Skaistumkopšanas nozare ceļ trauksmi, ka nesaņem nepieciešamo dīkstāves atbalstu
INESE ZONE

Atbilstoši valdības lēmumiem kopš pērnā gada novembra sava darbība bija jāpārtrauc skaistumkopšanas nozarē strādājošajiem, izņemot frizierus, bet no 21. de­cembra – darbs visai nozarei, arī frizieriem, tika liegts. Skais­tumkopšanas nozarē strādājošie  tagad ceļ trauksmi, ka esošās atbalsta sistēmas apmērs, pieteikšanās un vērtēšanas kārtība nesniedz nepieciešamo dīkstāves laika atbalstu un ir nevienlīdzīga salīdzinājumā ar citās nozarēs strādājošajiem. 
 
Baidās no pabalsta atteikuma, no tā atmaksas pieprasījuma un birokrātijas
Lielākoties tas tā ir tādēļ, ka liela daļa šajā jomā strādājošo ir pašnodarbinātie vai patentmaksas maksātāji. Daļa nozares darbinieku pēc darbības aizliegšanas interesējas, kā atgūt samaksāto patenta maksu. Valsts ieņēmumu dienests (VID) skaidrojis, ka jāraksta iesniegums, uz kura pamata iemaksātā patenta summa speciālistiem tiek atmaksāta atpakaļ. Taču, kad decembrī tika nolemts, ka var pieteikties atbalstam, šie speciālisti to nevarēja saņemt, jo viņiem nebija aktīva patenta. Tas ir tikai viens no ie­mesliem, kāpēc nozares darbinieki esošo atbalsta sistēmu uzskata par neefektīvu attiecībā pret viņiem.
Kā liecina aptauja, kas veikta pēc Latvijas Kos­mē­tiķu un kosmetologu asoci­ācijas iniciatīvas no šī gada 5. līdz 10. janvārim, 80% skaistumkopšanas nozarē strādājošo no valsts atbalstam saņēmuši līdz 300 eiro.
Aptaujā piedalījās 1 138 skaistumkopšanas speciālisti. No tiem valsts atbalstam pieteikušies 65%, divas trešdaļas no viņiem jeb 44% no visiem aptaujātajiem saņēmuši valsts atbalstu. Savukārt trešdaļai VID atteicis izmaksu, kā galvenos iemeslus minot: nav nepieciešamais apgrozījuma kritums, valdes loceklis un darbinieks ir vienā personā, nesen uzsākts darbs nozarē, atvaļinājums augustā, nav aktīvs patents, uzņēmējdarbības formas maiņa, uzņēmumā reģistrēti vairāki darbības virzieni, atgriešanās pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.
Starp nozarē strādājošajiem ir liels īpatsvars, kas nepieteicās valsts atbalsta instrumentiem. Aptauja liecina, ka galvenie iemesli slēpjas strādājošo neticībā, ka VID izmaksās atbalstu, jo viņi neatbildīs kritērijiem. Daudziem jau ir negatīva pieredze pavasarī, kad bijis jāatmaksā saņemtais at­balsts, nodokļu parādi, ja ir savs uzņēmums. Turklāt potenciālās izmaksu summas ir pārāk mazas pretstatā birokrātijai un ne tuvu nesedz cilvēka ikdienas izdevumus, turklāt daudziem jāmaksā par darbavietas telpu īri un komunālie maksājumi. 
Starp respondentiem 41% strādā par kosmētiķiem, skaistumkopšanas speciālistiem, 27% – manikīra, pedikīra speciālistiem, 17% – frizieriem, 15% ir pārējie (vizāžisti, permanentā grima, skropstu meistari, SPA speciālisti, masieri u.c.). Savukārt pēc uzņēmējdarbības formas patenta maksātāji bija 22%, pašnodarbinātas personas – 56%, algoti darbinieki  –  12% un valdes locekļi – 10%.
Skaistumkopšanas nozaru asociācija  par šo situāciju ir inf­ormējusi Finanšu ministriju, skaidrojot, ka skaistumkopšana būtībā ir atstāta bez atbalsta. No 9000 strādājošajiem šajā no­zarē atbalstam par novembri ir pieteikušies tikai 1 500.
 
Ministrijas sola rast iedarbīgākus atbalsta mehānismus 
Finanšu ministrs Jānis Reirs ir atzinis, ka skaistumkopšanas nozare ir problemātiska grupa, jo darbinieki ir ļoti sadrumstaloti pēc saviem darbības veidiem. Finanšu ministrija sola sadarbībā ar nozari meklēt veidu, kā atbalstīt šajā jomā strādājošos. Ministrija aicina skaistumkopšanas nozares darba devējus iesniegt pieteikumus dīkstāves pabalstiem saviem darbiniekiem.
 Arī Ekonomikas ministrija informē, ka tiek gatavoti grozījumi attiecībā uz dīkstāves atbalstu, daļēji no­darbināto algas subsīdijām un grantu apgrozāmajiem līdzekļiem, pagarinot termiņus. Gan nav informācijas, ka grozījumi ko paredzētu tieši skaistumkopšanas no­zarei, ņemot vērā tās nodarbināto tik dažādo uzņēmējdarbības statusu.
 
Varētu baudīt atvaļinājumu, ja nebūtu jāuztraucas par iztikšanu
Kāda Jēkabpils salona–frizētavas darbiniece stāsta, ka uzņēmums par atbalsta sistēmu nevarot žēloties, jo tam esot sabiedrības ar ierobežotu atbildību statuss, un tas dod iespēju izmantot visus pieejamos atbalsta pasākumus. 
– Es, protams, ar lielāko prieku atsāktu darbu, bet, ja valstī ir tāda situācija, tad neko nevar darīt. Atbalsta saņemšanas iespējas ir atkarīgas no statusa. Esmu dzirdējusi, ka  iespējas pašnodarbinātajiem un tiem, kas ir patentmaksas maksātāji, ir mazākas. Mēs neko sliktu nevaram teikt. Saņēmām dīkstāves pabalstu par decembri un esam pieteikušies arī par janvāri, kā arī atbalstam apgrozāmajiem līdzekļiem. Pieteicāmies uz visu, uz ko varam pretendēt, un, ja viss šis atbalsts būs, tad nevarēsim sūdzēties, – stāsta friziere.  
Cita salona frizieres stāstītais apliecina, ka iemesls, kāpēc daudzi skaistumkopšanas nozares darbinieki nepiesakās atbalstam, ir bažas, ka nauda būs jāatmaksā, jo VID, izvērtējot situāciju, atradīs kādu neatbilstību saņemšanas nosacījumiem.  Speciāliste stāsta, ka tieši tāpēc vēl nav pieteikusies atbalstam. Pašlaik konsultējoties par to ar grāmatvedi, kas mudinot pieteikties, un acīmredzot sa­ņemšoties un to tomēr izdarīšot. 
– Labprāt strādātu, tagad izbaudu šo laiku kā atvaļinājumu, ko līdz šim neesmu varējusi atļauties, bet ir bažas par ikmēneša maksājumiem. Tas ir tas, kas no­māc cilvēkus, – skaidro friziere. 
– Nevar teikt, ka atbalsta pavisam nav. Iesniedzu pieteikumu dīkstāves atbalstam par novembri un to saņēmu, tāpat ir arī par decembri, un par janvāri varēs iesniegt februārī. Taču pa­balsts ne tuvu nesedz visus personīgos izdevumus un izdevumus par darbavietas telpu īri. Tāpēc sevišķi grūti ir tām māmiņām, kas dzīvo vienas ar bērnu, un nav materiāla atbalsta no kāda cita ģimenes locekļa. Si­tuāciju sarežģī tas, ka no jaunā gada mainās nodokļu sistēma, un strādāt ar pa-tentu, ko daru arī es, vairs nevarēs. Jaunā sistēma, kas liek izvēlēties citu nodarbinātības veidu, finansiāli ir neizdevīgāka. Ja gribēja vēl vismaz šo gadu darboties kā patenta maksātājs, līdz 15. decembrim bija jāsamaksā visa summa par gadu – 600 eiro.  To arī izdarīju, izmantojot visus gada nogales ienākumus. Un tagad ir tā, ka patents ir, bet strādāt un nopelnīt neko nevaru. Bet no otras puses, labi, ka tā, jo bez patenta vispār nevarētu pretendēt ne uz kādu pabalstu. Zinu, ka ir tā, ka kolēģes, kas saņēma no VID iemaksātā patenta atmaksu, nevar saņemt dīkstāves atbalstu. Es par novembri saņēmu 280 eiro atbalstu plus vēl 33,33  eiro piemaksu, jo esmu mazgadīga bēr­na māmiņa. Kopā tātad ap 300 eiro. Ja atrēķina no tā ikmēneša patentmaksu, kas jau samaksāta – 50 eiro –, un maksu par darba telpu nomu, nekas daudz pāri nepaliek. Ar to būtu grūti vienai nosegt visus rēķinus un iztikas izdevumus. Bet labi, ka man vismaz ir šis pabalsts, varu samaksāt telpu īri, un situācija ir vismaz pa nullēm. Jo ir dzirdēts no kolēģiem, ka citiem kādu iemeslu dēļ dīkstāves pabalsts ir atteikts. Tagad galvenais, lai beigās nesanāk tā, ka kaut kas tomēr nav atbilstošs un kāda daļa atbalsta jāatmaksā. Zinu, ka kolēģiem pēc pavasara dīkstāves bija tādi gadījumi, – stāsta Jēkabpilī praktizējoša manikīre.  
Viņa  piebilst, ka manikīri arī pirms pandēmijas cītīgi ievēroja dezinfekcijas prasības, lietoja maskas. Un tagad viņa šīs darbības pastiprinājusi. Pēc katra klienta mainījusi cimdus, vēdinājusi telpas, maksimāli izmantojusi dezinfekcijas līdzekļus, katra cilvēka nagu apstrādei izmantotie instrumenti tikuši izmesti, ievietojot atsevišķā maisiņā. Klienti esot labi zināmi, pastāvīgi, un, ja kādam būtu pozitīvs Covid tests, tad līdz sīkumam varētu palīdzēt izsekot viņa gaitas: apmeklējuma datumu, kad  atnācis, aizgājis. Speciāliste stāsta, ka viņas praksē bijis kontakta gadījums ar Covid pozitīvu klienti. Nepieciešamo dienu skaitu atradusies izolācijā, bet infekcija pašai nav konstatēta. Manikīre pieļauj, ka tas bijis tieši darba laikā rūpīgi ievēroto drošības pasākumu dēļ. Tāpēc esot zināma netaisnīguma sajūta, jo citi, kam  atļauts strādāt, piemēram, veikali, ne vienmēr spēj izsekot  pieļautajam klientu skaitam un nodrošināt, lai klienti ievēro visus nosacījums. 
 
Red. piebilde. Ministru kabinetā  12. janvārī apstiprināti grozījumi dīkstāves atbalsta un daļēji nodarbināto algas subsīdijas atbalsta programmu noteikumos, pagarinot to darbības termiņu līdz brīdim, kamēr spēkā būs valdības noteiktie ierobežojumi saimnieciskajai darbībai. Attiecīgi komersantiem līdz 15. februārim  jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumi atbalsta saņemšanai par dīkstāvē esošiem un daļēji nodarbinātiem darbiniekiem janvārī. Tādos pašos termiņos pieteikums dīkstāves atbalsta saņemšanai jāiesniedz arī pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem.
Tāpat abu atbalsta programmu MK noteikumi papildināti ar normām, ka iesniegumos par martu un tālākajiem mēnešiem darba devējiem, pašnodarbinātām personām vai patentmaksātājiem būs jānorāda arī pamatojums par ieņēmumu samazinājuma saistību ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 in­fekcijas ierobežošanai. At­balstam par dīkstāvi ir tiesīgi pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto at­balsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20%. 
No 1. janvāra tiek palielināts minimālais dīkstāves atbalsta apmērs līdz 500 EUR mēnesī  gan uzņēmumu darbiniekiem, kas pa­bals­tam var pieteikties paši, gan pašnodarbinātām personām, gan patentmaksātājiem.

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. haha
  haha
  pirms 1 mēneša

  Parādiet kaut vienu frizieri,kas izsniedz čeku.

  Atbildēt
 2. Skolnieciņš no svētezera
  Skolnieciņš no svētezera
  pirms 2 nedēļām

  Saltā ziema rit savā krāšņumā. Zemi klāj balts sniegs. Aukstās naktis ir kļuvušas par ikdienu. Visapkārt valda ziemas burvība. Tik par nelaimi, šo pasakaino skatu aizsedz kovid-19 (covid-19) pandēmija. SARS-CoV-2 vīruss negrib atkāpties. Kovid-19 sērga ir negatīvi ietekmējusi mūsu dzīves. Tomēr nevajag skumt un bēdāties, jo pavisam drīz sāksies vakcinācija pret SARS-CoV-2 vīrusu. Lai gan pašlaik vakcinācija ar tādu ražotāju vakcīnām kā Pfizer-BioNTech, AstraZeneca un Moderna ir nedaudz aizkavējusies, taču pēc brīža vīruss taps uzveikts. Vakcinācija ļaus mums uzvarēt kovid-19 sērgu, tāpēc, mani mīļie tautieši, vakcinēsimies! Rindā uz vakcināciju var pieteikties gan elektroniski mājaslapā manavakcina.lv, gan telefoniski zvanot uz 8989 darbadienās no pulksten 9:00 līdz 17:00. Būsim apzinīgi. Parūpēsimies par savu un apkārtējo drošību savlaicīgi. Nepadosimies! Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem. Godāsim visvareno Pērkonu. Pielūgsim Pērkonu. Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iekursim savas viensētas pagalmā rituālo ugunskuru par godu Pērkonam – Debesu Tēvam. Ziedosim ugunskurā trīs saujas zirņu un gabaliņu sviesta. Lūgsim Pērkona svētību sev un savai dzimtai. Pērkons ir viens no spēcīgākajiem mūsu sentēvu Dieviem. Pērkons ar prieku uzklausīs mūsu lūgšanas. Kopš senseniem laikiem Pērkoņtēvs ir palīdzējis mūsu senčiem uzvarēt ienaidniekus un nepadoties cīņā. Arī šoreiz Pērkons nepametīs mūs grūtībās. Vajag tikai ticēt un no sirds lūgt viņa svētību. Lai visvarenais, visu godātais Pērkons svētī katru no mums, kas viņam tic! Lai godāts Pērkons – Debesu Tēvs mūžīgi mūžos kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir! Visa slava Pērkonam! Ar Pērkona svētību, Skolnieciņš no svētezera [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #Pērkons #Pērkoņtēvs #pērkonkrusts #rituāli #buršanās #ticība #lūgšanas #LatvjuDievuSvētība #pagāni #saticība #drosme #pašapziņa #spēks #svētezers

  Atbildēt

Pievienot komentāru