Sākts siltumapgādes pārvades projekts Tvaika ielas rajonā
Aiga Sleže, sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA «Jēkabpils siltums» šovasar plāno veikt Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju Jēkabpilī. 
    Tas tiek darīts, lai paaugstinātu siltumenerģijas ap­gādes sistēmu efektivitāti. Pagājušajā gadā  SIA «Jē­kabpils siltums» parakstīja līgumu  ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fon­da projekta īstenošanu Tvaika ielas rajonā.  Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju, kas paredz aizstāt esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. 
    SIA «Jēkabpils siltums» valdes priekšsēdētājs Alek­sandrs Karpenko stāsta: «Projekta rezultātā Jēkabpils iegūs gandrīz pusotru kilometru rekonstruēto siltumtrašu, no kurām nepilni 800 m tiks izbūvētas pa esošo vietu un gandrīz 700 m pa jaunu vietu, iznesot siltumtīklus no privātiem zemesgabaliem un aizvietojot vecos posmus.»
    Kopējais siltumtīklu ga­rums Jēkabpilī ir 25,2 km. Pēdējo astoņu gadu laikā, veicot rekonstrukcijas darbus siltumtrasēs, lielākā to daļa ir nomainīta pret rūpnieciski izolētām caurulēm, kas ļāvis samazināt siltum­enerģijas zudumus no 30% 2011. gadā  līdz 16% 2016. gadā. 
    Projekta «Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija» kopējie izdevumi ir 1 801 851,60 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi – 1 489 133,55 EUR. Atbalsta summa jeb Kohē­zijas fonda finansējums: 40% no attiecināmajiem iz­devumiem, nepārsniedzot 595 653,42 EUR. Privātais attiecināmais finansējums –  60% no attiecināmajiem iz­devumiem, nepārsniedzot 893 480,13 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi jeb privātais neattiecināmais finansējums ir 312 718,05 EUR.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru