Rundāles pilī godina Zemgales pašvaldību  labākos uzņēmējus
Pašvaldību sagatavoto informāciju apkopoja J. Apīnis

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība –  Uzņēmējdarbības centrs – 30. novembrī Run­­dāles pils Baltajā zālē trešo reizi  godināja  labākos un veiksmīgākos Zem­gales reģiona novadu un pilsētu uzņēmējus. Viņiem piešķirts tituls «Gada uzņēmējs Zemgalē 2018».  Tā ieguvēji saņēma īpaši darinātu piemiņas zīmi, uz kuras attēlots pasākuma idejiskais simbols – vējdzirnavas, atzinības rakstu un 500 eiro naudas balvu. 
    Atbilstoši nolikumam, ko bija apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome, visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula «Gada uzņēmējs Zem­galē 2018» cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Tur­klāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveicina videi nekaitīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.
 
No Jēkabpils apbalvota  «SIA Gefa Latvija»
   SIA «Gefa Latvija» ik gadu nesavtīgi atbalsta  ar dažādiem materiāliem Jē­kabpils Mākslas skolu, Jēkabpils dzīvnieku patversmi, sportistus, volejbola klubu, dažādas pašvaldības iniciētas aktivitātes – piemēram, Jēkabpils veselības veicināšanas programmu ietvaros iesaista kolektīvu fiziskās veselības saglabāšanā un piedalās organizētajās no­darbības. Tāpat uzņēmums atbalsta un piedalās «Vakanču gadatirgus» pasākumos ar aktuālajām darba vakancēm, tādējādi iesaistoties nodarbinātības veicināšanā pilsētā. Sa­vukārt tieši šogad uzņēmums Jēkabpils reģionālās slimnīcas Perina­tālās aprūpes centram dāvināja rāpulīšus jaundzimušajiem bērniņiem. Dažādu citu ne­pieciešamo aktivitāšu no­drošināšanai «Gefa Latvija» galvenokārt izmanto citu Jēkabpilī darbojošos uzņēmumu pakalpojumus. 
 
Laureātu godā – SIA «Ferrums» no Atašienes pagasta
   Krustpils novada pašvaldība titulam šogad izvirzīja Aivi Ļebedevu un viņa SIA «Fer­rums» no Atašienes pagasta. «Ferrums» nodarbojas ar metāla darba galdu izgatavošanu un izgatavo iekārtas kokapstrādes uzņēmumiem, taras koku apstrādei. Uzņēmējs spēj uzklausīt un rod iespēju palīdzēt materiāli un finansiāli ar atbalstu pasākumu organizēšanā, piedalījies Atašienes kapu teritorijas labiekārtošanā. Gados jaunais uzņēmējs savas ieceres ģenerē dzimtajā pagastā. Aivis Ļebedevs  strādā un pilnveidojas pats priekš sevis, radot lietderīgas lietas citiem. Viņa dzīves moto: «Darbs savam priekam!»
 
Apbalvojumu saņem  SIA «ALKO» no Jēkabpils novada
    No Jēkabpils novada konkursam tika izvirzīts un apbalvojumu «Gada uzņēmējs Zemgalē 2018» saņēma SIA «ALKO» no Kalna pagasta. SIA «ALKO» komerc­darbības galvenais veids ir kravas autotransporta pa­kalpojumi: kokmateriālu transporta pakalpojumi galvenokārt Latvijas  teritorijā un dažādu kravu transporta pakalpojumi ES dalībvalstīs. Kokmateriālu pārvadāšanā SIA «ALKO» darbojas jau kopš dibināšanas 1997. gadā, bet no 2012. gada paplašināja savu darbības virzienu un sāka piedāvāt dažādu kravu pārvadājumus Eiropas Savie­nības teritorijā. Uzņēmuma rīcībā ir plašs autoparks – 10 kokvedēji un 6 kravas seglu vilcēji. SIA «ALKO» ir Latvijas Neat­karīgo mežiz­strādātāju asociācijas biedrs.
   SIA «ALKO»  valdes loceklis Aigars Līcis darbojas Jēkabpils novada pašvaldības attīstības un plānošanas darba grupā. Sadarbībā ar SIA «ALKO» pašvaldība ir realizējusi Eiropas Reģionā­lās attīstības fonda atbalstīto projektu «Uzņēmējdar-bības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā».
   Aigara Līča sirdslieta ir izveidotā biedrība «Sporta klubs «ALKO Racing Team»», kas nodarbojas ar autosporta attīstību un popularizēšanu. Biedrība uztur un rīko autosporta sacensības sporta kompleksā «Pilskalni», kas atrodas  Kalna pagastā. 
 
Zemnieku saimniecība «Pāvuli» – nominants no Aknīstes novada
    No Aknīstes novada tika izvirzīts z/s «Pāvuli» īpaš­nieks Egons Tunķelis. Viņš ir Latvijas, novada un savas dzimtās Gārsenes patriots. Kopš agras jaunības Egons ir aktīvs zemessargs. Kār­tības uzturēšana novadā viņam ir bijis goda pienākums. Arī šogad Egons aktīvi piedalījās Latvijas Nacio­nālo bruņoto spēku apvienotajās mācībās «Namejs 2018», par to saņemot atzinības sertifikātu. Svēts pienākums Egonam bija dalība barikādēs, kad vajadzēja aizstāvēt Latvijas valsts pastāvēšanu. Kopš novada izveidošanas Egons Tunķelis ir brīvprātīgais ugunsdzēsējs. Viņa pārziņā ir ugunsdzēsēju mašīnas uzturēšana dar­ba kārtībā. Kopš 2017. gada Egons ir Aknīstes novada pašvaldības administratīvās komisijas loceklis. Zemnieku saimniecība «Pāvuli» ik gadu atbalsta tradicionālos spor­ta svētkus Gārsenē.
   Egons Tunķelis aktīvi piedalās dažādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar novada attīstību, savu viedokli paužot iedzīvotāju sapulcēs. Aknīstes vidusskolas skolēni apmeklēja saimniecību, lai iepazītos ar graudkopja darbu. 
   Z/s «Pāvuli» apsaimnieko 270 ha zemes,  tiek audzēti rudzi, vasaras un ziemas kvieši, griķi, rapsis un auzas. Katru gadu tiek iegādāta kāda jauna tehnikas vienība. 
 
Apbalvoto vidū – kooperatīvā sabiedrība «Poceri» no Viesītes novada
No Viesītes novada ap­balvošanai tika izvirzīta Sau­kas pagasta kooperatīvā sabiedrība «Poceri». Ap­balvojumu  svinīgajā pasākumā saņēma valdes priekšsēdētājs Modris Lāčplēsis. 
 
 
P. S. «Brīvā Daugava» iepriekš jau informēja, ka no Salas novada par Gada uzņēmēju tika izvirzīts uzņēmums «UV Serviss». 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru