo nodokļu reformu, kur un kā ko mainīt, – mudināja A. Rostovskis.
        Tā kā viena no biznesa foruma tēmām bija iepriekšējās nodokļu reformas izvērtējums un nākotnes perspektīvas, tad daudzi uz pasākumu pulcējušies ap­kārtnes uzņēmumu vadītāji tieši no Finanšu ministrijas vadības vēlējās uzzināt visus gaidāmos jaunumus. Diem­žēl ne sākotnēji pieteiktais ministrs J. Reirs, ne viņa pa­domnieks I. Dālderis uz forumu neieradās. Ministriju pārstāvēja finanšu ministra padomnieks L. Salcevičs, kurš neņēmās runāt par no­dokļiem, bet gan popularizēja teritoriālo reformu kā vienu no veidiem, kā sekmēt biznesa attīstību valstī. 
     Vēlāk gan referentu prezentācijās, gan diskusijā, gan speciālistu konsultācijās tika apspriestas darbaspēka pieejamības, tā sliktās kvalifikācijas problēmas, runāts par produktivitātes palielināšanu, biznesa digitāto transformāciju un jaunāko tehnoloģiju izmantošanu attīstībā. Šajās diskusijās apspriesto izklāstīsim tuvākajos BD numuros, tāpat kā lielu iespaidu uz klātesošajiem atstājušos biznesa foruma noslēgumā uzklausītos četrus pieredzes stāstus, kā no hobija cilvēki izveidojuši savus biznesus – gan nelielus, gan pasaules mēroga. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru