Te – nav naudas, te – nav kur likt nemaksātājus un demolētājus
INESE ZONE

14. martā Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs bija uzaicināts tikties ar pensionāru biedrības «Sasaiste» pārstāvjiem Ķieģeļu ielas mikrorajona brīvā laika pavadīšanas klubā jauniešiem un senioriem. Sarunas tēma bija pērn īstenotā «Sasaistes» projekta kopienas aktivitāšu veicināšanai rezultāti – iedzīvotāju ierosinājumi un pašvaldības amatpersonu solījumu izpilde. Uz tikšanos bija ieradies arī L. Salceviča vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aivars Kraps.
 
Iedzīvotāju interese bija ļoti liela. Dzīvoklī ierīkotajā kluba telpā visiem pat nepietika vietas, un daudzi stāvēja kājās koridorā. Mikrorajona iedzīvotāju no­skaņojums gan nebija optimistisks, jo daudzi pauda viedokli, ka tā ir tikai atrunāšanās un patiesībā ga­diem iesīkstējušās problēmas neviens tā īsti nemaz negrib risināt. 
 
Kādi kaimiņi, tāda dzīve
   Sarunas ievadā Leonīds Salcevičs secināja, ka diemžēl daudzu problēmu iemesls esot mikrorajona iedzīvotāju kontingents – no mitekļiem citur pilsētā tiesas ceļā izlikti par nemaksāšanu, raduši dzīvot uz pabalstu rēķina, nereti alkoholiķi un sabiedriskā miera traucētāji. Bet kaut kur taču pašvaldībai viņi esot jāliek. Domes pārstāvjiem tika atgādināti pērn izteiktie solījumi, tai skaitā arī gādāt, lai īpašnieks parūpējas par daudzstāvu mājas graustu, ko bērni izmanto bīstamām rotaļām un kurš atrodas pie 3. vidusskolas. L. Salcevičs informēja, ka pašvaldība šogad ir izmantojusi iespēju noteikt šādai degradētai un bīstamai ēkai lielāku nekustamā īpašuma nodokli. Tas esot ievērojami lielāks, pārsniedzot četrus tūkstošus eiro, un jācer, ka tas pamudināšot īpašnieku meklēt iespēju,  kā māju sakārtot, nojaukt vai pienācīgi iekonservēt. Kā viena no lielākajām problēmām tika minēti tukšie izdemolētie dzīvokļi, tādu mikrorajonā ir ap 40. Iedzīvotāji pauda viedokli, ka  maksājumi par to apkuri ie­tekmē arī viņu rēķinus. L. Sal­cevičs kārtējo reizi skaidroja, ka tā tas neesot, par dzīvokļiem maksājot pašvaldība, un pašvaldība meklējot veidus, kā izmitināt tajos maksātspējīgus cilvēkus. Tagad pilsētā tapšot jauni uzņēmumi, un uzņēmēji jau interesējoties, kur varētu atrast trīs dzīvokļus speciālistiem. To, ka dzīvokļi tiek izdemolēti, novērst nevarot, jo tāda nu esot daļa mikrorajona iedzīvotāju. Tiklīdz kādu dzīvokli sakārto – durvis uzlauž,  visu izlaupa un izdemolē. Iedzīvotāji tam piekrita, mudinot pašvaldību vairāk gādāt par viņu drošību. Huligānu un vandaļu esot daudz, arī točkas darbojas turpat, kur bijušas. Šobrīd kāds 15 gadus vecs pusaudzis terorizējot visu rajonu – demolējot, ārdoties naktīs. Valsts policija daudz neliekoties ne zinis, lai par to gādājot pašvaldības policija. Iedzīvotāji arī baidoties ziņot policijai, jo tad jānosauc vārds, bet esot bažas, ka tādā veidā to var uzzināt nepilngadīgais agresors, un katram esot bail par savu īpašumu un drošību. L. Sal­cevičs piekrita, ka tā ir problēma, bet Valsts policijas resursi esot mazi un pašvaldības policija reidus naktīs varēšot sākt tikai no 1. mai­ja, kad strādās jau 11 darbinieki. Varbūt izdošoties situāciju uzlabot. Viņš arī aicināja iedzīvotājus ziņot, jo citādi ar huligāniem nevar tikt galā. Par minēto pusaudzi esot informēta arī dome, un ar viņu neviens nevarot tikt galā.
 
Dažu pasažieru dēļ reisus nemainīs
   Viens no iedzīvotāju priekšlikumiem bija veikt izmaiņas autobusu kustības sarakstos, lai 8. maršruta autobuss agri no rīta kursētu līdz slimnīcai, jo tur strādā mikrorajona iedzīvotāji. Tāpat kāds reiss varētu būt brīvdienās, kad tādu neesot vispār, bet līdz centram tālu.
  Bija arī ierosinājums ļaut bērniem ar skolēnu mēnešbiļetēm par puscenu braukt arī brīvdienās, jo citādi mazturīgie netiek uz sacensībām un pasākumiem. (BD jau informēja, ka deputāti par to lēma un secināja, ka  dažu mikrorajona iedzīvotāju dēļ maršrutus nemainīs. Savukārt bērniem atsevišķos gadījumos var piedāvāt bezmaksas talonus, ja tiešām jānokļūst uz sacensībām vai jāpiedalās  koncertā. Visiem skolēniem, kas tāpat vien brīvdienās grib nokļūt centrā vai noskatīties sporta spēli, atlaides nevar dot.) L. Sal­cevičs informēja par šo lēmumu iedzīvotājus. Viņš solīja, ka informēs interešu izglītības skolotājus par iespēju ziņot domei par konkrētiem bērniem, kam nepieciešams domes at­balsts sabiedriskā transporta izmantošanai brīvdienās. Kā varētu darboties šis mehānisms, gan īsti nekļuva skaidrs. Par kādiem bezmaksas taloniem  var būt runa, ja autobusā jāpērk biļete vai jāuzrāda mēnešbiļete? Arī viss mehānisms, kad skolotājs vēršas domē, dome –autobusu parkā, šķita smagnējs un nereāls, ja runa ir par atsevišķiem gadījumiem, kad konkrētā datumā jādodas uz pasākumu. 
 
Nākotnē sola lētāku apkuri no atkritumu dedzinātavas
    Vairāki jautājumi bija par atkritumu saimniecību. Klātesošie vienojās, ka problēmu ir daudz un par šo jautājumu tiks rīkota atsevišķa saruna ar mikrorajona iedzīvotājiem, kur piedalīsies atkritumu apsaimniekotāja –  SIA  «Jēkabpils pakalpojumi» – vadība. Pērn iedzīvotāji arī interesējās par iespēju uzstādīt mikrorajona mājas siltummezglus, kas uzlabotu apkures kvalitāti un ļautu samazināt maksājumus. L. Salcevičs apgalvoja, ka tas izmaksātu ap 100000 eiro, un to dome nevar atļauties. Varbūt uz rudeni vienā vai divās mājās, kur  esot labāka situācija ar maksājumiem, uzstādīšot siltummezglu. 
   – Bet nākotnē ir cits risinājums. Mēs esam dabūjuši kvotu uz atkritumu dedzināšanu. Runa ir par speciāli atšķirotiem  sadzīves atkritumiem, ko drīkst dedzināt. Ir plāns ierīkot pāri ielai pretī mikrorajonam dedzinātavu, kas ļautu apkurināt mikrorajonu, un tad apkure būs daudz lētāka, – sacīja L. Salcevičs. Ātrs un konkrēts risinājums netika solīts arī  par iedzīvotājiem tik aktuālo problēmu – neizmitināt nemaksātājus pa visām mājām, bet vienuviet, lai maksātajiem nav jācieš viņu dēļ. Tāpat kā pērnruden L. Sal­cevičs skaidroja, ka kaut kur taču viņi ir jāliek. Vienīgā iespēja esot no mājām, kur nemaksātāji ir pārsvarā, izmitināt apzinīgos iemītniekus. Dome esot par to informējusi dzīvokļu sadales komisiju. Iedzīvo­tājiem  esot pašiem par šo iespēju jāinteresējas komisijā. Divi cilvēki kopš pērnā rudens jau esot pārvietoti. Gan netika pieminēts fakts, ka nemaksātāju mājās ir arī privatizēti dzīvokļi, un tos  tik vienkārši nevar pārvietot uz citu mitekli.   
 
 Ielas remontēs, bet ne visas
   Viens no pērn izteiktajiem priekšlikumiem bija par ziņojumu dēļa pārvietošanu no pieturas tuvāk kafejnīcai un veikalam, kur iedzīvotājiem tas būtu ērtāk. Veikala īpašniece tam piekrita, un tika solīts, ka to izdarīs jau tuvākajā laikā.   
  Iedzīvotāji uzdeva arī šobrīd aktuālus, ar projektu nesaistītus jautājumus, pamatā par mikrorajona ielu un piebraucamo ceļu stāvokli. Daudzus neapmierināja situācija pie kafejnīcas «Ūsiņš». Tur regulāri apstājoties un arī pa nakti paliekot smagās kravas mašīnas ar kravas furgoniem. Visa ceļa mala jau esot bedraina, un automašīnas radot problēmas ar satiksmes drošību. Kafejnīcas īpašniece pa­skaidroja, ka visa minētā teritorija un zaļā zona pieder viņai un  viņai neesot iebildumu, ja iedzīvotāji tur novieto savas automašīnas, bet arī kafejnīcas klientiem ir tiesības tur apstāties. Kā BD pēc tam sacīja Aivars Kraps, pašvaldība nevar ieguldīt naudu privāta stāvlaukuma remontā. Tā esot īpašnieces atbildība, un ar dažām šķembu kravām pietiktu, lai bedres izlīdzinātu. Ja vēl būs iedzīvotāju sūdzības, dome var risināt jautājumu, uzstādot zīmi, ka kravas transportam iebraukt ir aizliegts. No iedzīvotāju puses izskanēja ierosinājums ierīkot gājēju pāreju uz Rēzeknes ielas. A. Kraps atbildēja, ka  ir jāpagaida, kad šī gada beigās un nākamgad SIA «Jēkabpils mežrūpnieks» Zīlānu ielā izbūvēs jaunu ražotni un kokmateriālu kalti. Tad tiks paplašināts ceļš, kas no kafejnīcas ved pa labi, un sakārtos visu krustojumu. Pēc tam būs redzams, vai un kur nepieciešama pāreja. A. Kraps arī skaidroja, ka šogad ir plānots pilnībā atjaunot asfaltu gar mājām Ķieģeļu 13, 13b un 13c un labot bedres Slimnīcas ielā. Ķieģeļu ielas 14.a nama iedzīvotāji interesējās, kad dome atcerēsies solījumus saremontēt ielu un ierīkot apgaismojumu? Tur valdot pilnīga tumsa un visa iela ir bedrēs.  
 
– Esmu pilnībā par to aizmirsis. Apgaismojums tur varētu izmaksāt  dārgi, jā­skatās, cik tas varētu būt, – atzinās L. Salcevičs. A. Kraps skaidroja, ka tagad neko nevar darīt, bet, kad iela nožūs, to nogreiderēs un, ja vajadzēs, piebērs šķembas. Tāpat tika solīts ar frēzēto asfaltu piebērt taku, kas no mikrorajona ved uz autobusa pieturu Zīlānu ielā. 
– Tas viss ir tikai priekšvēlēšanu parunāšana. Nekas labs mūsu mikrorajonā nav bijis un nebūs. Mūs par cilvēkiem neuzskata. Tā tas veidojies jau daudzus ga­dus. Vispirms izmitina nemaksātājus no visas pilsētas un tad paziņo, ka tur neko nevar darīt. Es uz tādām tikšanās reizēm eju jau gadiem, un visu laiku viens un tas pats. Pirms vēlēšanām vismaz nāk un uzklausa, bet pēc tam uz trim gadiem atkal aizmirst, – ar rūgtumu sarunu rezumēja kāda mikrorajona iedzīvotāja. 
    Nevar nepiekrist, ka politiķi pirms vēlēšanām ir atsaucīgāki un solījumos dāsnāki. Taču «Sasaistes» projekta mērķis tieši bija aktivizēt šī depresīvā rajona iedzīvotājus, lai viņi  nenolaistu rokas, ja neizdodas sasniegt cerēto, un turpinātu iestāties par  savām interesēm un mēģinātu secināt, ko paši var darīt lietas labā.          
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. vērotājs
  vērotājs
  pirms 1 gada

  Ja nekas nemainās, nu nebalsojiet par šiem cilvēkiem. Varbūt pietiks vienreiz atsēdēt? Aizmirsa par apgaismojumu? A kam tev vietnieki? Priekš mēbeles aizgaldā? Ar šī mikrorajona sakārtošanu vajadzēja sākt, nevis ar Bebriem. Jāsāk ar to galu, kuriem ir vissliktākie apstākļi. Redz, zīmi pie kafejnīcas nolikšot, ja būs sūdzības. Oh, cik naski! Bet, kad Zīlānu ielas cilvēki sūdzas par smagā transporta plūsmu pa bedraino ceļu, tad TUR NEKO NEDARĪSIM! Nu pa pirmo, ko! Nav vairs paciešami šitādi darba tautai dārgi izmaksājušie tautas kalpi, un pie tam vēl bez atmiņas.

  Atbildēt
 2. padomāju
  padomāju
  pirms 1 gada

  Kā nav kauna acīs skatītie šiem vecajiem ļaudīm? Šitiem memļakiem purnā iebāž, kas ir jāizdara, i to nevar. Nu tad nevajag celt to, ko panest nevar. Jālaiž cilvēki pie stūres tādi, kas izdarīs.

  Atbildēt

Pievienot komentāru