Sintija Gulbe, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Sintija Gulbe, Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Sākot ar 1. janvāri, spē­kā stājušies grozījumi, kas paredz izmaiņas pacientu līdzmaksājumu apjomā, saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pa-kalpojumus. 
      Pacientu līdzmaksājums pie ģimenes ārsta personām no 65 gadu vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs 1 eiro. Savukārt personām līdz 65 gadu vecumam, apmeklējot ģimenes ārstu, būs jāmaksā 2 eiro par vizīti. Pacienta līdzmaksājums par ģimenes ārsta mājas vizīti paliks nemainīgs – 2,85 eiro.
      Visiem iedzīvotājiem būs samazināti līdzmaksājumi, veicot izmeklējumus un ap­meklējot ārstu speciālistu. Ja iepriekš pacienta līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad no šī gada – 4 eiro. Līdzīgi samazināsies arī līdzmaksājums par gultasvietu dienas stacionārā – no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu, ārstniecības iestādēs līdzmaksājums pa­liek nemainīgs – 10 eiro, savukārt par ārstēšanos aprūpes nodaļās vai gultās un no onkoloģiskām vai onkohematoloģiskām saslimšanām, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības līdzšinējo 7,11 eiro vietā pacienta līdzmaksājums būs 7 eiro.
Pacienta līdzmaksājums datortomogrāfijas izmeklējumiem bez kontrastvielas, sākot ar 1. janvāri, būs 14 eiro, nevis 14,23 eiro. Sa­vukārt par izmeklējumu ar kontrastvielu 21,23 eiro vietā būs jāmaksā 21 eiro. Par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu bez kontrastvielas līdzšinējo 28,46 eiro vietā būs jāmaksā 28 eiro, bet par izmeklējumu ar kontrastvielu līdzšinējo 35,57 eiro vietā jāmaksā 35.
     Nacionālais veselības dienests atgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas no pa­cientu līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, piemēram, bērni līdz 18 gadu vecumam, politiski represētās personas, 1. grupas invalīdi, trūcīgas personas un citas. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru