Salas novada dome piešķir apbalvojumus Latvijas proklamēšanas 101. gadadienā
Sagatavoja I. Bičevska

Salas novada dome šogad vēlas pateikties  cilvēkiem, kuru ideāli, gudrība, nesavtīgais darbs novada labā, pašuzupurēšanās un drosme ļāvusi Salas novadam attīstīties ekonomikas, kultūras un izglītības  jomā, ļāvusi kļūt pozitīvi atpazīstamam starp citiem lieliem un maziem Latvijas novadiem. Tie ir cilvēki, kas, stiprinādami novadu un valsti kopumā, krietni strādā un ir paraugs citiem cilvēkiem.
   Kopumā šogad tika sa-ņemti 16 iesniegumi par 14 fiziskām un divām juridiskajām personām. Pašval­dība nolēma piešķirt apbalvojumu «Gada novadnieks» un naudas balvu 50 eiro apmērā divām personām, apbalvot  ar atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro apmērā trīspadsmit un ieteikt apbalvošanai ar pateicības rakstu – vienu personu. 
    2019. gadā ar Salas novada apbalvojumu «Gada novadnieks» tiek apbalvoti: zemnieku saimniecības «Jaunozoli» īpašnieks Rihards Kadirovs – par ieguldījumu izglītības jomas attīstīšanā un fiziskās vides nodrošināšanā, un skaņu operators Agris Grā­mat­nieks – par nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīves un novada vārda atpazīstamības veicināšanā.
    Ar atzinības rakstu tiek apbalvoti: SIA «Vīgants» labiekārtošanas darbu strādnieks Vilnis Jaunītis – par ilggadēju un godprātīgu darbu; Sēlpils pagasta pārvaldes strādnieks Mihails Panass – par godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu; Biržu tautas nama kurinātājs Raimonds Strods – par nesavtīgu un apzinīgu darba pienākumu veikšanu; Sēlpils un Salas kultūras namu deju kolektīvu vadītāja Vika Vanaga – par amatiermākslas un no­vada vārda atpazīstamības veicināšanu; Salas novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane – par profesi­onālu un godprātīgu darbu; Salas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Inga Alužāne – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu; Salas vidusskolas skolotāja Daina Sondore – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu; Sēlpils ev. luteriskās draudzes priekšniece Ligita Ašme – par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, īstenojot Eiropas Savienības projektu Sēlpils ev. luteriskās baznīcas atjaunošanā; Biržu tautas nama amatierkolektīvu dalībniece Lilita Vilciņa – par amatiermākslas veicināšanu un sabiedrisko aktivitāti novadā; zemnieku saimniecības «Bērzi» līdzīpašniece Rita Grīga – par godprātīgu darbu un mērķtiecīgu ieguldījumu piena lopkopības nozares saglabāšanā; SIA «Jēkabpils autobusu parks» – par augsti profesionālu, inovatīvu un kvalitatīvu pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu; SIA «Māju koks» – par uz­ņēmējdarbības vides uz­turēšanu un attīstību Salas no­vadā; Salas kultūras nama direktore Maija Bataraga-Vilka – par kultūras dzīves attīstības veicināšanu novadā.
    Novada domes priekšsēdētājas pateicība tiek pa­sniegta Salas vidusskolas saimniecības vadītājam Ana­tolijam Dimitrije­vam–Kaļiņinam.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. ha
  ha
  pirms 10 mēnešiem

  Dievnama atjaunošanas darbs novērtēts zemāk par pasākumu apskaņošanu par ko vēl maksā algu. Apkopējas, kurinātāji, kapu sargi ak cik daudz Salas novadā daudz radošu personību :) Kauns lasīt

  Atbildēt
 2. referente
  referente
  pirms 10 mēnešiem

  salas novads aicina piedalīties protesta akcijās rīgā? algu gan jau saņems par plezīru rīgā

 3. *
  *
  pirms 10 mēnešiem

  un kuram apbalvojumam tu kādu cilvēku pieteici ?

Pievienot komentāru