Spriež par dziesmu Krustpils novadam
Sagatavoja A. Valdmane

   Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē Kārlis Pabērzs domes deputātiem skaidroja, ka nolikums izskatīšanai domes sēdē tiek piedāvāts tādā redakcijā, kādā to izskatīja minētajā komitejā. Sākās debates par grozījumiem sagatavotajā nolikuma projektā.
    Pēteris Gra­vāns norādīja, ka dziesmas vārdiem konkurss bija paredzēts līdz 10. martam. Kornēlija Brū­niņa paskaidroja, ka komitejā tika daudz diskutēts par šo nolikumu, rezultātā tika mainīts tikai laiks. Līga Zalāne izteicās, ka ir priekšlikums, ka var iesniegt tikai dziesmas vārdus. K. Brūniņa izteica nožēlu, ka uz komitejas sēdi nebija neviens no simtgades darba grupas. Elīna Serkova atgādināja, ka finanšu komitejā tika runāts, ka konkursu var sadalīt divās daļās. Jurists Ivars Jaševs skaidroja, ka šis ir sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas izskatītais un uz domi virzītais lēmumprojekts. Tas, kas tika pārrunāts finanšu komitejā, nebija saistīts ar tajā izskatāmo lēmumprojektu, tāpēc arī nevarēja skatīt citu variantu. K. Brūniņa šim skaidrojumam piekrita. L. Za­­lāne ierosināja, ka varbūt var sacerēt tikai vārdus. Aija Vetere skaidroja, ka bija mērķis, lai arī skolēni var piedalīties. Vija Stiebriņa secināja, ka tad atkal vajadzēs konkursu, lai būtu notis. K. Pabērzs norādīja, ka būtiskākais ir izsludināt konkursu, lai virzās uz priekšu. P. Gravāns domāja, ka pēc šī nolikuma sanāk, ka galvenais ir komponists, kurš meklē vārdus. I. Jaševs vērsa klātesošo uzmanību uz to, ka nebija iesniegta pilnīga informācija nolikuma sagatavošanai. Dace Vītola pauda viedokli, ka nevajag sasteigt. V. Stieb­riņa ierosināja, ka, ja tekstu raksta atsevišķi, tad būtu jāparedz cita maksa. I. Ja­ševs secināja, ka tad atsevišķi jāliek punkts par dziesmas vārdu konkursu līdz noteiktam datumam, ko tad izvērtē, un sadarbībā ar komponistu līdz 10. aprīlim rada dziesmu. Deputāti izteica ierosinājumus par termiņiem. E. Serkova ierosi­nāja komponēt vēlāk, visu līdz 10. maijam. I. Jaševs apkopoja deputātu priekšlikumus un secināja, ka tātad pirmais posms ir vārdi. V. Stiebriņa piedāvāja termiņu: 20. marts, bet gatavai dziesmai jābūt līdz 20. maijam. E. Serkova sacīja, ka var organizēt konkursu tikai uz vārdiem, tad piesakās komponisti, un no visiem izvēlas labāko. Ierosinā­jumus konkrētiem nolikuma punktiem izteica K. Brūniņa, V. Stiebriņa, P. Gravāns, K. Pabērzs, E. Serkova, L. Za­lāne, Daina Kalve. Ju­rists I. Jaševs apkopoja priekšlikumus un veic labojumus nolikuma tekstā. P. Gravāns pauda viedokli, ka turpmāk šādi nevar izskatīt nolikumus, tiem jābūt izstrādātiem darba grupā. Domes priekšsēdētājs aicināja balsot par precizēto nolikumu, ņemot vērā deputātu ieteiktos priekšlikumus. Lai veicinātu lokālpatriotismu, Krustpils novada vienotību un atpazīstamību, pamatojoties uz likumu un ņemot vērā novada pašvaldības Latvijas 100-gades svētku darba grupas ierosinājumu, atklāti balsojot «par», Krustpils novada dome nolēma apstiprināt pašvaldības konkursa «Dziesma Krustpils novadam» nolikumu, kā arī apstiprināt balvu fondu 500 eiro.
     Dziesmas teksts datorrakstā jāiesniedz līdz 20. martam, notis ar dziesmas tekstu  – līdz 21. maijam. Darbus žūrija izvērtēs līdz 28. maijam un rezultātus paziņos līdz 1. jūnijam.
     Sarunā ar BD Kārlis Pabērzs sacīja, ka tas, ka novadam vajadzīga sava dziesma, bijusi simtgades darba grupas iniciatīva. Vārdu autors un komponists var būt viena persona, bet var būt arī dažādi cilvēki. Viņiem nav jābūt populāriem un slaveniem – konkursā var piedalīties ikviens, kurš jūt spējas un vēlmi to paveikt. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. aunu bars!
  aunu bars!
  pirms 9 mēnešiem

  Drīz būs novadu reforma, redz, himnas šiem savajadzējies. Un tā viss turpinās - tiļi tiļi, traļi vaļi, deputāti danco. Kāda nozīme , cik Latvijai gadu- 99 vai 100, vai 101? Būtu labāk risinājuši novada saimnieciskās problēmas.

  Atbildēt
 2. Huligāns
  Huligāns
  pirms 9 mēnešiem

  Krustpiliešiem dziesma "stroitj i žitj pomogajet". Ko tur ākstās ar konkursiem. Vai tad Kīne nevar sacerēt normālu dziesmu. Vardos būtu vēlams iepīt visu pagastu nosaukumus, varbūt arī lielāko ezeru un purvu nosaukumus, bet pieziedājumā nevajadzētu aizmirst vadoņus. Varētu būt piedziedājums Lai dzīvo Kārlis, lai dzīvo Vija tie braši turas tiem ir tas spēks, lai dzīvo Aija lai dzīvo ivars utt.

  Atbildēt

Pievienot komentāru