Skolās aizvadītas pirmās attālināto mācību dienas
ILZE BIČEVSKA

Krustpils novada Sūnu pamatskolā attālinātais mācību process notiek apmierinoši
     – Pagaidām veicas labi. Sadarbība ar skolēniem un vecākiem norit raiti, saziņas līdzekļi un platformas darbojas. Mūsu skola izmanto vietnes: uzdevumi.lv, soma.lv un, protams, e-klasi. E-klases vietnes darbībā gan pirmdien bija nelieli traucējumi, bet patlaban viss notiek. Skolotāji ar audzēkņiem sazvanās arī telefoniski, kā arī “WhatsApp”. Ja radīsies nepieciešamība, skolēniem nogādāsim arī izdrukātus, kopētus mācību materiālus, - stāsta Sūnu pamatskolas direktore Inese Ziediņa. 
     Sūnu pamatskolai attālināto mācību iespēja jānodrošina 94 audzēkņiem, un direktore stāsta, ka ar visiem audzēkņiem ir kontakts. Ir veikta skolēnu un vecāku aptauja par tehnoloģiju nodrošinājumu mājās, un patlaban ziņu par to, ka kādam būtu problēmas ar interneta pieslēguma ātrumu, tā trūkumu vai viedierīču kvalitāti vai trūkumu nav. Skolai ir vairāki portatīvie datori, kurus vajadzības gadījumā varētu nodot skolēnu rīcībā. Attālinās mācības Sūnu pamatskolā sākas pulksten 8.30, un katram skolēnam jāpieslēdzas līdz pulksten 10.00, lai skolotājs būtu zinātu kursā par to, vai uzdevumi ir saņemti. 
     – Darba uzdevumus sūtām uz e-klasi, kā arī norādām, kur skolēns var gūt papildu informāciju to atrisināšanai. Ja kādam ar uzdevuma izpildi rodas grūtības, skolēns var zvanīt skolotājam, rakstīt “WhatsApp”. Skolotājs ir sasniedzams līdz pulksten 17.00. Atgriezeniskā saite – izpildītie uzdevumi – pie skolotājiem nonāks tuvākajās dienās, bet atsevišķi skolotāji atskaiti par paveikto prasa jau tajā pašā dienā. Mācības mums notiek pēc spēkā esošā stundu saraksta, un mācību plāns ir sagatavots tuvākajām divām nedēļām. Zinu, ka citas skolas mācības organizē pa priekšmetu blokiem, - stāsta direktore. 
    Sūnu pamatskolas pedagogi strādā attālināti no mājām, skolā atrodas vien tehniskie darbinieki, direktore, skolas saimnieks. Sadarbībā ar pašvaldību, skolas darbiniekiem ir nodrošināti vajadzīgie dezinfekcijas līdzekļi. 
    Bērnudārzs (tajā ir 36 audzēkņi) jau nestrādāja skolas brīvlaikā. Parastajos apstākļos skolēnu brīvlaikā te bija tikai dežūrgrupiņa, kas šajā brīvlaikā nestrādāja, bet ar 23. martu, atbilstoši Krustpils novada domes lēmumam, dārziņš ir slēgts.
     -Patlaban viss norit raiti, šodien (otrdien, 24. martā – aut.) e-klasē traucējumu nebija. Mūsu skolotājiem attālināti jāvada nodarbības klasēm, kurā audzēkņu skaits ir ap 12–13, lielākajā mūsu skolas klasē ir 14 audzēkņi. Visvairāk jautājumu par uzdoto mācību vielu patlaban ir devītklasniekiem, kuri tad aktīvi ar skolotājiem sazinās “WhatsApp”, - stāsta Inese Ziediņa. 
 
    Viesītes novadā dažiem audzēkņiem jāpalīdz ar interneta pieslēgumu
     – Kā pēc pirmās darba dienas attālinātā režīmā esam secinājuši, patlaban mūsu skolas audzēkņu vidū problēmas ar atgriezeniskās saites saņemšanu ir no vidusskolēniem. Sākumskolas bērni ir disciplinētāki. Mēs mācības organizējam caur vietnēm uzdevumi.lv, soma.lv un caur e-klasi. Pirmdien e-klase pie mums bremzējās rīta pusē, bet šodien viss kārtībā, - stāsta Viesītes vidusskolas direktors Andris Baldunčiks. 
     Viņš informē, ka skolas audzēkņu vidū ir ģimenes, kurām ir problēmas ar interneta pieslēgumu, vienā gadījumā pat bijis tā, ka mājās nav elektrības. Risināt interneta pieslēguma problēmas talkā nākot pašvaldība, kas konkrētajām ģimenēm to nodrošina. Skola arī pieteikusies valdības piedāvājumam piešķirt portatīvos datorus to audzēkņu vajadzībām, kuriem tie nav pieejami vai ir nekvalitatīvi. Konkrēti Viesītes vidusskolai solīts iedalīt septiņus portatīvos datorus. 
      – Mūsu skolotāji strādā no mājām, un mācības notiek pēc parastā stundu saraksta. Skolotāji audzēkņiem nosaka, kad jāiesniedz atbildes: konkrētajā dienā vai nākamajā. Ceturtdien būs apspriede ar pašvaldību par tālāko rīcību, - stāsta A. Baldunčiks.
 
Skolas piesakās viedierīcēm
     Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece stāsta, ka pirmās divas dienas skolu attālināto mācību norisē pagājušas gana labi. 
  -Esam apzinājuši lielāko daļu novadu skolu un pārliecinājušies, ka pirmās attālināto mācību stundas aizvadītas gana veiksmīgi. Lai arī priekšstatu par skolēnu interneta un viedierīču nodrošinājumu ieguvām jau no aptaujas, ko skolotāji veica brīvlaikā, tomēr reālā darbība šonedēļ, kad sākās attālinātās mācības, uzrādīja neparedzētas nepilnības un trūkumus. Piemēram, to, vai mājās ir pietiekoša interneta jauda, vai konkrētais skolēna rīcībā esošais dators ir pietiekoši jaudīgs. Pašvaldības ir saņēmušas 19. marta Ministru kabineta  rīkojumu „Par iekārtu iegādi un dāvinājuma pieņemšanu attālināta mācību procesa nodrošināšanai ārkārtējās situācijas laikā” un aktīvi piesaka iekārtas skolām, lai labāk nodrošinātu attālināto mācību procesu. Jēkabpils novada skolas, piemēram, pieteikušās šo ierīču saņemšanai, lūdzot iedalīt līdz trim četrām  viedierīcēm katrai no mācību iestādēm, - stāsta R. Muižniece. 
 
Dignājā attālinātajā režīmā māca arī apvienotās klases
    Dignājas pamatskolā pirmās divas attālināto mācību dienas noritējušas gana labi. Tāpat kā citviet, arī te pirmajā dienā nedaudz bremzējies e-klases darbs, savukārt otrdien traucējumi bijuši vietnē “uzdevumi.lv”. Pēc skolēnu skaita lielākajā šīs skolas klasē ir septiņi audzēkņi, un šajā skolā pastāv arī apvienotās klases, kas skolotāju darbu nedaudz sarežģī. Kopā mācības šajā formātā jānodrošina 40 pamatskolas un 32 pirmsskolas audzēkņiem.
     – Pirmās klases audzinātāja ar saviem skolēniem šajās dienās sazinājās telefoniski, latviešu valodas skolotāja nodrošināja kopīgu lasīšanu, angļu valodas skolotāja ar audzēkņiem rīkoja telefona sarunas angliski. Skolotāji uzdod audzēkņiem arī radošos darbus. Bez uzmanības nepaliek arī bērnudārznieki, kuriem ir savas darba burtnīcas, ko tie aizpilda kopā ar vecākiem. Tāpat arī pirmo četru klašu audzēkņiem šajos mācību apstākļos ir svarīga vecāku klātesamība. Un jūtam, ka vecāki nopietni iesaistās: zvana, konsultējas, - stāsta Dignājas pamatskolas direktore Ilga Vēvere. 
    Viņa teic, ka tehniskais nodrošinājums skolēnu mājās ir puslīdz labs, un tur, kur tas tā nav, skola meklē citus risinājumus: piemēram, sūtot informatīvas īsziņas. Mācību grāmatas un darba burtnīcas atrodas pie skolēniem, tās, protams, var atvērt arī platformā “maconis.lv”.  Attālinātās stundas notiek, vadoties pēc stundu plāna otrajam semestrim. 
 
Zasas vidusskolā attālinātās stundas notiek pa mācību priekšmetu blokiem
     -Mūsu skolotāji daļu šīs mācību nedēļas uzdevumu audzēkņiem nosūtīja jau sestdien un svētdien. Izpildītie uzdevumi audzēkņiem jāiesniedz nedēļas laikā. Tā ka darbu var paveikt bez stresa. Patlaban redzam, ka daļa skolēnu uzdoto pilda rīta pusē, bet citi - pēcpusdienā, kad mājās pārnāk vecāki. Problēmas? Pirmdien bija traucēta e-klases darbība, vēl vajadzēja palīdzēt vienam skolēnam, kuram mājās nav datora un interneta pieslēguma, vajadzēja izdomāt, ka varētu mācīties viņš. Patlaban viņš kooperējas ar kaimiņu, ceram, ka drīzumā saņemsim pieteiktās viedierīces, no kurām viena noteikti nonāks šā audzēkņa rīcībā, - stāsta Zasas vidusskolas direktore Arnita Pore.  Viņa teic, ka tiešsaistes mācības netiek rīkotas, apzinoties reālās tehniskās iespējas un interneta pieslēgumu jaudas. Atsevišķos gadījumos tiekot rīkoti videozvani. Zasas vidusskolas pedagogi strādā gan skolas telpās, gan no mājām, gan abējādi. Lielākajā klasē šajā skolā ir astoņpadsmit audzēkņi. Zasas vidusskolā patlaban mācības notiek pa blokiem: pa diviem, trim priekšmetiem dienā. 
 
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. žļurben žļarbenis
    žļurben žļarbenis
    pirms 6 mēnešiem

    Skolēniem tas noteikti patīk, ja skolotāja sāk bārties ir iespējams izslēgt datoru vai pārklāt to ar segu.

    Atbildēt

Pievienot komentāru