Sapulcē Biržu pamatskolā runā par skolas reorganizāciju
ILZE BIČEVSKA

5. martā Biržu pamatskolas zālē notika skolas pedagogu, vecāku un Salas novada pašvaldības pārstāvju tikšanās, lai runātu par gaidāmo Biržu internātskolas slēgšanu un Biržu pamatskolas reorganizāciju. No pašvaldības puses uz šo tikšanos bija ieradusies novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe, priekšsēdētājas vietnieks Juris Balodītis, izpilddirektors Arnis Baumeisters un deputāte Inga Pastare. Viņu sacītajā klausījās aptuveni četrdesmit klātesošo.
    I. Sproģe klausītājus iepazīstināja ar radušos situāciju un plānotajām darbībām. Viņa informēja, ka patlaban internātpamatskolas audzēkņu vidū trīsdesmit bērni ir no Salas pagasta, sešdesmit – no Jēkabpils un, protams, arī no citām pašvaldībām, bet vēl nav skaidrs, cik citu pašvaldību audzēkņu paliks mācīties no jauna izveidotajā skolā, kam durvis būtu jāver šā gada 1. septembrī. 
    - Mūsu uzdevums – pirmkārt gādāt par sava novada bērniem, lai tiem būtu skola. Primāri uzmanība jāvelta sava novada iedzīvotājiem. Nav zināms, cik kvalitatīvi notiks mācību process, ja vienā klasē ar tagadējiem Biržu pamatskolas audzēkņiem mācīsies arī tagadējās internātpamatskolas audzēkņi. Domāju, ka nebūtu pareizi, ja, piemēram, skolotājam stundā uzmanība būtu jāpievērš tikai vienam problemātiskam bērnam, bet pārējiem klasē līdz ar to neatliktu laika. Mēs vēl neesam runājuši ar citām pašvaldībām, vai tie audzēkņi, kuri patlaban mācās Biržu internātpamatskolā, te tiks atstāti arī turpmāk. Tas, protams, ir arī savstarpējo norēķinu jautājums pašvaldību starpā, - sacīja Irēna Sproģe. 
    Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka patlaban abu skolu reorganizācijas jautājumā vairāk ir nezināmā un neskaidrā nekā zināmā. Līdztekus tādiem jautājumiem kā: kāds būs skolas turpmākais audzēkņu skaits un sastāvs, kuri pedagogi paliks strādāt Biržu pamatskolā, bet kuriem darba vairs nebūs, ir jādomā arī par abu skolu telpu turpmāko izmantošanu. 
    Domes priekšsēdētāja stāstīja, ka tagadējās Biržu pamatskolas ēkā varētu izvietot pirmsskolas iestādes grupiņas. Deputāte Inga Pastare piebilda, ka, vadoties pēc jaunajiem normatīviem, kas stāsies spēkā 2020. gadā, telpās, kur bērnudārznieki atrodas patlaban, vairs uzturēties nevarēs to neatbilstības, konkrēti – šaurības dēļ. 
    - Vadoties pēc jaunajām izglītības tendencēm, kas balstītas uz kompetenču izglītību, pirmsskolas audzēkņu nodarbības vairāk balstīsies uz rotaļu elementiem, kam savukārt nepieciešamas plašākas telpas, - norādīja I. Pastare.  
     Domes pārstāvji arī pauda ideju, ka pamatskolas ēkā varētu notikt, piemēram, Biržu Tautas nama pulciņu nodarbības, jo jau patlaban šajā kultūras iestādē trūkstot telpu. Tika norādīts arī uz faktu, ka neatkarīgi no telpu noslodzes tās vienalga jāapkurina, un šis pienākums jebkurā gadījumā paliek vienīgi uz pašvaldības pleciem. 
    Kāds no zālē sēdošajiem ierosināja pamatskolā atvēlēt vietu pašvaldības policijas iecirknim. Klātesošos uztrauca bērnu drošība uz ceļa. Proti – caur Biržiem cauri braucošo automašīnu vadītāji pārsvarā ātrumu nesamazinot, to, ka te ir apdzīvota vieta, neievērojot, tāpat kā neņemot vērā gājēju pāreju, kas atrodas netālu no autobusu pieturas. Runātāji pieprasīja, lai tiktu izlikta ātrumu ierobežojoša zīme (pat līdz 30 km/h) vai pat uzstādīts luksofors. 
     Brīdi zālē runāja visi, cits citā neklausīdamies, tad kāda cita zālē sēdošā sieviete sarunu no drošības uz ceļa atgrieza pie skolu jautājuma, prasot, vai tiks nodrošināts, lai skolēniem jaunizveidotajā skolā būtu tie paši klases audzinātāji un skolotāji? I. Sproģe atbildēja, ka to solīt nevarot, jo reorganizācijas rezultātā būs tādi pedagogi, kuriem šeit turpmāk vairs darba nebūs. 
    No zāles izskanēja jautājums, vai jaunizveidotajai Biržu pamatskolai atkal būs jāveic akreditācijas procedūra, kas tagadējai pamatskolai nupat kā izieta no jauna. I. Sproģe atbildēja, ka akreditācija patiešām būs jāveic no jauna. Citu klausītāju interesēja tagadējās Biržu pamatskolas direktores liktenis: - Vai tā ir laba prakse, ka ilggadēju pedagoģi un direktori pakļaus konkursam, kura kārtībā tiks izvēlēts jaunizveidotās pamatskolas direktors? 
    - Faktiski direktors tiek iecelts uz sešiem gadiem, un pēc šā termiņa viņa padarītais darbs tiek vērtēts. Nevienu par direktoru neieceļ uz mūžu. Skolas direktoram ir tādi paši kritēriji kā skolotājiem. Konkurss būs visiem, - skaidroja deputāte I. Pastare. 
    Kāda māte interesējās, vai viņas bērns tiešām šoruden varēs turpināt mācības devītajā klasē? Uz to tika saņemta atbilde, ka jaunizveidotajā skolā tiks turpinātas visas izglītības programmas, kādas tika apgūtas Biržu pamatskolā. Darbu turpinās arī Viesītes Mūzikas un mākslas skolas un Sēlijas Sporta skolas filiāles, kas te darbojas patlaban. 
     Skolotāji šajā darbdienas vakara sapulcē interesējās arī par to, kāpēc Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā sarakstā „Izglītības un zinātnes 2018. gadā saskaņotie lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju” nav ierakstītas arī Biržu intenātpamatskola un Biržu pamatskola? Uz to tika saņemta atbilde, ka vajadzīgie dokumenti ministrijā jau ir iesniegti. I. Sproģe skaidroja, ka pašvaldības lēmums par skolu reorganizāciju ir pieņemts laikus – pusgadu iepriekš, un līdz ar to šo procesu var uzsākt. Ir izveidota arī reorganizācijas komisija, kurai dots uzdevums sagatavot priekšlikumus šā procesa veikšanai, un šie priekšlikumi iesniedzami jau tuvākajā Salas novada pašvaldības sēdē, kas notiks šomēnes. Domes priekšsēdētāja uzsvēra, ka šajā komisijā darbosies arī abu mācību iestāžu audzēkņu vecāku pārstāvji. Tāpat vēlēšanos tajā strādāt esot izteikuši arī skolotāju arodbiedrības pārstāvji. 
Kā liecina Biržu internātpamatskolas mājaslapā atrodamā informācija, patlaban te tiek īstenotas piecas izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programma, vispārējās pirmsskolas izglītības programma, speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem un speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem.
     Savukārt skolas pašvērtējuma ziņojumā teikts, ka te ir deviņi klašu komplekti. 2016/17. mācību gadā skolā mācības uzsāka 153 izglītojamie (ieskaitot pirmsskolas grupu) - skolēni pārsvarā no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm. 2016/17. mācību gadā te mācījās 55 bērni no Jēkabpils, 24 - no Salas pagasta, 22 - no Sēlpils pagasta, pa septiņiem - no Viesītes pilsētas un Ābeļu pagasta, pa sešiem - no Kūku un Saukas pagasta, pa pieciem - no Viesītes, Kalna, Neretas un Asares pagasta, četri - no Rubenes pagasta un pa vienam no Zasas un Elkšņu pagasta.
    Minētajā mācību gadā skolā strādāja 34 pedagoģiskie darbinieki: 33 no tiem ar augstāko pedagoģisko izglītību, viens ar vidējo pedagoģisko (interešu izglītības skolotāja). Vienpadsmit pedagogiem piešķirta 3. kvalitātes pakāpe. No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem pamatdarbā bija 31 skolotājs.
Salas novada pašvaldības mājaslapā atrodamā informācija rāda, ka patlaban Biržu pamatskolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: vispārējās pamatizglītības programma, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmskolas izglītības programma un speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē. 
   Biržu pamatskolā strādā 16 pedagogi un deviņi tehniskie darbinieki, izglītojas 86 skolēni un 15 pirmsskolas vecuma bērni.
 
D. Gagunova foto
 
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (26)

 1. Zinātājs
  Zinātājs
  pirms 1 gada

  Biržu pamatskolā mācās 43 pirmsskolas bērni, nevis 15, kā minēts rakstā.

  Atbildēt
 2. Zinātājam
  Zinātājam
  pirms 1 gada

  Rakstā minēts tā, kā minēts Salas novada mājaslapā, kur rakstīts par Biržu pamatskolu. Un ne citādi. :)

 3. zinātājam
  zinātājam
  pirms 1 gada

  tu laikam šā penterējuma autore? Vai žurnālistam nav pašam fakti jānoskaidro? pārkopēt internetu nav liela gudrība

 4. ?
  ?
  pirms 1 gada

  Ja runa par Salas novadu, tad neko pārbaudīt nav iespējams, jo Sproģe nesniedz ziņas pa telefonu, uz vēstulēm atbild 30 dienā, b t ko katru reizi samelo, neatceras, jo vecums neļauj.

 5. A
  A
  pirms 1 gada

  Skaitļi galīgi garām. Es personīgi zinu 5 Sēlpils māju bērnus, tad visi bērnu nama bērni. Tātad bērnu ir krietni vairāk vai arī nav rēķināti sagatavošanas grupu bērni. Iepriekš Sproģe rakstija Novada Vēstis, ka no Salas novada kopā Biržu int.skolā mācās 28 bērni. Fleitee, tā Sproģe uz velna paraušanu. Kad tā m... slēdza Sēlpils skolu, tad gan neuztraucaas, ka telpas tukšas Nekurina, nevedinaq, jāremontē. ................visi lamu vārdi, ko zinu un nezinu veltu viņai

  Atbildēt
 6. Jautājums
  Jautājums
  pirms 1 gada

  Nav zināms, cik kvalitatīvi notiks mācību process, ja vienā klasē ar tagadējiem Biržu pamatskolas audzēkņiem mācīsies arī tagadējās internātpamatskolas audzēkņi. ........................................................................... Kuram uznāca stulbuma lēkme tā šķirot bērnus?

  Atbildēt
 7. ?
  ?
  pirms 1 gada

  Sproģe visu laiku šķiro bērnus. Salas vidusskolā liegta apmācība bāreņu nama bērniem un maznodrošinātajiem. Piemēram, no paša Salas ciemata nabaga bērniņus sūta uz Birziem, jo nabadzīga daudzbērnu ģimene kaut gan vajadzētu tikai nodrošināt bezmaksas ēdināšanu un bērni katru dienu būtu mājās pie mammas.Biržu int.skolas bērnus, kas atnāca no Sēlpils skolas, skolas direktore presē bija nosaukusi par neaudzinātiem mezoneniem. Tapec jau Boki ielika, lai iedzen bērniem bailes un panāca to ar psih.slimnīcām

 8. Aha
  Aha
  pirms 1 gada

  Nu es arī negribētu,lai mani bērni mācās ar tiem bērniem,kam ir tendences uz huligānismu(nesaku,ka tādi tur ir visi),bet fakts ir fakts...

 9. ha
  ha
  pirms 1 gada

  TO: aha Pieredze rāda, ka nosliece uz huligānismu ir nevis nabagajiem, bet labi situētu vecāku berniem. Situetas ģimenes visiem aizver mutes ar naudu vai draudiem. Nabagu bērni dara palīdzības, bet situētu vecāku berni dara ļaunprātīgas blenas, lai nodarītu citiem sāpes, jo audzināti pakļaut un pazemot

 10. 2605
  2605
  pirms 1 gada

  Pagājušogad BD bija intervija ar Internātskolas skolotāju, kas atzina, ka absolūti lielākā daļa audzekņu pēc skolas beigšanas nekur nemācās, arī nestrādā, bet kaut kā bumbulē. Situācija mājās viņus gremdē dziļāk purvā. klasēs kurās būs puse šādu tādu vecāku bērni (kā citādi lai viņus nosauc) un normālu vecāku atvases kura puse ņem virsroku. Domāju, ka sliktākā (tā parasti dzīvē notiek) un motivācija mācīties zudīs arī otrai pusei. Ja manu bērnu no normālas pamatskolas gribētu ielikt internātskolā (bet tā faktiski arī notiks, ar to atšķirību, ka viņi katru vakaru būs mājās), es labāk izvēlētos viņu vest uz pilsētu.

 11. k suns
  k suns
  pirms 1 gada

  Sproģe valkā līdzi izpilddirektoru, kas ne reizi nav muti atvēris. Pastare apstiprina Sproģes teikto. Balodis priecīgs, ka pozīcijas partijā un vienalga par ko iestāsies, lūr tik Sproģei mutē

  Atbildēt
 12. !
  !
  pirms 1 gada

  Sproģe no pirmdienas atvaļinājumā un tādēļ nebūs asa sižeta komentāru viņas aizstāvībai. Kauns par tādu novada vadītāju, kas sevi liela un citus anonīmi zākā

  Atbildēt
 13. izbrīns
  izbrīns
  pirms 1 gada

  Es gan stipri apšaubu Jūsu teikto!Diezin vai Sproģes kundze maz nojauš, cik uzmanības viņai veltāt! Ja reiz cilvēks ir atvaļinājumā, dubultā varētu veltīt laiku komentāriem.Tas taču būtu loģiski, vai ne?Nepalieciet par pēdējo muļķīti un neblamējieties!

 14. Nu
  Nu
  pirms 1 gada

  Re: izbrīns Atvaļinājumu, brīvdienu un Salas novada domes sēžu laikā nav viņas debīlo uzbrukumu oponentiem. Brīvdienās tie ir ļoti reti

 15. Interesanti
  Interesanti
  pirms 1 gada

  Interesanti,kāpēc slvenās Salas vidusskolas direktore bieži nav savā darba vietā bet ir redzama citur?tagad arī 2 dienas nav slima esot. Interesanti slimības lapa būs?

  Atbildēt
 16. to > 2605
  to > 2605
  pirms 1 gada

  Kāpēc izliecies krutāks par tiem nabagu (nepārteicos!) bērniem, kuri, beidzot 9.klasi internētpamatskolā, it kā nekur tālāk nemācās? Kāds bija tavs prātiņš pēc 9.kl., a? Nabagu bērnu gadījumā, tas vairāk liecina, ka viņiem 14-15 gadu vecumā nav ceļā pagadījies kāds lielais gudrais (lielie tik pat stulbi kā tīnis 14-15 gados?), kas tīni paņemtu pie rokas (burtiskā nozīmē) un palīdzētu iekārtoties tālākām mācībām viņa interesēm un spējām(!!!) atbilstošā skolā - vidusskolā, profesionālās ievirzes skolā vai pat Jēkabpils koledžā, kur uzņem pēc 9.kl. beigšanas un ir arī kojas! Jautājums: - Kad pēdējo reizi satiki lielo gudro(!), kurš būtu bijis gatavs palīdzēt otram? Internātpamatskolā laikam tādu nav, ja bērni pēc 9.kl. beigšanas nav devušies tālāk mācīties nu vismaz kādu arodu, jo vnk nav spējuši patstāvīgi to izdarīt!? Pat klases audzinātājam tas nav šķitis svarīgi palīdzēt(!) tādiem bērniem 14-15 gadu vecumā!

  Atbildēt
 17. 2605
  2605
  pirms 1 gada

  To, ka es dzīvē iegūšu augstāko izglītību man bija skaidrs kaut kur ap 5-6 klasi. Un mani motivēja vecāki, gan ar to ka viņiem bija izglītība, kas gan padomju laikos nedeva lielas materiālās priekšrocības (skolotāja pelnīja mazāk nekā traktorists). Es sapratu, ka negribu palikt tajā līmenī, ko redzēju sev apkārt laukos. Un toreiz tie nebūt nebija sapņi par labu amatu un lielu algu, bet varbūt par pacelšanos kaut kādā augstākā garīgā līmenī. Bet šiem bērniem diemžēl šo motivāciju pēc izglītības, pēc profesijas iegūšanas vecāki neiedod, un ja to neiedod vecākl, tad visdrīzāk to neiedos neviens, ne skolotājs skolā, ne bāriņtiesas loceklis (hi), ne kaut kāds vēl mistisks onkulis.

 18. zinātājs
  zinātājs
  pirms 1 gada

  Aha Nesaprotu, ko var cepties par to, ka abu skolu bērniem būs jāmācās kopā. Nav neviena pašvaldība tik bagāta, lai maksātu par katru bērnu lielu ikmēneša naudu. Bērni mācīsies savās pašvaldību skolās.Vienīgi šeit būs vietējie Biržu bērni.

  Atbildēt
 19. zinātājs
  zinātājs
  pirms 1 gada

  Aha Nesaprotu, ko var cepties par to, ka abu skolu bērniem būs jāmācās kopā. Nav neviena pašvaldība tik bagāta, lai maksātu par katru bērnu lielu ikmēneša naudu. Bērni mācīsies savās pašvaldību skolās.Vienīgi šeit būs vietējie Biržu bērni.

  Atbildēt
 20. Ha
  Ha
  pirms 1 gada

  Salas vsk strauji pieaugs bērnu skaits, jo no Salas ciemata arī bērni mācījās Biržos. Tiem bērniņiem neklāsies viegli, jo Salas vsk bērnus dala turīgo vecāku bērnos un nabagos. Diemžēl. Jāsaka gan, ka tā turība ir dzīvoklis noplkušaa mājā un bagātība - apģērbs. Prāta un sirds bagātības 0 kvadrātaa.

  Atbildēt
 21. zinātājs
  zinātājs
  pirms 1 gada

  Straujš skolēnu skaita pieaugums Salas vsk noteikti nebūs, jo no Salas novada ir 30 bērni, no kuriem puse Līkumu bērni, tad atlikušie puse no Biržiem un no Salas pavisam maz.

 22. zinātājs
  zinātājs
  pirms 1 gada

  Straujš skolēnu skaita pieaugums Salas vsk noteikti nebūs, jo no Salas novada ir 30 bērni, no kuriem puse Līkumu bērni, tad atlikušie puse no Biržiem un no Salas pavisam maz.

 23. ha
  ha
  pirms 1 gada

  Sproge raksra,ka no Salas pagasta 24 bērni, bet no Sēlpils pagasta 22. Tajos 22 būtu jābūt ari bāreņu nama bērniem, bet tad tas skaitlis ir par mazu, jo es personīgi zinu 4 māju bērnus no Sēlpils pagasta. Par b/n Ziemassvētkos rakstīja, ka pasākums Līkumos bijis 23 bērniem. Skaitļi nesakrīt, jo Sproģe katru reizi saka kaut ko citu uz neatceras no vecuma, ko kur samelojusi. Arī 24 Sals pagasta bērni ir daudz.

Pievienot komentāru