Sarkanais Krusts pasniedz dāvanu kartes
AIJA VALDMANE

Aizvadītajā nedēļā svinīgos apstākļos svaigi izremontētajā Sarkanā Krusta Jēkabpils reģionālās komitejas zālē, kas atrodas Rīgas ielā 201, izpilddirektore Velta Ozoliņa, valdes priekšsēdētājs Kaspars Skruzmans un brīvprātīgais Ingars Ozols-Ozoliņš  trim ģimenēm pasniedza dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 
Tās bija domātas, lai iepirktos «Zvaigznes ABC» grāmatnīcā. Kopā tās bija pa­redzētas sešām ģimenēm, bet trīs objektīvu apstākļu dēļ nebija ieradušās. Dā­va­nu kartes bija iegādātas par zie­dojumu urnā saziedoto naudu. 
Bija ieradies Aleksandrs Ada­movičs, taču viens, bez bērniem. Mājās viņam ir pieci gan skolas, gan pirms­skolas vecuma bērni. Laura Zu­te bija atnākusi ar diviem sa­­viem skolas vecuma bērniem: 12 gadus veco Ro­ber­tu un desmitgadīgo Saniju. Ko­pā viņai ir četri bērni: trīs skolēni un viens pirmsskolēns. Viņa stāstīja, ka par šo naudu iegādāsies kancelejas pre­ces, burtnīcas. Taču ir vajadzī­gi  arī apavi un ap­ģērbs. Lai­la Tutāne bija kopā ar diviem dēliem – četrus ga­dus veco Romānu un pirmklas­nieku Kristeru. Viņai ir vēl trešais bērniņš – 3 nedēļas vecā Elīna.
Vēlāk pēc dāvanu kartēm ieradīsies Dunduru, Skripņikovu-Smirnovu un Kazanavsku ģimenes. 
K. Skruzmans visiem tiem bērniem, kas ies skolā, no­vēlēja cītīgi mācīties, jo zi­nāšanas vienmēr būs vajadzīgas.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru