Rekonstrukcijas gaitā un pēc tam pakāpeniski atjaunos poliklīnikas aprīkojumu
INESE ZONE

BD lasītāji vaicā, vai speciālistiem, kas pieņem Jē­kab­pils poliklīnikā, pēc remonta jaunajos skaistajos kabinetos būs jāievācas ar vecajām mēbelēm un aprīkojumu, tas ir, vai poliklīnikas rekonstrukcijas projekts paredz arī jaunu mēbeļu un aprīkojuma iegādi? Vai ir apzināta iekārtu ne­pieciešamība kabinetos? Tiek minēts, ka  jauns aprīkojums īpaši būtu nepieciešams LOR un ginekoloģijas kabinetā. Vai nav domāts sadarbībā ar slimnīcas vadību apzināt situāciju un, piemēram, kādus 50 000 eiro ik gadu atvēlēt no domes budžeta, lai  iegādātos kabinetos akūti nepieciešamo? 
      Jēkabpils reģionālās slim­nīcas valdes loceklis Renārs Putniņš  skaidro, ka ES līdzfinansētā projekta kontekstā darbi ir paredzēti divās daļās: ambulatorajā daļā (poliklīnikā) un staci­onārā. Stacionārā rekonstruēs uzņemšanas nodaļu, tur projektā ietilpst arī aprīkojuma iegāde, tai skaitā rentgena aparāti, mēbeles, modernākas gultas un citi palīglīdzekļi, kas nepieciešami uzņemšanas nodaļai. 
     – Poliklīnikā lieli plāni iecerēti pa stāviem, un darbus veiks posmos. Visos stā­­vos, kur tiks veikti remont­darbi, ir plānota arī jauna aprīkojuma iegāde – soli, krēsli. Tur arī būs jauns rentgens, un būs jauns krēsls LOR kabinetā un jauni mo­derni ginekoloģiskie krēsli. Mēs par to runājam un do­mājam, bet esam pārņēmuši slimnīcu ar 800 000 eiro mī­nusā, un mums vispirms jāsabalansē izdevumi. Pa­gai­dām ir pozitīva virzība, un pērno gadu mēs beidzām ar aptuveni mīnus 110 000 eiro. Mīnuss ir stipri mazinājies, un nākošgad plānojam budžetu ja ne plusos, tad vismaz pa nullēm. Tad varēsim arī plānot tālāko attīstību, bet par to tiek domāts un darīts jau tagad. Kabine­tos poliklīnikā aprīkojumu gādās pamazām, atbilstoši  finansiālajām iespējām, – stāsta Renārs Putniņš.  Viņš stāsta, ka saistībā ar medicīniskā aprīkojuma iegādi sadarbība ar domi ir ļoti laba. Šī gada budžetā jau esot ieplānots atbalsts jauna stomatoloģiskā krēsla iegādei, kur jau ir noticis konkurss, un drīz iekārta būs me­diķu rīcībā. Pa­cientiem varēs sniegt zob­ārstniecības pakalpojumus labākā kvalitātē, un ir izredzes, ka sum­ma pieļaus arī aparatūras iegādi zobu higi­ēnista pa­kalpojumu sniegšanai. Tāpat esot uzstādījums attīstīt uroloģijas nodaļu, jo slimnīcā strādā jauns speciālists-urologs Māris Vlazņevs. Dome ir piešķīrusi finansiālu atbalstu divu modernu iekārtu iegādei, kas ļaus iz­meklēt pacientus un skaldīt nierakmeņus, lai īsā laikā pacienti ar mazinvazīvu procedūru palīdzību varētu no tiem atbrīvot. 
     – Intensīvi strādājam pie speciālistu piesaistes.  Jau strā­dā minētais jaunais urologs, un plānots, ka šogad  dar­bu uzsāks divi jauni nei­rologi. Ir bijusi tikšanās ar Lat­vijas Universitāti un Stra­diņa universitāti par jaunu medmāsu, ārstu un ģimenes ārstu piesaisti. Ska­tāmies ne tikai uroloģijas virzienā, bet mūsu plānos ir attīstīt arī traumatoloģiju. Tas ir svarīgi visam reģionam arī no civilās aizsardzības viedokļa. Jēkabpilī ir jābūt labiem speciālistiem, kas kaut vai X stundā varētu veikt nopietnas operācijas. Notiek pārrunas ar vairākiem jauniem ār­stiem, kas tiks piesaistīti mū­su slimnīcai. Bet tam vajadzīgs laiks un arī finansējums, risinot atalgojuma jautājumu. Atbalsts no do­mes ir attiecībā uz dzīvesvietas nodrošināšanu speciālistiem, – informē Renārs Put­niņš. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru