Svētki klāt. Kā valsts simtgadi svinēs novados?
ILZE BIČEVSKA

Novembris – valsts svētku un šogad arī īpašais –Latvijas valsts simtgades – mēnesis. Kādi valsts jubilejai veltīti pasākumi notiks mūsu novados šajās dienās?
 
Aknīstes novadā 
    11. novembrī iedzīvotāji, sagaidot Latvijas simtgadi, aicināti pievienoties «Gais­mas akcijai», kad pulksten 18.00, skanot novada baznīcu zvaniem, tiks iedegtas sveces savas mājas, uzņēmuma un iestādes logos un pagalmos, tā pieminot Lat­vijas Brīvības cīņas. 
    17. novembrī Gārsenes kultūras namā noritēs pasākums, domāts visiem Ak­nīstes novada iedzīvotājiem un veltīts Latvijas simtgadei. Pulksten 17.30 pie kultūras nama pulcēšanās lāpu gājienam, pulksten 19.00 – svinīgais pasākums «Latvijai 100», kurā tiks godināti apbalvošanai izvirzītie simts Aknīstes novada iedzīvotāji, bet pulksten 22.00 ballē muzicēs brāļi Puncuļi.
 
Jēkabpils novadā
    16. novembrī pulksten 13.30 Rubeņu kultūras namā (sadarbībā ar Rubeņu bibliotēku un pamatskolu) paredzēts svinīgs pasākums «Latvijai simts». Pēc svinīgās šā pasākuma atklāšanas sekos rokdarbu celiņa «Dzī­paru varavīksne» prezentācija un tiks teikta pateicība tā darinātājām, kā arī būs rokdarbu izstādes «Baltais sapnis» atklāšana. 
     – «Dzīparu varavīksne» ir vismaz 36 pagasta sieviešu kopīgs darinājums kā veltījums valsts simtgadei. Top liels dekors, kas sastāv no daudziem jo daudziem adītiem vai tamborētiem kvadrātiņiem, kas ataino Latvijas karoga krāsas, dabas elementus, kā arī ieadītus vēlējumus savai valstij. Katras «Dzīparu varavīksnes» darinātājas devums iemūžināts, to nofotografējot, un katra arī speciālā albumā ierakstījusi savu novēlējumu Lat­vijai. Savukārt izstāde «Baltais sapnis» ir mūsu iedzīvotāju pūrā esošo balto dvieļu, galdautu, sedziņu utt., kas tapuši gan senākos, gan jaunākos laikos, apkopojums, – stāsta Rubeņu kultūras nama vadītāja Inta Tomāne.
    Vēl šajā dienā Rubeņu kultūras namā būs arī svētku koncerts «Pieskarties pasaulei», kurā uzstāsies dziedātāja Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa, perkusionists Mārcis Kalniņš. Dalībniekiem tiks pa gabaliņam no vietējās interešu kopas «Gardēdis» gatavotās svētku tortes. 
   Dignājas pamatskolā šajā dienā pulksten 14.30 paredzēts LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts «Rakstu rakstus izrakstīju», kas notiks sadarbībā ar Dignājas pamatskolu. 
    Dunavas Romas katoļu baznīcā pulksten 17.00 izskanēs  Jēkabpils novada jauktā kora «Putni» koncerts ar nosaukumu «Mūsu Latvijai – 100». 
    Vēl šajā dienā pulksten 18.00 Leimaņu tautas namā ciklā «Latvijas filmas – Latvijas simtgadei» izrādīs pārpratumu komēdiju «Homo Novus». 
Ābeļu tautas namā pulksten 19.00 Latvijas ne­atkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltītā svētku koncertā uzstāsies Ābeļu pašdarbības kolektīvi un ciemiņi – Jēkabpils tautas nama sieviešu koris «Unda». Pēc tam pulksten 21.00 te būs svētku balle kopā ar grupu «Bruģis».
    17. novembrī Zasā notiks Jēkabpils novada LR proklamēšanas 100. gadadienas svinības. Tās sāksies pulksten 17.30 ar koncertprogrammu «Patiesība» Zasas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tajā uzstāsies kameransamblis «Altera Veritas». Koncertēs Ieva Mežgaile un Anda Eglīte (kokle), Kaspars Gulbis (akordeons), Andis Kluč­nieks (flauta). 
     Pulksten 19.00 Zasas kultūras namā sāksies svētku sarīkojums «Dvēselē ierakstīts Latvijas vārds», kura programmā paredzēta pašvaldības godarakstu pasniegšana, Jē­kab­pils no­vada «Pagastu sakoptības skates 2018» laureātu ap-balvošana un koncerts, kurā piedalīsies vietējie amatieru kolektīvi un koklētāja Ieva Veide. Pulksten 21.30 paredzēts svētku salūts, bet pulksten 22.00 svētku ballē spēlēs grupa «Jauda».
 
Krustpils novadā
   11. novembrī pulksten 17.00 Vīpes pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties Lāčplēša dienas lāpu gājienā no Vīpes kluba līdz Piemiņas akmenim.
    15. novembrī pulksten 19.30 Kūku pagasta izstāžu zālē «Mākslas dārzs» (Zīlānu kultūras namā) paredzēts Kūku pagasta valsts simtgades pasākums, kura laikā atklās studijas «Mākslas dārzs» dalībnieču gleznu izstādi «Ar mīlestību Latvijai». 
    – Tās būs mūsu studijas dalībnieču aptuveni divdesmit eļļas gleznas, kas radītas tieši šai izstādei, kas savukārt veltītas valsts lielajai jubilejai. Katra autore zīmēja ko sev svarīgu: kam tie ir bērnības iespaidi, cita savā gleznā atainoja veco pagast­māju, bet cita apjūsmoja dabas skaistumu savā dzimtajā pusē, – stāsta studijas vadītāja Jolanta Ābele.
    Pulksten 20.00 Zīlānu kultūras namā izskanēs Ievas Akurateres koncerts «Veltījums simtgadei», kurā piedalīsies arī perkusionists Matīss Akuraters un ģitārists Leons Sējāns. Ieeja – bez maksas.
   16. novembrī pulksten 20.00 Antūžu kultūras namā būs projekta «5 Jāņi» Latvijas valsts jubilejas programma «Simts gadi zem trīs zvaigznēm». Un pulksten 22.00 atpūtas vakars kopā ar grupu «Brāļadēli». Ieeja – bez maksas.
     17. novembrī pulksten 17.00 Mežāres kultūras namā notiks Latvijas simtgades svētku pasākums, kurā godinās novada spējīgākos, varošākos, cēlākos, nesavtīgākos, uzņēmīgākos un izpalīdzīgākos cilvēkus. Šajā svētku reizē Krustpils novada pašvaldība pasniegs goda un atzinības rakstus vairākiem desmitiem novada iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāvjiem. Svētku pasākumā paredzēts arī koncerts, kurā uzstāsies  Atašienes pagasta  «Zvirbulēni» un Variešu  pagasta «Zaķīši», dziedās Ieva Parša, spēlēs Valdis Muktupāvels un Rīgas saksofonu kvartets, kā arī tiks rādīta Jēkaba Štel­mahera īsfilma par Krustpils novadu un fotoprojekcijas «Toreiz un tagad» par novada vēsturi. Pasākuma noslēgumā – salūts.  
     19. novembrī pulksten 13.00 Vīpes klubā būs Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktu­pāvela koncerts par godu valsts svētkiem. Ieeja – bez maksas.
 
Salas novadā
    10. novembrī pulksten 18.00 Sēlpils kultūras namā būs tematisks pasākums «Ap­sedz, Dieviņ, manu sētu». Tajā tautas dainās, dejās un dziesmās izdziedās, izdejos Mārtiņdienas atnākšanu un Tēvzemes skaistumu.
     11. novembrī pulksten 16.00 Salā būs orientēšanās sacensības «Izskrien Latviju» ar viktorīnas jautājumiem. 
– Orientēšanās skrējienam reģistrācija sāksies pulksten 15.40, skrējiens startēs no kultūras nama galvenās ieejas. Katrā kontrolpunktā būs apslēpts viens vārds, un kopā tie veidos vienu jautājumu, uz ko vajadzēs atbildēt, nonākot finišā. Orientēšanās pasākums notiks Salas ciemata teritorijā. Par to sīkāka informācija pa tālruni: 26341972 (Pēteris Krastiņš), – stāsta Salas kultūras nama vadītāja Maija Bataraga-Vilka.
   Pulksten 17.00 Salas ciematā būs gaismas akcija «Sēlijas gaisma Latvijai». Iedzīvotāji aicināti ņemt līdzi svecītes, ko aizdegt pie kultūras nama, pie pašvaldības ēkas u.c. vietās ciemata centrā. Bet pulksten 18.00 Salas kultūras namā noritēs novadnieces, dzejnieces un literātes Ligitas Ābolnieces koncertprogramma «Mīles­tība. Tēvzeme. Mūžība.». 
    Biržos pulksten 16.45 no tautas nama sāksies lāpu gājiens un pulksten 17.00 būs piemiņas brīdis par godu Lāčplēša dienai netālu no vietas, kur notika Brīvī-bas cīņas, kā arī paredzēts salūts.
    Arī Sēlpilī šajā dienā visas dienas garumā notiks gaismas akcija «Sēlijas gaisma Latvijai».
16. novembrī pulksten 19.00 Sēlpils kultūras namā notiks koncerts ar nosaukumu «Ir vērts», veltīts Latvijas simtajai dzimšanas dienai. Tā programmā izskanēs Raiņa un Aspazijas, Ā. Elk­snes, Z. Mauriņas, J. Jaun­sudrabiņa, L. Breikša dzeja un R. Paula, I. Kalniņa un M. Lasmaņa mūzika. Dzeju lasīs aktrise Anita Grūbe, dziedās Inguna Kalniņa un muzicēs Māris Lasmanis.
    17. novembrī pulksten 17.00 Salas kultūras namā būs pašvaldības piešķirto apbalvojumu «Gada novadnieks», atzinības rakstu un pateicību svinīga pasniegšana, kā arī vietējo amatieru kolektīvu koncerts. Pulksten 19.00 būs gaismas lāzeru šovs un svētku uguņošana, bet pulksten 22.00 – balle kopā ar grupu «Laika upe».
 
Viesītes novadā
    16. novembrī  pulksten 14.00 Viesītes kultūras pils izstāžu zālē paredzēta sarunu pēcpusdiena «Mēs esam Latvija!». Tajā aicināts piedalīties ikviens novada un pilsētas iedzīvotājs. Vēl šajā dienā būs izstādes «Viesītes novada rakstainie dūraiņi» atklāšana, kurā varēs apskatīt amatniecības centra biedrības «Zīle» dalībnieku darbus, kā arī Artura Gold­berga fotoizstādes «Viesīte rudenī» atklāšana. Un vēl šajā dienā būs tikšanās ar šīs puses dzejniekiem. 
    – Viesītes bibliotēka jau ilgāku laiku uztur labu sadarbību ar vietējiem dzejas rakstītājiem, kuri ir dažāda gadagājuma cilvēki. Mums ir vismaz desmit vietējie dzejnieki. Ar viņiem, tāpat arī ar izstāžu veidotājiem un citiem interesentiem tiksimies šajā sarunu pēcpusdienā pie tējas tases, lai sev atgādinātu to, ka Latvija – tie esam mēs katrs pats, – stāsta Viesītes kultūras pils vadītāja Raisa Vasiļjeva.
   Rites tautas namā šajā dienā pulksten 18.00 notiks Latvijas simtgadei veltīts pasākums, kurā tiks godināti pagasta aktīvākie cilvēki, būs Rites pamatskolas un pagasta amatieru kolektīvu koncerts, un pasākums no­slēgsies ar svētku balli, kas sāksies pulksten 22.00. Ballē spēlēs grupa «Ilūzija» Ieeja pasākumā – par brīvu. 
   Elkšņu kultūras namā šajā dienā pulksten 19.00  būs LR neatkarības 100. gadadienai veltītais pasākums «Manai Latvijai». Tajā koncertēs duets «Lolita un Gusts» (Madona) un Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Tik un tā», kā arī tiks godināti pagasta aktīvākie cilvēki. 
   17. novembrī pulksten 14.00 Lones tautas namā notiks svinīgais pasākums, veltīts  Latvijas simtgadei. Te koncertā uzstāsies saksofonists Jānis Briška un soliste Elīna Beļinska. 
     – Aicināti visi pagasta iedzīvotāji, bet ap septiņdesmit ielūgumus esam izsūtījuši īpaši aicinātiem viesiem, kuriem sacīsim paldies par devumu pagasta kultūras un sabiedriskās dzīves, kā arī uzņēmējdarbības vides veidošanā. Pasākuma apmeklētāji varēs aplūkot izstādi «Mans veltījums simtgadei. Baltie darbi laiku lokos», kurā izstādīti vairāku pagastā dzīvojošo dzimtu krājumos saglabātie senie un jaunāku laiku rokdarbi. Tāpat mums būs izstādes stends ar nosaukumu «Ra­žots Saukas pagastā», kur apkoposim mūsu uzņēmēju veikumu: «Poceru» audzētos ābolus un te ražoto sulu, putnkopības saimniecības «Vilciņi» produkciju, vietējo mājražotāju konfektes, plūškoka sīrupu, kā arī citus mājražotāju gardumus. Čaklajiem darba darītājiem ir sagatavots īpašs suvenīru komplekts, ko viņi saņems dāvanā, – stāsta Lones tautas nama vadītāja Inta Malceniece.
    18. novembrī pulk­sten 11.30  Viesītes Brīvības baznīcā būs svētku dievkalpojums un Viesītes mūzikas skolas audzēkņu sveiciens Latvijai dzimšanas dienā. 
Pulksten 14.00 Viesītes kultūras pilī notiks svinīgs sarīkojums, veltīts LR 100. gadadienai, kura laikā būs Viesītes pašvaldības apbalvojumu  pasniegšana un konkursa «Skaista mana sēļu sēta» laureātu apbalvošana. Bet koncertā «Trīs zvaigznes» uzstāsies komponists Jānis Lūsēns, solisti Zigfrīds Muktupāvels un Kristīne Zadovska, kā arī pavadošā mūziķu grupa. l
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (32)

 1. A
  A
  pirms 1 gada

  10.novembrī 13:00 Sēlpils baznīcas iesvētīšana pēc remonta. Piedalīsies bīskaps. Par to info nekur nav.

  Atbildēt
 2. Laima
  Laima
  pirms 1 gada

  atkal Sproģe gaudos kāda mums neatsaucīga tauta, neko neapmeklē, bet informācijas nav nekur. Kāpēc? Nezinu. Varbūt atjaunošanas darbi bijuši apšaubāmi. Vienas ģimenes pārstāvis baznīcu apgānījis un tās pašas ģimenes pārstāvis metās atjaunot. Baznīcas atjaunošanas laikā nebija neviena labdarības pasākuma kaut gan pieteicās uzstāties gribētāji. Draudze locekļi tēlo mocekļus. Visa tā atjaunošana miglā tīta kā jau viss Sproģes vadītajā Sēlpilī

 3. Laicīgā
  Laicīgā
  pirms 1 gada

  Tu, nospiestā mocekle, vismaz tik daudz saproti, ka baznīca ir nodalīta no laicīgās varas????Miglā tu laikam esi cauru diennakti, ne tu ko zini, ne redzi, ne dzirdi.utt.

  Atbildēt
 4. !
  !
  pirms 1 gada

  Paga, paga! Visos dievnamos pasākumi ir publiski un par visām baznīcām ir informācija. Kas Sēlpils draudzei slēpjams?

 5. arī laicīgais
  arī laicīgais
  pirms 1 gada

  Baznīca ir atdalīta no valsts politiskās varas, bet ne no tautas - tā ir aksioma. Ziņai par pasākumu bija jābūt publicētai zināšanai, bet ne kā domes lēmumam ar rīkojumu to apmeklēt.

 6. laicīgajai Salas domei
  laicīgajai Salas domei
  pirms 1 gada

  Nevajag lēmumu, bet vajag informāciju.

  Atbildēt
 7. Ha
  Ha
  pirms 1 gada

  Iedzīvotāj, ņem savu svecīti un nāc iededz gaismiņu, kad gribi visas dienas garumā! Kā jau visu laiku Salas novadā, lai tikai cilvēki nesatiktos

  Atbildēt
 8. vietējais
  vietējais
  pirms 1 gada

  Kas nu tu par gājēju pie cilvēkiem,tevi redzam labāk pa gabalu un vislabāk ar aizvērtu muti un bez datora fu fu !

 9. A
  A
  pirms 1 gada

  Re: vietējā Tev kā vietējā novada vadītājai kauns, ka neatradi laiku atnākt uz Sēlpils baznīcas iesvētīšanu 10.movembrī un neieliku ziņu novada portālā. Pirms vēlēšanām pameti draudzei kaulu - 3000 euro. Atjaunots Sēlpils dievnams, bet šis pasākums bija tik slepens, ka pat draudzeslocekļi nebija ieradušies... Un pašorganizēts sēlpiliešu lāpu gājiens Taborkalnā arī ir tpu uz tevi un tevis vadīto novadu. Cilvēki negrib tikai sveces likt, bet satikties.

 10. nu jā
  nu jā
  pirms 1 gada

  Neesmu manījis, ka 3000 eiro mētātos kā kauli ????Vai tik tev nerēgojas krievu zaldātu kauli no tava šķūneļa ?Tevi gan neredzēju baznīcas pasākumā,bet draudzes locekļiem visiem sen bija zināms par šo dievkalpojumu un novadam gan nebija jārūpējas par tavu ierašanos.Baidījies, ka kāds var pajautāt par tavu saimniekošanu ar draudzes naudu, kad biji draudzes priekšgalā un tāpēc tupēji mājās. Tu nezini, kas ir sirdsapziņa un tāpēc tā pamosties nevarēja

  Atbildēt
 11. Oj
  Oj
  pirms 1 gada

  Kā tu zini zināja VISI draudzes locekļi vai nē? Ja jau tik slepeni, ka uz šo pasākumu neaicināja ne ziedotājus, ne kaimiņu draudzes, piemēram Seces, Gostiņu, Jaunjelgavas, tad jāšaubās par darījumu tīrību un caurspīdīgumu...

 12. Ilze
  Ilze
  pirms 1 gada

  Pašai ar to darījumu tīrību un caurspīdīgumu bija ai ai ai,kad vadīji draudzi.Vienreiz pārtrauc liet pār visiem savu žulti un paklusē.Mēs vietējie labi zinām,kas tu par putnu un kāda tava dziesma un darbi.Izdarīts labs darbs un par to jāpriecājas, bet tev atkal slikti FUI !

  Atbildēt
 13. A
  A
  pirms 1 gada

  nu nosauc tak vienreiz to draudzes vadītāju vārdā, lai visi zina, kas vainīgs, ka 1967.gadā draudze atdeva dievnamu Sēlpils pagasta valdei, kura to neglabāja, bet priecājās, ka baznīcadrūp (tāpat kā tagad Sēlpils skola). Nosauc vārdā tos komjauniešus, kas čurāja pie altāra un tagad Dievs mielo viņu dvēseli. Nosauc vārdā tos zagļus, kas 90.jos gados nozaga visus būvmateriālus. Tālāk ir tikai baznīcas drupas un nav bijis ko zagt

 14. Ilze
  Ilze
  pirms 1 gada

  Vispirms pati paskaties uz sevi un kārtējo reizi pārtrauc uz citiem rādīt ar pirkstiem.Tavs ieguldījums ir tāds,ka cilvēki joprojām neuzticas arī tagadējai draudzes vecākajai un negrib ziedot.

  Atbildēt
 15. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Paldies Dievam par brīnišķīgo svētību- baznīcas atjaunošanas darbiem, kuru liecinieki un līdzdalībnieki mēs varam būt. Informācija par dievkalpojumu bija pieejama, un visi, kas vēlējās tur būt- arī bija. Skatīsim un novērtēsim to, kas jau ir izdarīts, vēlēsim labu draudzei, novadam un katram cilvēkam, par kura garīgajām mājām varētu kļūt šis dievnams!

  Atbildēt
 16. !
  !
  pirms 1 gada

  davaj konkrēti, kur bija informācija, ko aicināja, ja kaimiņu draudzes un ziedotāji netika informēti

 17. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Pati lielākā bļāvēja jau simtām reižu (laikam par "godu" Latvijas simtgadei) apgānījusi baznīcu un draudzi ar savām nekrietnajām runām, rakstiem un komentāriem. Pašas darbu caurspīdīgums bija tāds, kā jau pieminēts ai, ai, ai. Par draudzes naudu, tika reklamēta pašu izveidotā muļķu partija (nosaukums nav atcerēšanās vērts), iegādātas neesošas durvis baznīcai, u.c."saimnieciskie" darījumi. Pateicoties šīm negodīgajām šeftmanēm tiešām grūti draudzei atgūt reputāciju ļaužu acīs, bet lai darbi runā skaļāk par vārdiem.

  Atbildēt
 18. ?
  ?
  pirms 1 gada

  Tev caurejs piemetusies?Tak zaļš nāk ārā.Cilvēli strādāja, ziedoja un tagad kāda novada madāma gānās zila palikdama

 19. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Tautai jāzina savi "'varoņi"'. Nepatīk? Kas strādāja? Kas ziedoja?

 20. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Tie, kas strādāja un ziedoja agrāk, negaida, ka viņus visu mūžu par to slavinās, bet priecājas, ka pateicās tiem, kas darījuši tagad. Kas te ņemas zila palikdama- tas ir jautājums?

 21. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Ziedotāji nav jāslavina. Tas, kurš ziedo no sirds, to dara negaidot atzinību no cilvēkiem, bet pazemībā dod no tā, ar ko Dievs viņu ir svētījis.

  Atbildēt
 22. žēl
  žēl
  pirms 1 gada

  gan, ka tevi nav svētījis ne ar prātu, ne godu

 23. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Kurš jau spriestu...he-he

atbildēt uz komentāru