Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju atzinība
Dabas aizsardzības pārvalde

Novērtējot ieguldījumu neskartās dabas saglabāšanā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas Neskarto dabas teritoriju asociācijas (European wilderness society) atzinība – Bronzas standarts uz turpmākajiem trim gadiem.
   1972. gadā izveidotā Teiču dabas rezervāta platība ir gandrīz 20 000 hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji. Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga da­bas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un «Natura 2000» teritoriju sarakstos.
    «Zīmīgi, ka šis novērtējums saņemts īsi pirms Pasaules mitrāju dienas – Teiču purvs ir viena no sešām Ramsāres konvencijas vietām Latvijā, tātad starptautiski nozīmīga mitrāju teritorija. Eiropas Neskarto dabas teritoriju asociācijas piešķirtais standarts ir apliecinājums, ka šī ir nozīmīga vieta purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā un daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā,» pauž Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors un kādreizējais Teiču dabas rezervāta direktors Juris Jātnieks.
    Teiču dabas rezervāts ir viens no četriem Latvijā izveidotajiem dabas rezervātiem. Šī ir nozīmīga put­nu atpūtas vieta pirms se­zonālajām emigrācijām, rudenī te vienkopus iespējams ieraudzīt pat 1500 dzērvju un 8000 zosu. Pur­vā piemērotu vietu riestiem atraduši arī rubeņi.
    Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, dabiskās ekosistēmas ir cilvēka darbības maz ietekmētas, un tas atzīts par vienu no lielākajiem ne­skar­tajiem sūnu purviem Bal­tijā. Tāpēc antropogēnās slodzes mazināšanai pārvalde ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru – skatu torņus un laipas vairākās vie­tās Teiču dabas rezervātā – Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā. Taču vienīgi Kris­takrūga skatu tornis ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā laikā. Pārējā teritorija ir atvērta laika posmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim, bet tikai pārvaldes darbinieku pavadībā.
    Eiropas Neskarto dabas teritoriju asociācija regulāri veic auditus, lai izvērtētu, kā tiek pārvaldītas neskartās dabas teritorijas, cik lielā mērā tajās tiek atbalstīta pētniecība un apmeklētāju izglītošana par dabas saglabāšanu. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. kā tā
    kā tā
    pirms 1 gada

    "Eiropas Neskarto dabas teritoriju asociācija regulāri veic auditus". Oho, tik lielā teritorijā. A te Jēkabpilī no kapiem nozog veco laiku čuguna krustus un neviens atbildīgais nekā nezina pa kuru laiku kas pazūd.

    Atbildēt

Pievienot komentāru