Starp divām kultūrām
Jānis Apīnis

Jēkabpils Romas katoļu baznīcā ir kalpojis prāvests, kurš savu mūžu  bija veltījis divu tautu  izglītošanai un garīgai aprūpei. Viņa vārds, kurš mūsdienās  diemžēl ir piemirsts, ir minams pirmskara Latvijas un Lietuvas kultūrvēstures kontekstā. Viņa domubiedri un draugi bija izcili abu valstu sabiedriskie un kultūras darbinieki. Šajā publikācijā – mazs ieskats izcilā priestera un pedagoga  dzīvesgājumā.
       Aleksandrs Jodovaļķis (28.11.1883–8.02.1962), pēc tautības lietuvietis, dzimis Tiltišķu pagastā  Lietuvā (tagad Zarasu rajons). Mā­cījās  vietējā pamatskolā, pēc tam Daugav­pilī. 1900. gadā iestājās Pēterburgas garīgajā seminārā, ko beidza 1905. gadā. Pēc ordinācijas viņu norīkoja  par vikāru Maskavas Sv. apustuļu Pētera un Pāvila baznīcā. Vēlāk  bija arī ticības mācības skolotājs un skolu kapelāns Pēterburgā, Voskre­senskā, vikārs un skolotājs  Penzā un  Kuzņeckā.  No 1914. līdz 1918. gadam studēja Pēterburgas Romas katoļu garīgajā akadēmijā un absolvēja to ar maģistra grādu. No 1920. gada līdz 1934. gada 1. novembrim bija Rīgas Svētā Franciska draudzes vikārs, skolu kapelāns un kūrijas notārs. Viņš  bija ļoti aktīvs lietuviešu sabiedriskās un kultūras dzīves organizētājs Rīgā, viens no Rīgas latviešu–lietuviešu biedrības izveidotājiem, tās priekšsēdētāja vietnieks,  lietuviešu avīzes «Rygos Bol­sas» redaktors.  Kopš 1923. gada A. Jo­do­vaļķis bija Rī­gas lietuviešu ģimnāzijas direktors – līdz 1934. gada 1. novembrim, kad no ama­ta aizgāja pēc paša lūguma, pēc kā viņu norīkoja  par Jēkabpils katoļu baznīcas prāvestu.  1929. ga­­dā ir saņēmis Triju Zvaig­žņu ordeni.
     Žurnāls «Katōļu Dzeive» 1935. gada 4. numurā sniedz A. Jodovaļķa jaunās draudzes un vietējo apstākļu raksturojumu: draudze ir teritoriāli ļoti liela, stiepjas līdz Lietuvas robežai. Tās ganam te grūts darbs, kas prasa daudz spēka un labu veselību. Prāvestam bez Jēkabpils dievkalpojumi jā­notur  Viesītē un Neretā. Arī Zasā, kur daudz katoļu, galvenokārt ieceļotāju no Latgales.  No Jēkabpils uz turieni grūti izbraukāt. Tāpat Zasā jādomā par lūgšanu nama celtniecību. Arī Dig­nājas pagasta Ģipterānu skolā ir ap 30 katoļticīgu bērnu, kuriem nenotiek ticības mācība. Jaunais prāvests cer biežāk apmeklēt arī Neretu, kur uz dievkalpojumiem pulcējas ap 300 cilvēku. Tur ir lietuviešu pa­matskola. Jāpabeidz  kapličas  celtniecība  Neretas kapos. 
        Savukārt 1935. gada 12. numurā «Katōļu Dzei­ve»,  informējot par bīskapa J. Rancāna vizitāciju Jēkab­pilī, nedaudz piemin arī A. Jodovaļķi un draudzes dzīvi. Žurnāls raksta, ka ērģeles kara laikā sabojātas, bet nu ar maģistra Jodovaļ­ķa pūlēm vietā iegādāta  fisharmonija. Draudzē ir  ap 1500 locekļu, bet tikai neliels skaits ir māju vai zemes īpašnieki, vairums – strādnieki, tāpēc draudze nav bagāta. Pēdējā laikā tās garīgā dzīve gan sākot uzplaukt, tomēr trūkuma dēļ  iedzīvotāji maz lasa katolisko literatūru un presi. Prāvestam A. Jodovaļkim veselība esot pavāja, jo  pastorālais darbs un lielie attālumi izsmeļ spēkus.
Tomēr, neskatoties  uz dažādām grūtībām, draudzes dzīve prāvesta  Jodo­vaļķa laikā izvēršas ļoti aktīva. Pateicoties viņa iniciatīvai, ir izveidots  stabils baznīcas koris jaunā un daudzsološā ērģelnieka Franča Vuguļa vadībā, notiek dažādi sarīkojumi arī  ārpus  pilsētas. Prāvesta uzmanība baznīcas korim jūtami ietekmējusi tā uzplaukumu. Daudz panākts arī skolās reliģiskās audzināšanas ziņā. «Šeit darbojas skolotājs Baltiņš, ticības mācību mācot ne tikai Jēkabpilī, Krustpilī un citās draudzes robežās atrodošās skolās, bet arī Jaunjelgavā, Sērenē un citur, kuras vienu no otras šķir dažreiz pat vairāki desmiti kilometru. Darbs prasa ne tikai lielu fizisko enerģiju un uzņēmību, bet arī lietpratīgu pieeju  un uzmanību.» – tā 1938. gada 3. marta  rakstā «Jēkabpils katoļu rosība» stāsta laikraksts  «Rīgas Vēstnesis».
      Aleksandrs Jodovaļķis Jēkabpilī kalpo līdz 1940. gada septembrim, kad viņu pārceļ atpakaļ uz Rīgu, bet vietā stājas Jāzeps Kiselis.  Tur viņš ir Sāpju Dievmātes baznīcas rezidents. 
      1951. gada 10. maijā Aleksandru Jodovaļķi, ierodoties viņa dzīvesvietā  Rīgā, Atpūtas ielā, arestē Latvijas PSR VDM izmeklēšanas daļas pārstāvji. Priesteri  tiesā PSRS VDM sevišķā apspriede 1951. gada 14. novembrī sa­skaņā ar KPFSR kriminālkodeksa 58–4. un 58–10.,  1.d pantiem par «palīdzības sniegšanu starptautiskajai buržuāzijai un pretpadomju aģitāciju» un piespriež brīvības atņemšanu uz  8 ga­diem ar mantas konfiskāciju. Ieslodzījumā A. Jo­davaļķis atradās Čeļabinskas un Vladimi­ras apgabalā. Atbrīvots 1954. gada 29. septembrī. Turp­māk dzīvoja Rīgā, savā personīgajā mājā, būdams pensijā. Miris 1962. gada 8. februārī un apbedīts Sv. Miķeļa kapsētā Rīgā.
          Spriedumu atcēla LPSR prokuratūra 1989. gada 8. septembrī, reabilitēts 1992. gada 30. jūnijā. 
 
P. S. Publikācijā izmantoti Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Valsts ar­hīva materiāli. Ja jūsu rīcībā ir fotogrāfijas, dokumenti vai kādas citas liecības par draudzes vēsturi, ieskaitot arī atmiņas, lūgums par to in­formēt, zvanot pa t. 28308513 vai rakstot uz e-pastu: apinis333@inbox.lv. l
 
Foto: Jēkabpils katoļu baznīcas dārzā 1940. gada 30. jūnijā. Liepājas diecēzes bīskapa Antonija Urbša (centrā) vizitācija.  No bīskapa 2. pa kreisi – Aleksandrs Jodovaļķis. Piedalās priesteri, semināristi, draudzes locekļi, baznīcas koris.   
Jēkabpils Vēstures muzeja krājuma foto

Publikācija tapusi projekta «Grāmatas «Jēkabpils Romas katoļu baznīcas un draudzes vēsture» manuskripta sagatavošana» ietvaros. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru