Svētki klāt. Kā valsts simtgadi svinēs novados?
ILZE BIČEVSKA

Novembris – valsts svētku un šogad arī īpašais –Latvijas valsts simtgades – mēnesis. Kādi valsts jubilejai veltīti pasākumi notiks mūsu novados šajās dienās?
 
Aknīstes novadā 
    11. novembrī iedzīvotāji, sagaidot Latvijas simtgadi, aicināti pievienoties «Gais­mas akcijai», kad pulksten 18.00, skanot novada baznīcu zvaniem, tiks iedegtas sveces savas mājas, uzņēmuma un iestādes logos un pagalmos, tā pieminot Lat­vijas Brīvības cīņas. 
    17. novembrī Gārsenes kultūras namā noritēs pasākums, domāts visiem Ak­nīstes novada iedzīvotājiem un veltīts Latvijas simtgadei. Pulksten 17.30 pie kultūras nama pulcēšanās lāpu gājienam, pulksten 19.00 – svinīgais pasākums «Latvijai 100», kurā tiks godināti apbalvošanai izvirzītie simts Aknīstes novada iedzīvotāji, bet pulksten 22.00 ballē muzicēs brāļi Puncuļi.
 
Jēkabpils novadā
    16. novembrī pulksten 13.30 Rubeņu kultūras namā (sadarbībā ar Rubeņu bibliotēku un pamatskolu) paredzēts svinīgs pasākums «Latvijai simts». Pēc svinīgās šā pasākuma atklāšanas sekos rokdarbu celiņa «Dzī­paru varavīksne» prezentācija un tiks teikta pateicība tā darinātājām, kā arī būs rokdarbu izstādes «Baltais sapnis» atklāšana. 
     – «Dzīparu varavīksne» ir vismaz 36 pagasta sieviešu kopīgs darinājums kā veltījums valsts simtgadei. Top liels dekors, kas sastāv no daudziem jo daudziem adītiem vai tamborētiem kvadrātiņiem, kas ataino Latvijas karoga krāsas, dabas elementus, kā arī ieadītus vēlējumus savai valstij. Katras «Dzīparu varavīksnes» darinātājas devums iemūžināts, to nofotografējot, un katra arī speciālā albumā ierakstījusi savu novēlējumu Lat­vijai. Savukārt izstāde «Baltais sapnis» ir mūsu iedzīvotāju pūrā esošo balto dvieļu, galdautu, sedziņu utt., kas tapuši gan senākos, gan jaunākos laikos, apkopojums, – stāsta Rubeņu kultūras nama vadītāja Inta Tomāne.
    Vēl šajā dienā Rubeņu kultūras namā būs arī svētku koncerts «Pieskarties pasaulei», kurā uzstāsies dziedātāja Santa Sāre, pianists Ģirts Ripa, perkusionists Mārcis Kalniņš. Dalībniekiem tiks pa gabaliņam no vietējās interešu kopas «Gardēdis» gatavotās svētku tortes. 
   Dignājas pamatskolā šajā dienā pulksten 14.30 paredzēts LR proklamēšanas 100. gadadienai veltīts koncerts «Rakstu rakstus izrakstīju», kas notiks sadarbībā ar Dignājas pamatskolu. 
    Dunavas Romas katoļu baznīcā pulksten 17.00 izskanēs  Jēkabpils novada jauktā kora «Putni» koncerts ar nosaukumu «Mūsu Latvijai – 100». 
    Vēl šajā dienā pulksten 18.00 Leimaņu tautas namā ciklā «Latvijas filmas – Latvijas simtgadei» izrādīs pārpratumu komēdiju «Homo Novus». 
Ābeļu tautas namā pulksten 19.00 Latvijas ne­atkarības proklamēšanas 100. gadadienai veltītā svētku koncertā uzstāsies Ābeļu pašdarbības kolektīvi un ciemiņi – Jēkabpils tautas nama sieviešu koris «Unda». Pēc tam pulksten 21.00 te būs svētku balle kopā ar grupu «Bruģis».
    17. novembrī Zasā notiks Jēkabpils novada LR proklamēšanas 100. gadadienas svinības. Tās sāksies pulksten 17.30 ar koncertprogrammu «Patiesība» Zasas evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tajā uzstāsies kameransamblis «Altera Veritas». Koncertēs Ieva Mežgaile un Anda Eglīte (kokle), Kaspars Gulbis (akordeons), Andis Kluč­nieks (flauta). 
     Pulksten 19.00 Zasas kultūras namā sāksies svētku sarīkojums «Dvēselē ierakstīts Latvijas vārds», kura programmā paredzēta pašvaldības godarakstu pasniegšana, Jē­kab­pils no­vada «Pagastu sakoptības skates 2018» laureātu ap-balvošana un koncerts, kurā piedalīsies vietējie amatieru kolektīvi un koklētāja Ieva Veide. Pulksten 21.30 paredzēts svētku salūts, bet pulksten 22.00 svētku ballē spēlēs grupa «Jauda».
 
Krustpils novadā
   11. novembrī pulksten 17.00 Vīpes pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties Lāčplēša dienas lāpu gājienā no Vīpes kluba līdz Piemiņas akmenim.
    15. novembrī pulksten 19.30 Kūku pagasta izstāžu zālē «Mākslas dārzs» (Zīlānu kultūras namā) paredzēts Kūku pagasta valsts simtgades pasākums, kura laikā atklās studijas «Mākslas dārzs» dalībnieču gleznu izstādi «Ar mīlestību Latvijai». 
    – Tās būs mūsu studijas dalībnieču aptuveni divdesmit eļļas gleznas, kas radītas tieši šai izstādei, kas savukārt veltītas valsts lielajai jubilejai. Katra autore zīmēja ko sev svarīgu: kam tie ir bērnības iespaidi, cita savā gleznā atainoja veco pagast­māju, bet cita apjūsmoja dabas skaistumu savā dzimtajā pusē, – stāsta studijas vadītāja Jolanta Ābele.
    Pulksten 20.00 Zīlānu kultūras namā izskanēs Ievas Akurateres koncerts «Veltījums simtgadei», kurā piedalīsies arī perkusionists Matīss Akuraters un ģitārists Leons Sējāns. Ieeja – bez maksas.
   16. novembrī pulksten 20.00 Antūžu kultūras namā būs projekta «5 Jāņi» Latvijas valsts jubilejas programma «Simts gadi zem trīs zvaigznēm». Un pulksten 22.00 atpūtas vakars kopā ar grupu «Brāļadēli». Ieeja – bez maksas.
     17. novembrī pulksten 17.00 Mežāres kultūras namā notiks Latvijas simtgades svētku pasākums, kurā godinās novada spējīgākos, varošākos, cēlākos, nesavtīgākos, uzņēmīgākos un izpalīdzīgākos cilvēkus. Šajā svētku reizē Krustpils novada pašvaldība pasniegs goda un atzinības rakstus vairākiem desmitiem novada iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāvjiem. Svētku pasākumā paredzēts arī koncerts, kurā uzstāsies  Atašienes pagasta  «Zvirbulēni» un Variešu  pagasta «Zaķīši», dziedās Ieva Parša, spēlēs Valdis Muktupāvels un Rīgas saksofonu kvartets, kā arī tiks rādīta Jēkaba Štel­mahera īsfilma par Krustpils novadu un fotoprojekcijas «Toreiz un tagad» par novada vēsturi. Pasākuma noslēgumā – salūts.  
     19. novembrī pulksten 13.00 Vīpes klubā būs Jāņa Lūsēna un Zigfrīda Muktu­pāvela koncerts par godu valsts svētkiem. Ieeja – bez maksas.
 
Salas novadā
    10. novembrī pulksten 18.00 Sēlpils kultūras namā būs tematisks pasākums «Ap­sedz, Dieviņ, manu sētu». Tajā tautas dainās, dejās un dziesmās izdziedās, izdejos Mārtiņdienas atnākšanu un Tēvzemes skaistumu.
     11. novembrī pulksten 16.00 Salā būs orientēšanās sacensības «Izskrien Latviju» ar viktorīnas jautājumiem. 
– Orientēšanās skrējienam reģistrācija sāksies pulksten 15.40, skrējiens startēs no kultūras nama galvenās ieejas. Katrā kontrolpunktā būs apslēpts viens vārds, un kopā tie veidos vienu jautājumu, uz ko vajadzēs atbildēt, nonākot finišā. Orientēšanās pasākums notiks Salas ciemata teritorijā. Par to sīkāka informācija pa tālruni: 26341972 (Pēteris Krastiņš), – stāsta Salas kultūras nama vadītāja Maija Bataraga-Vilka.
   Pulksten 17.00 Salas ciematā būs gaismas akcija «Sēlijas gaisma Latvijai». Iedzīvotāji aicināti ņemt līdzi svecītes, ko aizdegt pie kultūras nama, pie pašvaldības ēkas u.c. vietās ciemata centrā. Bet pulksten 18.00 Salas kultūras namā noritēs novadnieces, dzejnieces un literātes Ligitas Ābolnieces koncertprogramma «Mīles­tība. Tēvzeme. Mūžība.». 
    Biržos pulksten 16.45 no tautas nama sāksies lāpu gājiens un pulksten 17.00 būs piemiņas brīdis par godu Lāčplēša dienai netālu no vietas, kur notika Brīvī-bas cīņas, kā arī paredzēts salūts.
    Arī Sēlpilī šajā dienā visas dienas garumā notiks gaismas akcija «Sēlijas gaisma Latvijai».
16. novembrī pulksten 19.00 Sēlpils kultūras namā notiks koncerts ar nosaukumu «Ir vērts», veltīts Latvijas simtajai dzimšanas dienai. Tā programmā izskanēs Raiņa un Aspazijas, Ā. Elk­snes, Z. Mauriņas, J. Jaun­sudrabiņa, L. Breikša dzeja un R. Paula, I. Kalniņa un M. Lasmaņa mūzika. Dzeju lasīs aktrise Anita Grūbe, dziedās Inguna Kalniņa un muzicēs Māris Lasmanis.
    17. novembrī pulksten 17.00 Salas kultūras namā būs pašvaldības piešķirto apbalvojumu «Gada novadnieks», atzinības rakstu un pateicību svinīga pasniegšana, kā arī vietējo amatieru kolektīvu koncerts. Pulksten 19.00 būs gaismas lāzeru šovs un svētku uguņošana, bet pulksten 22.00 – balle kopā ar grupu «Laika upe».
 
Viesītes novadā
    16. novembrī  pulksten 14.00 Viesītes kultūras pils izstāžu zālē paredzēta sarunu pēcpusdiena «Mēs esam Latvija!». Tajā aicināts piedalīties ikviens novada un pilsētas iedzīvotājs. Vēl šajā dienā būs izstādes «Viesītes novada rakstainie dūraiņi» atklāšana, kurā varēs apskatīt amatniecības centra biedrības «Zīle» dalībnieku darbus, kā arī Artura Gold­berga fotoizstādes «Viesīte rudenī» atklāšana. Un vēl šajā dienā būs tikšanās ar šīs puses dzejniekiem. 
    – Viesītes bibliotēka jau ilgāku laiku uztur labu sadarbību ar vietējiem dzejas rakstītājiem, kuri ir dažāda gadagājuma cilvēki. Mums ir vismaz desmit vietējie dzejnieki. Ar viņiem, tāpat arī ar izstāžu veidotājiem un citiem interesentiem tiksimies šajā sarunu pēcpusdienā pie tējas tases, lai sev atgādinātu to, ka Latvija – tie esam mēs katrs pats, – stāsta Viesītes kultūras pils vadītāja Raisa Vasiļjeva.
   Rites tautas namā šajā dienā pulksten 18.00 notiks Latvijas simtgadei veltīts pasākums, kurā tiks godināti pagasta aktīvākie cilvēki, būs Rites pamatskolas un pagasta amatieru kolektīvu koncerts, un pasākums no­slēgsies ar svētku balli, kas sāksies pulksten 22.00. Ballē spēlēs grupa «Ilūzija» Ieeja pasākumā – par brīvu. 
   Elkšņu kultūras namā šajā dienā pulksten 19.00  būs LR neatkarības 100. gadadienai veltītais pasākums «Manai Latvijai». Tajā koncertēs duets «Lolita un Gusts» (Madona) un Elkšņu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis «Tik un tā», kā arī tiks godināti pagasta aktīvākie cilvēki. 
   17. novembrī pulksten 14.00 Lones tautas namā notiks svinīgais pasākums, veltīts  Latvijas simtgadei. Te koncertā uzstāsies saksofonists Jānis Briška un soliste Elīna Beļinska. 
     – Aicināti visi pagasta iedzīvotāji, bet ap septiņdesmit ielūgumus esam izsūtījuši īpaši aicinātiem viesiem, kuriem sacīsim paldies par devumu pagasta kultūras un sabiedriskās dzīves, kā arī uzņēmējdarbības vides veidošanā. Pasākuma apmeklētāji varēs aplūkot izstādi «Mans veltījums simtgadei. Baltie darbi laiku lokos», kurā izstādīti vairāku pagastā dzīvojošo dzimtu krājumos saglabātie senie un jaunāku laiku rokdarbi. Tāpat mums būs izstādes stends ar nosaukumu «Ra­žots Saukas pagastā», kur apkoposim mūsu uzņēmēju veikumu: «Poceru» audzētos ābolus un te ražoto sulu, putnkopības saimniecības «Vilciņi» produkciju, vietējo mājražotāju konfektes, plūškoka sīrupu, kā arī citus mājražotāju gardumus. Čaklajiem darba darītājiem ir sagatavots īpašs suvenīru komplekts, ko viņi saņems dāvanā, – stāsta Lones tautas nama vadītāja Inta Malceniece.
    18. novembrī pulk­sten 11.30  Viesītes Brīvības baznīcā būs svētku dievkalpojums un Viesītes mūzikas skolas audzēkņu sveiciens Latvijai dzimšanas dienā. 
Pulksten 14.00 Viesītes kultūras pilī notiks svinīgs sarīkojums, veltīts LR 100. gadadienai, kura laikā būs Viesītes pašvaldības apbalvojumu  pasniegšana un konkursa «Skaista mana sēļu sēta» laureātu apbalvošana. Bet koncertā «Trīs zvaigznes» uzstāsies komponists Jānis Lūsēns, solisti Zigfrīds Muktupāvels un Kristīne Zadovska, kā arī pavadošā mūziķu grupa. l
 
Materiāls ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķprogrammā «Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma». 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (32)

 1. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Re:! Nevienam nav tiesību norādīt draudzei, kurai jūs visdrīzāk nepiederat, ko un kad tai aicināt vai darīt. Dibiniet sektu un dariet kā jums patīk!

  Atbildēt
 2. zin ko
  zin ko
  pirms 1 gada

  A kas tu tāda par noteicēju noklīdusī avs? :DDDD Varbūt jau pietiks laist šķidru?

 3. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Re: zin ko. Fu, cik prasti!

  Atbildēt
 4. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Re: zin ko. Kā reiz rīt, 15.11. Rīgā sāksies etiķetes kursi, kurā būs iespējams apgūt arī etiķeti publiskajā telpā. Vēlu veiksmi!

  Atbildēt
 5. zin ko
  zin ko
  pirms 1 gada

  Kakoi privet, takoi otvet. Laidies pati uz tiem kursiem. :DD

 6. Ticot
  Ticot
  pirms 1 gada

  Re: zin ko. Es labprāt! Tas taču ir super!

 7. ?
  ?
  pirms 1 gada

  DomesTicētāja modīsies no paģirām un atkal ies vaļā. Brrr

  Atbildēt
 8. ?
  ?
  pirms 1 gada

  Moins! Tak laikam Slas novada baz;une slima vai komandējumā. Ne pie viena raksta nav vājprātīgu komentāru visu dienu

  Atbildēt
 9. 100%
  100%
  pirms 1 gada

  Pietiek ar Taviem vājprātīgajiem komentāriem pie visiem rakstiem!

  Atbildēt

Pievienot komentāru