Sāk pieņemt pieteikumus no potenciālajiem skolēnu brīvprātīgā darba veicējiem
ILZE BIČEVSKA

Salas novada dome jūlijā skolēniem piedāvā brīvprātīgā darba iespējas. Tam aicināti pieteikties bērni vecumā no 13 līdz 18 gadiem, bet jāņem vērā, ka darbavietas ir ne vairāk kā trīsdesmit skolēniem (šo vietu skaits gan patlaban ir palielināts, iepriekš šādas darbavietas bija vien divdesmit pieciem skolēniem). 
    Pašvaldības nolikumā noteikts, ka prioritāri brīvprātīgajam darbam var pieteikties skolēni, kuru ģimenēm piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās statuss, bērni no daudzbērnu ģimenēm un tie skolēni, kuriem abi vecāki ir bezdarbnieki. Pašvaldība arī paredzējusi, ka tad, ja brīvprātīgajam darbam pieteiksies vairāk skolēnu, nekā ir plānoto dar­bavietu, kandidātus noteiks izlozes kārtībā, un šo izlozi veiks pašvaldības Sociālais dienests. Izloze būs atklāta, tajā varēs piedalīties jebkura ieinteresētā persona. 
    Patlaban iesniegumus brīvprātīgajam darbam jau var iesniegt novada pašvaldībā 101. kabinetā. Tos pieņem pirmdienās–ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās – no pulksten 8.30 līdz 16.00. No skolēniem tiek prasīta aizpildīta pieteikuma anketa – iesniegums (brīvprātīga dar­ba nolikums un tā pielikums Nr.1, anketa jāmeklē www.sa­lasnovads.lv) un ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis atļauj veikt brīvprātīgo darbu. 
    Skolēniem, kas iegūs iespēju uzsākt darbu, ir noteiktas 20 darba dienas mēnesī, nepārsniedzot četras stundas dienā un 20 stundas nedēļā.
Kā informē pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Ludmila Austriņa, pagaidām saņemts viens iesniegums. Bet vēl līdz to izvērtēšanai, kas paredzēta maija beigās, ir laiks. 
     – Pagājušajā gadā šī darba iespēja tika uzņemta ar atsaucību. Skolēni tiek nodarbināti to spēkiem piemērotos apkārtnes sakopšanas darbos: piemēram, dobju ravēšanā, zāles grābšanā u.tml., darba vietas or­ganizējot maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai. Darbu uzrauga un par bērnu drošību gādā šim pienākumam speciāli norīkoti SIA «Vīgants» strādnieki. Skolēns, kurš dienā godprātīgi nostrādā tam paredzēto stundu skaitu, saņem piecus eiro. Līdz ar to mēnesī tā var nopelnīt simts eiro. Pie­mēram, ja no vienas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes šajā darbā piedalās trīs bērni, tas jau ģimenei sanāk ievērojams finansiāls pienesums. 
     Nav noslēpums, ka bērniem un jauniešiem, jo īpaši no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, ir problēmas ar darba iemaņu veidošanu un izpratni par paša pelnītas naudas vērtību. Līdz ar to šāds darbs tam palīdz attīstīties. Tieši, vadoties no pieredzes sociālajā jomā, paš­valdība laika gaitā nolēma par labu šāda pasākuma – brīvprātīgā darba – organizēšanai, – stāsta Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.
    Viņa arī informēja, ka šogad ir saņemta iniciatīva no Salas novada jauniešu domes, kurā tā lūdz rast iespēju organizēt brīvprātīgā darba aktivitātes vēl uz vienu periodu – uz nedēļu – kādā no vasaras brīvlaika mēnešiem. 
   – Te gan atalgojuma nebūs. Skolēni strādās šā vārda pilnā nozīmē brīvprātīgi – bez atlīdzības. Taču pašvaldība laba iznākuma gadījumā varētu pasākuma noslēgumā centīgākajiem, piemēram, organizēt kādu ekskursiju kā pateicību par veikumu, – stāsta I. Spro­ģe. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru