Tiesai nodota apjomīga lieta par nekustamo īpašumu izkrāpšanu Jēkabpils un Viesītes novadā
Laura Majevska, LR prokuratūras preses sekretāre

18. martā Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi apjomīgu krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas sešas personas par vairāku nekustamo īpašumu izkrāpšanu Zemgales reģionā un naudas līdzekļu legalizēšanu. Lietā celtas apsūdzības par sešiem noziedzīgiem nodarījumiem.
      Personas darbojās organizētā grupā un iepriekš rūpīgi sadalīja lomas. Viens apsūdzētais meklēja tādus nekustamos īpašumus Lat­vijā, kuru īpašumu tiesības nebija nostiprinātas zemes­grāmatā, organizēja nepieciešamo īpašuma tiesību apliecinājumu un izmaiņu dokumentu izgatavošanu un viltošanu. Trīs apsūdzētās viltoja pirkuma-pārdevuma līgumus, to iesniedza zvērinātam notāram un viltotos dokumentus kopā ar nostiprinājuma lūgumiem iesniedza valsts institūcijā. Piektais apsūdzētais izveidoja un reģistrēja uzņēmējsabiedrību  un  tās vārdā atvēra bankas kontu, lai to iz­mantotu nekustamo īpašumu izkrāpšanas un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanas shēmā. Sestā apsūdzētā persona iesaistījās noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanā, izmantojot savu norēķinu kontu Taizemes bankā. 
   Tādā veidā divi apsūdzētie, izmantojot viltotus dokumentus, ar viltu ieguva nekustamo īpašumu Jēkab­pils novadā 237 000 EUR vērtībā. Pēc tam jau trīs no apsūdzētajiem veica noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu EUR 228 300 apmērā.
      Citā epizodē viens no apsūdzētajiem ieguva viltotus dokumentus, proti, pirkuma-pārdevuma līgumu. Viņš deva uzdevumu otrai apsūdzētajai iesniegt dokumentus zvērinātam notāram, kas sastādīja nostiprinājuma lūgumu nekustamajam īpašumam Jēkabpilī, kam kadastrālā vērtība bija 39 325 EUR. Taču Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa pieņēma lēmumu par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības.
     Līdzīgas shēmas mēģinājums notika arī saistībā ar nekustamo īpašumu Viesītes novadā. Tā kadastrālā vērtība bija EUR 10 696. Arī šajā gadījumā Jēkabpils rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa pieņēma lēmumu par no­stiprinājuma lūguma atstāšanu bez ievērības.
      Noziedzīgie nodarījumi tika veikti 2015. gadā, kā arī 2018. gadā.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru