Sūnu mazpulks iegūst «Sējēja 2019» veicināšanas balvu
AIJA VALDMANE

Latvijas Lauksaimnie­cības universitātē Jelgavā zemkopības ministrs Kas­pars Gerhards, Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Inā­ra Mūrniece sveica Zem­kopības ministrijas konkursa «Sējējs 2019» laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus.
    Veicināšanas balvas tika pasniegtas dažādās  nominā­cijās. Nominācijā «Rītdie­nas Sējējs – mazpulks» bal­vu saņēma Krustpils novada Sūnu 748. mazpulks, ko vada Sūnu pamatskolas pedagoģe Daina Kalve.
     Pašlaik mazpulkā darbojas 51 skolēns no 3. līdz 9. klasei. Minētajā konkursā viņi D. Kalves vadībā piedalījās pirmo reizi, taču, kopā ņemot, tā ir otrā reize, jo mazpulku 1997. gadā atjaunoja Ilze Lielause, bet pats mazpulks dibināts 1935. gadā. Pēc tā atjaunošanas tas pirmo reizi arī ir piedalījies konkursā «Sējējs». 
Daina Kalve pastāstīja, kas kritēriji, lai tiktu uz šo konkursu, ir ļoti stingri. Tiek vērtēts pēdējo piecu gadu darbs gan valsts mērogā, gan sadarbībā ar novadiem. Ņem vērā pasākumu organizēšanu un va­dīšanu, piedalīšanos dažādos projektos un konkursos, tāpat arī mazpulku sporta spēles un starp­tautisko pieredzi, piedaloties dažādās nometnēs. Arī atlase bija stingra – uz konkursu drīkstēja  braukt tikai skolotāja un viens no mazpulcēniem. Tā bija Lo­reta Kalve. Vi­ņa ir arī Lat­vijas mazpulku augstākās nominācijas «Aug­sim Lat­vijai» un Sudraba karotītes ieguvēja. Mazpulks ieguvis jau 21 šādu nomināciju. 
    – Man ir ļoti labi mazpulcēni, – sacīja D. Kalve. – Es cenšos darīt visu, lai bērnus ieinteresētu šajā jomā. Ja kāds, beidzot skolu, aiziet projām, viņa vietā nāk citi. 
Biedrība «Latvijas mazpulki» 748. mazpulkam piešķīra naudas balvu, ko viņi izmantos, lai dotos ekskursijā.
     Veicināšanas balva ir diploms, rotāts ar tautiskiem rakstiem un valsts ģerboni, kā arī statuete «Sējējs 2019». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru